Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1976, Cilt: 23 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1976
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001244

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KURUTULMUŞ KAFES TAVUĞU GÜBRESİNİN BESİ SIĞIRI RASYONLARINDA PROTEİN KAYNAĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 1976, Cilt: 23 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1976
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001244

Öz

Bu araştırma Lalahan Zoatekni -Araştırma Enstitüsünde 1.5-2 yaşlı doğu anadolu kırmızısı kastre edilmiş sığırlar üzerinde yürütülmüştür. Hayvanlar 1-2 ve 3 diye 3 gruba
ayrılmış ve her grupta sırasıyla 8-i ve ıl hayvan bulundurulmuştur. Birinci grup kontrol
grubu olarak kabul edilmiş ve bu hayvanlara yedirilen konsantre yeme kurutulmuş kafes
tavuğu gühresi (KKTC) katılmamıştır. İkinci gruba % 15 KKTC üçüncü gruba da % 30
oramnda KKTC'si katılmıştır. Hayvanlara günlük yem olarak % iS konsantre yem ve % 25 de buğday samanı ,"erilmiştir. Araştırma iı2 gün sürdürülmüş ve bayvanlar her 14 günde bir tartılarak canlı ağırlık artışları saptanmıştır. Araştırmanın bitiminde kesim randımanının saptanması için bayvanlar Et ve Balık Kurumu Ankara Kombinasında kestirilmiştir.
Bir hayvanın günlük ortalama yem tüketimi i nci, 2 nci ve :i ncü gruplarda sırasiyle
5.47,5.29 ve 6.03 kg'dır. Aynı sıraya göre besi süresince toplam canlı ağırlık artışı 86.75,
84.93 ve 8 i.60 kg ve günlük canlı ağırlık artışı da 774, 7:)8 ve 729 gramolup i kg canlı ağırlık
artışı için tüketilen yem miktarı ise 7.06,6.98 ,"e 8.27 kg'dır. Yine sırasıyla sıcak randıman
% 58.92, % 59.53 ve 59. ı5 ve soğuk randıman ise % 58.50, 'Yo 59. iO ve % 58.6 i dır. Günlük
ortalama canlı ağırlık artışları ilc sıcak ve soğuk randımanlara ait gruplar arasında istatistik
yönden bir fark bulunamamıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mahmut Akkılıç

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1976
Yayımlandığı Sayı Yıl 1976Cilt: 23 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Akkılıç, M. (1976). KURUTULMUŞ KAFES TAVUĞU GÜBRESİNİN BESİ SIĞIRI RASYONLARINDA PROTEİN KAYNAĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 23(03.04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001244
AMA Akkılıç M. KURUTULMUŞ KAFES TAVUĞU GÜBRESİNİN BESİ SIĞIRI RASYONLARINDA PROTEİN KAYNAĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1976;23(03.04). doi:10.1501/Vetfak_0000001244
Chicago Akkılıç, Mahmut. “KURUTULMUŞ KAFES TAVUĞU GÜBRESİNİN BESİ SIĞIRI RASYONLARINDA PROTEİN KAYNAĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 23, sy. 03.04 (Ocak 1976). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001244.
EndNote Akkılıç M (01 Ocak 1976) KURUTULMUŞ KAFES TAVUĞU GÜBRESİNİN BESİ SIĞIRI RASYONLARINDA PROTEİN KAYNAĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 23 03.04
IEEE M. Akkılıç, “KURUTULMUŞ KAFES TAVUĞU GÜBRESİNİN BESİ SIĞIRI RASYONLARINDA PROTEİN KAYNAĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 23, sy. 03.04, 1976, doi: 10.1501/Vetfak_0000001244.
ISNAD Akkılıç, Mahmut. “KURUTULMUŞ KAFES TAVUĞU GÜBRESİNİN BESİ SIĞIRI RASYONLARINDA PROTEİN KAYNAĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 23/03.04 (Ocak 1976). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001244.
JAMA Akkılıç M. KURUTULMUŞ KAFES TAVUĞU GÜBRESİNİN BESİ SIĞIRI RASYONLARINDA PROTEİN KAYNAĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1976;23. doi:10.1501/Vetfak_0000001244.
MLA Akkılıç, Mahmut. “KURUTULMUŞ KAFES TAVUĞU GÜBRESİNİN BESİ SIĞIRI RASYONLARINDA PROTEİN KAYNAĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 23, sy. 03.04, 1976, doi:10.1501/Vetfak_0000001244.
Vancouver Akkılıç M. KURUTULMUŞ KAFES TAVUĞU GÜBRESİNİN BESİ SIĞIRI RASYONLARINDA PROTEİN KAYNAĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1976;23(03.04).