Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

KARADENİZ'DE AVLANAN BALIKLARDA VE BU BALIKLARDAN ELDE EDİLEN BALIKYAĞI VE UNUNDA KLORLU HİDROKARBON İNSEKTİSİD REZİDÜLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Yıl 1976, Cilt: 23 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1976
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001242

Öz

Bu çalışmada Karadeniz'de Karadeniz Ereğlisi ilc Trabzon arasında uzanan
kıyı şeridinden sağlanan hanlSi, mezgit, kefal, tekir-barbl.lnya, istavrit, kalkan balıkları ve
midyeler ile Trabzon Balıkyağı ve Unu Fabrikasında üretilen halıkyağı ve ununda klorluhiçlrokarbon ins~ktisidlerinin rezidü düzeyleri araştırılmıştır. i974. i975 dönemini
içeren analizlerde 280 numunede belirlenen klorlu hidrokarbon insektisidleri miktar ve insi.
dens yönünden aşağıdaki sırayı izlemektedir: DDT türevieri, BHC izomerleri, dieIdrin, al.
drin ve endrin. Numunelerde rezidülerin insidensi DDT % 100, BHC % 100, dieldrin %
96.4, aldrin % 95.4 ve endrin % 5 i.5'dir. Balık etinde bulunan ortalama insektisid yoğunluğu
p.p.m. olarak DDT türevieri toplamı: 0.28 i :l: 0.055, BHC izomerleri toplamı: 0.074- ::i:
0.0013, dieldrin: 0.032 ::i: 0.0022, aldrin: 0.013 = ::1:0.0007, ve endrin: 0.009 ::i: 0.00001 'dir.
Fabrikasyon balıkyağında DOT: 26.558 .1: 6.268, BHC: 4.171 ::i: 1.8949, dieldrin: 2.120
-'-: 0.9598, aldrin: 0.100 ::i: 0.3914, endrin: 4.703 ::i: 2.8810. Fabrikasyon balık ununda ise
DOT: 2.120 ::i: 0.8994, BHC: 0.309 :1: 0.1517, dieidrin: 0.216 ::i: 0.0834, endrin: 0.025 ::i:
0.0.0142 ve aldrin: 0.005 ::i: 0.0006 düzeyinde bulunmuştur.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Yıl 1976, Cilt: 23 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1976
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001242

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

M. Şahin Akman

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1976
Yayımlandığı Sayı Yıl 1976Cilt: 23 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Akman, M. Ş. (1976). KARADENİZ’DE AVLANAN BALIKLARDA VE BU BALIKLARDAN ELDE EDİLEN BALIKYAĞI VE UNUNDA KLORLU HİDROKARBON İNSEKTİSİD REZİDÜLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 23(03.04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001242
AMA Akman MŞ. KARADENİZ’DE AVLANAN BALIKLARDA VE BU BALIKLARDAN ELDE EDİLEN BALIKYAĞI VE UNUNDA KLORLU HİDROKARBON İNSEKTİSİD REZİDÜLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1976;23(03.04). doi:10.1501/Vetfak_0000001242
Chicago Akman, M. Şahin. “KARADENİZ’DE AVLANAN BALIKLARDA VE BU BALIKLARDAN ELDE EDİLEN BALIKYAĞI VE UNUNDA KLORLU HİDROKARBON İNSEKTİSİD REZİDÜLERİNİN ARAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 23, sy. 03.04 (Ocak 1976). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001242.
EndNote Akman MŞ (01 Ocak 1976) KARADENİZ’DE AVLANAN BALIKLARDA VE BU BALIKLARDAN ELDE EDİLEN BALIKYAĞI VE UNUNDA KLORLU HİDROKARBON İNSEKTİSİD REZİDÜLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 23 03.04
IEEE M. Ş. Akman, “KARADENİZ’DE AVLANAN BALIKLARDA VE BU BALIKLARDAN ELDE EDİLEN BALIKYAĞI VE UNUNDA KLORLU HİDROKARBON İNSEKTİSİD REZİDÜLERİNİN ARAŞTIRILMASI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 23, sy. 03.04, 1976, doi: 10.1501/Vetfak_0000001242.
ISNAD Akman, M. Şahin. “KARADENİZ’DE AVLANAN BALIKLARDA VE BU BALIKLARDAN ELDE EDİLEN BALIKYAĞI VE UNUNDA KLORLU HİDROKARBON İNSEKTİSİD REZİDÜLERİNİN ARAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 23/03.04 (Ocak 1976). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001242.
JAMA Akman MŞ. KARADENİZ’DE AVLANAN BALIKLARDA VE BU BALIKLARDAN ELDE EDİLEN BALIKYAĞI VE UNUNDA KLORLU HİDROKARBON İNSEKTİSİD REZİDÜLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1976;23. doi:10.1501/Vetfak_0000001242.
MLA Akman, M. Şahin. “KARADENİZ’DE AVLANAN BALIKLARDA VE BU BALIKLARDAN ELDE EDİLEN BALIKYAĞI VE UNUNDA KLORLU HİDROKARBON İNSEKTİSİD REZİDÜLERİNİN ARAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 23, sy. 03.04, 1976, doi:10.1501/Vetfak_0000001242.
Vancouver Akman MŞ. KARADENİZ’DE AVLANAN BALIKLARDA VE BU BALIKLARDAN ELDE EDİLEN BALIKYAĞI VE UNUNDA KLORLU HİDROKARBON İNSEKTİSİD REZİDÜLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1976;23(03.04).