Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1977, Cilt: 24 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1977
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000483

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

CASTRA TİoN - OV ARİECTOMY UYGULANAN KEDİ ve KÖPEKLERDE GÖRÜLEN ECZEMA ve BUNLARIN SAGITIMLARı ÜZERİNDE İNCELEMELER

Yıl 1977, Cilt: 24 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1977
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000483

Öz

Resunıe: Nous avons obsen.c des cezemas ch ez les chiens ct les chats eastrcs et subis
une operation d' ovarieetomie, amenes a norte eliııique, Nous avons eonstate que les di ts
eezemas eıaient loea!ises a la region eoeeygienne, saeree ct lombaire, ainsi quc sur la
[aee extcrieure des rcgions femorales.
En ce qııi concerne le traiteınent, nous avons obtenu de bons resultats a la suite d'adınin;stration per os extcrieuremellt, et intramuseulaire, des preparations de Dexamethasone
ct de Trianıeinalone doses sııivanı une dııree de ı') jours.
Özet: Polikliniğimize getirilen castration ve ovarieetomy operasyonu geçirmiş köpek
.ve kedilerde oluşan eezame'larııı kuyruk kaidesi, sakrum ve bel bölgesinde, regio femoralis'lerin dış yüzlerinde yerleştiklerini saptadık.
Dexaınethasone ve Triame;nlone'un preparatıarım i:) günlük bir süreye göre per os
ve harieen kullandığıımzda sağıtımda başarılı olduk.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

F. Akın

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1977
Yayımlandığı Sayı Yıl 1977Cilt: 24 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Akın, F. (1977). CASTRA TİoN - OV ARİECTOMY UYGULANAN KEDİ ve KÖPEKLERDE GÖRÜLEN ECZEMA ve BUNLARIN SAGITIMLARı ÜZERİNDE İNCELEMELER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 24(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000483
AMA Akın F. CASTRA TİoN - OV ARİECTOMY UYGULANAN KEDİ ve KÖPEKLERDE GÖRÜLEN ECZEMA ve BUNLARIN SAGITIMLARı ÜZERİNDE İNCELEMELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1977;24(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000483
Chicago Akın, F. “CASTRA TİoN - OV ARİECTOMY UYGULANAN KEDİ Ve KÖPEKLERDE GÖRÜLEN ECZEMA Ve BUNLARIN SAGITIMLARı ÜZERİNDE İNCELEMELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 24, sy. 01 (Ocak 1977). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000483.
EndNote Akın F (01 Ocak 1977) CASTRA TİoN - OV ARİECTOMY UYGULANAN KEDİ ve KÖPEKLERDE GÖRÜLEN ECZEMA ve BUNLARIN SAGITIMLARı ÜZERİNDE İNCELEMELER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 24 01
IEEE F. Akın, “CASTRA TİoN - OV ARİECTOMY UYGULANAN KEDİ ve KÖPEKLERDE GÖRÜLEN ECZEMA ve BUNLARIN SAGITIMLARı ÜZERİNDE İNCELEMELER”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 24, sy. 01, 1977, doi: 10.1501/Vetfak_0000000483.
ISNAD Akın, F. “CASTRA TİoN - OV ARİECTOMY UYGULANAN KEDİ Ve KÖPEKLERDE GÖRÜLEN ECZEMA Ve BUNLARIN SAGITIMLARı ÜZERİNDE İNCELEMELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 24/01 (Ocak 1977). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000483.
JAMA Akın F. CASTRA TİoN - OV ARİECTOMY UYGULANAN KEDİ ve KÖPEKLERDE GÖRÜLEN ECZEMA ve BUNLARIN SAGITIMLARı ÜZERİNDE İNCELEMELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1977;24. doi:10.1501/Vetfak_0000000483.
MLA Akın, F. “CASTRA TİoN - OV ARİECTOMY UYGULANAN KEDİ Ve KÖPEKLERDE GÖRÜLEN ECZEMA Ve BUNLARIN SAGITIMLARı ÜZERİNDE İNCELEMELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 24, sy. 01, 1977, doi:10.1501/Vetfak_0000000483.
Vancouver Akın F. CASTRA TİoN - OV ARİECTOMY UYGULANAN KEDİ ve KÖPEKLERDE GÖRÜLEN ECZEMA ve BUNLARIN SAGITIMLARı ÜZERİNDE İNCELEMELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1977;24(01).