Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1977, Cilt: 24 Sayı: 03.04, 385 - 401, 01.01.1977
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001233

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

RATLARDA PER OS OLARAK VERİLEN TUZUN ENTEROCHROMAFFIN HÜCRELER ÜZERİNE ETKİSİ

Yıl 1977, Cilt: 24 Sayı: 03.04, 385 - 401, 01.01.1977
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001233

Öz

Midc-barsak mukozasında görülen ve boyanma özelliklerine göre değişik adlarla (enterochromalTin, argentalTin, argyrophil, bazal granüllü, aydınlık vcya sarı hücreler) anılan hücrelerin çeşitli biyolojik aktif maddeler karşısındaki durumu, birçok araştırmacı tarafından belirlenmeye çalışılmıştır. Per os olarak alınan fazla miktarda tuzun (Na
Ci), bu hücreler üzerine nasıl etki yaptığını anlayabilmek için bu çalışmaya yönelindi.
Araştırma materyalini oluşturan 20 adet erişkin rat, dört grupa ayrıldı. Hayvanlara
canlı ağırlıklarının her 100 gramı için LO g kuru yem ve içebildikleri kadar su verildi. Kontrol grupu dışındaki hayvanların yemine, günlük gereksinmelerinin 5 misli (I g) tuz katıldı.
Bu hayvanlar gruplara göre, 7 gün, 14 gün ,'e 30 gün denemede bırakıldılar.
Derin narkoz altındaki hayvanların karın boşlukları açılarak duodenum'un pylorus'a
bitişik bölümünden alınan parçalara, ışık mikroskopunda enterochromalTin hücrelerin sayum amacıyla Gomori'nin methenamine silver yöntemi uygulandı. ınce yapı özellikleri ise,
Karnoysky yöntemiyle tesbit edilerek LKB ultratome III ile alınıp kurşun sitratla boyanan
kesitlerin CarI Zeiss EM 9 S-2'de incelenmesiyle saptandı.
Sayım sonuçlarının biyometrik değerlendirilişiyle, tuz yedirme süresine paralel olaraktan enterochromalTin hücrelerin arttığı görüldü. Işık - ye elektron miroskopik incelemelerimizde: villus'larda pirizmatik, kript'lerde piramidal olan bu hücreler,lumen ile
direkt ilişkili bulundu. Üst yüzey, seyrek ve kısa mikroyillus taşımaktaydı. Granülleri, elektron yoğun bir kitle içeren bu hücrelerin, granüllü endoplazma retikulumundan, serbest
ribozomlardan ve özellikle de tuz yedirme süresinin uzamasıyla daha da gelişen Golgi aygıtından zenginliği dikkat çekiciydi. Diğer organellere oranla az miktarda mitokondriycn
görüldü. Çeşitli elektran yoğunluk derecelerindeki granüller, daima belirgin bir membranla sarılı olarak bulundu. Uzun süreli tuz yedirilenlerde granüllerin, elektron yoğun kitlelerini kaybetmeden hücre membranının kırılması yoluyla lumene verildiği saptandı.
Çoğunlukla rastlanan, büyük granüllü ve lumenle ilişkili olan hücreler yanında, daha
az sayıda görülen, küçük granüllü ve lumenle ilişkisi saptanamayan hücrelerin farklı özellikler taşıyabileeeğini mümkün görmekteyiz. Bulgularımızın ışığında, lumenle ilişkili olan
hücrelerdeki argentalTin granüllerin yapımında Golgi aygıtının büyük rol oynayabileceğini
sanmaktayız. Bu granüllerin özelliklerinin belirlenmesinde, immunolojik yöndeki çalışmaların aydınlaucı olacağı kanısındayız.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Attila Tanyolaç

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1977
Yayımlandığı Sayı Yıl 1977Cilt: 24 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Tanyolaç, A. (1977). RATLARDA PER OS OLARAK VERİLEN TUZUN ENTEROCHROMAFFIN HÜCRELER ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 24(03.04), 385-401. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001233
AMA Tanyolaç A. RATLARDA PER OS OLARAK VERİLEN TUZUN ENTEROCHROMAFFIN HÜCRELER ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1977;24(03.04):385-401. doi:10.1501/Vetfak_0000001233
Chicago Tanyolaç, Attila. “RATLARDA PER OS OLARAK VERİLEN TUZUN ENTEROCHROMAFFIN HÜCRELER ÜZERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 24, sy. 03.04 (Ocak 1977): 385-401. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001233.
EndNote Tanyolaç A (01 Ocak 1977) RATLARDA PER OS OLARAK VERİLEN TUZUN ENTEROCHROMAFFIN HÜCRELER ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 24 03.04 385–401.
IEEE A. Tanyolaç, “RATLARDA PER OS OLARAK VERİLEN TUZUN ENTEROCHROMAFFIN HÜCRELER ÜZERİNE ETKİSİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 24, sy. 03.04, ss. 385–401, 1977, doi: 10.1501/Vetfak_0000001233.
ISNAD Tanyolaç, Attila. “RATLARDA PER OS OLARAK VERİLEN TUZUN ENTEROCHROMAFFIN HÜCRELER ÜZERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 24/03.04 (Ocak 1977), 385-401. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001233.
JAMA Tanyolaç A. RATLARDA PER OS OLARAK VERİLEN TUZUN ENTEROCHROMAFFIN HÜCRELER ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1977;24:385–401.
MLA Tanyolaç, Attila. “RATLARDA PER OS OLARAK VERİLEN TUZUN ENTEROCHROMAFFIN HÜCRELER ÜZERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 24, sy. 03.04, 1977, ss. 385-01, doi:10.1501/Vetfak_0000001233.
Vancouver Tanyolaç A. RATLARDA PER OS OLARAK VERİLEN TUZUN ENTEROCHROMAFFIN HÜCRELER ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1977;24(03.04):385-401.