Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1977, Cilt: 24 Sayı: 03.04, 450 - 463, 01.01.1977
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001225

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

HAYVANSAL KÖKENLİ GIDA MADDELERİNDE VE ÖZELLİKLE ET VE ET ÜRÜNLERİNDE MEVCUT, ANTİBİOTİK VE BENZERİ MADDELERE KARŞI DAYANIKLI (REZİSTANT) BAKTERİLERİN İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Yıl 1977, Cilt: 24 Sayı: 03.04, 450 - 463, 01.01.1977
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001225

Öz

Antibiotik ve benzeri maddeler hayvancılıkta proflaktik ve terapötik olarak
kullanıldıklarının yarusıra, hayvan ycmlerine nisbcten düşük dozlarda ilave edilmek sureti
ile de değişik ve geniş bir uygulama alanı daha bulmuşlardır. Özellikle, hayvancılık vc et
istihsalinin ileri olduğu ülkelerde bu tatbikat alanı çok yaygın boyutlara ulaşmıştır, Ülkemizde de bu uygulamanın giderek yerlcştiği ve geliştirilmesinc çalışıldığı anlaşılmaktadır.
Antibiotik ve benzeri maddelerin hayva'ncılıkta gittikçc artan geniş bir tatbikat sahası bulması, bu maddelerin pozitif etkilerininyanısıra, önemli problemlcre de yol açtığının
farkedilmesine sebep olmuştur, Bu problemlerin başında, mikroorganizmaların, kullanılan
antibiyotik vc benzeri maddelere karşı dayanıklık (rczistans) kazanmaları ve bu rczistansı
cxtra-kromozomal faktörler vasıtası ile diğer bakterilerc de nakledcbilmc (transfer) olanağı
gelmektedir.
Herhangi bir bakteride, aynı zamanda, "bir" dcn fazla antibiotiğe karşı da mevcut
olabilcn rezistansın, kramozamlarla ilgili olmaksızın, aynı veya dcğişik türden bir diğer
bakteriye, kısmen veya tamamen (cn bloc) geçirilebildiği bu çeşit bir rezistansa "enfeksiyöz
rezistans" adı verilmektedir.
Bu mekanizmanın etkisi ile başlangıçta hassas bulunan barsak florasırun yeri, giderek
rezistant bakteriler tarafından doldurulabilmekte ve bu flora hayvanlar tarafından bütün
çevreye yayılabilmektedir.
Hayvanların kesimi, bunu takibeden işlemlcr sırasında, ayrıca depolama ve sevkiyat
safhalarında, hayvan ctleri ve et ürünleri dayanıklı bakterilcrle konlamine olmaktadır.
Söz konusu olan diğer bir husus da, rezistant bakterilerin sadece hayvanlar kanalıyla
değil, bizzat insanlar tarafından da çevreye yayılmalarıdır. Özellikle et ve et ürünlerinin
işlenmesindc çalışanlar burada önemli roloynamaktadırlar. Bu takdirde, kontaminasyonun şekli ve yayılma derccesi daha da artmaktadır.
Ncticc olarak, rczistant bakterilerin hayvansal kökenli gıda maddeleri ve bunların
başında et ve et ürünleri vasıtası ile cndirekt bir yol takibcderek insanlara ulaşması tehlikesi
ortaya çıkmaktadır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet Tuğrul Ülgen

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1977
Yayımlandığı Sayı Yıl 1977Cilt: 24 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Ülgen, M. T. (1977). HAYVANSAL KÖKENLİ GIDA MADDELERİNDE VE ÖZELLİKLE ET VE ET ÜRÜNLERİNDE MEVCUT, ANTİBİOTİK VE BENZERİ MADDELERE KARŞI DAYANIKLI (REZİSTANT) BAKTERİLERİN İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 24(03.04), 450-463. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001225
AMA Ülgen MT. HAYVANSAL KÖKENLİ GIDA MADDELERİNDE VE ÖZELLİKLE ET VE ET ÜRÜNLERİNDE MEVCUT, ANTİBİOTİK VE BENZERİ MADDELERE KARŞI DAYANIKLI (REZİSTANT) BAKTERİLERİN İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1977;24(03.04):450-463. doi:10.1501/Vetfak_0000001225
Chicago Ülgen, Mehmet Tuğrul. “HAYVANSAL KÖKENLİ GIDA MADDELERİNDE VE ÖZELLİKLE ET VE ET ÜRÜNLERİNDE MEVCUT, ANTİBİOTİK VE BENZERİ MADDELERE KARŞI DAYANIKLI (REZİSTANT) BAKTERİLERİN İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 24, sy. 03.04 (Ocak 1977): 450-63. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001225.
EndNote Ülgen MT (01 Ocak 1977) HAYVANSAL KÖKENLİ GIDA MADDELERİNDE VE ÖZELLİKLE ET VE ET ÜRÜNLERİNDE MEVCUT, ANTİBİOTİK VE BENZERİ MADDELERE KARŞI DAYANIKLI (REZİSTANT) BAKTERİLERİN İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 24 03.04 450–463.
IEEE M. T. Ülgen, “HAYVANSAL KÖKENLİ GIDA MADDELERİNDE VE ÖZELLİKLE ET VE ET ÜRÜNLERİNDE MEVCUT, ANTİBİOTİK VE BENZERİ MADDELERE KARŞI DAYANIKLI (REZİSTANT) BAKTERİLERİN İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 24, sy. 03.04, ss. 450–463, 1977, doi: 10.1501/Vetfak_0000001225.
ISNAD Ülgen, Mehmet Tuğrul. “HAYVANSAL KÖKENLİ GIDA MADDELERİNDE VE ÖZELLİKLE ET VE ET ÜRÜNLERİNDE MEVCUT, ANTİBİOTİK VE BENZERİ MADDELERE KARŞI DAYANIKLI (REZİSTANT) BAKTERİLERİN İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 24/03.04 (Ocak 1977), 450-463. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001225.
JAMA Ülgen MT. HAYVANSAL KÖKENLİ GIDA MADDELERİNDE VE ÖZELLİKLE ET VE ET ÜRÜNLERİNDE MEVCUT, ANTİBİOTİK VE BENZERİ MADDELERE KARŞI DAYANIKLI (REZİSTANT) BAKTERİLERİN İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1977;24:450–463.
MLA Ülgen, Mehmet Tuğrul. “HAYVANSAL KÖKENLİ GIDA MADDELERİNDE VE ÖZELLİKLE ET VE ET ÜRÜNLERİNDE MEVCUT, ANTİBİOTİK VE BENZERİ MADDELERE KARŞI DAYANIKLI (REZİSTANT) BAKTERİLERİN İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 24, sy. 03.04, 1977, ss. 450-63, doi:10.1501/Vetfak_0000001225.
Vancouver Ülgen MT. HAYVANSAL KÖKENLİ GIDA MADDELERİNDE VE ÖZELLİKLE ET VE ET ÜRÜNLERİNDE MEVCUT, ANTİBİOTİK VE BENZERİ MADDELERE KARŞI DAYANIKLI (REZİSTANT) BAKTERİLERİN İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1977;24(03.04):450-63.