Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1978, Cilt: 25 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1978
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001193

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SIĞIR KARKASLARINDAN ELDE EDİLEN ETİN KALİTEYE GÖRE SINIFLANDIRILMASI

Yıl 1978, Cilt: 25 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1978
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001193

Öz

Süratle artan dün)'a nü:fiısuna karşılık, hayvansaloriJinli gıda
maddelerinin üretiminae kullanılan yem kaynakları giderek azalmaktadır.
Bıı nedenle, sığır eti üreticilerinin karşı karşıya bulundu en önemli sorun mümkün o/an dÜZe.J1dehem ucuz hemde kaliteli sığır eti üretimidir. Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, Ülkemizde ve özellikle büyük kentlerde yaşayan tüketi-
(ilerde iyi kalitede ve az .J!a,~lı etı karşı olan talep arımıştır. Üretilen sığır
etinin kalitesi kısmen beside kullanılan )'emin kalitesine bağlıdır. Fakat,
ülkemizde sığır besisi yapılan işletmelerin çoğunda dengeli bir rasyon kullanılmadığından, etin kalitesi de arzu edilen düzeye ulaşmamaktadır. Gerek
Amerika ve gerekse AV1'IIpa ülkelerinde sığır karkaslanndan elde edilen etin
kaliteye göre sınıflandırılmasında kullamlan metodlar, Türk mutfağının taleplerini karşılayacak nitdikte de,~ildir. Bu ça!ışmf[(ıa, sılır karkaslarından elde
edilen etin, tüketicilerimizin taleplerini karşıla)'acak bir şekilde, kali/~)'e giire
sın~/landırılması yapılmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Rafet Arpacık

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1978
Yayımlandığı Sayı Yıl 1978Cilt: 25 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Arpacık, R. (1978). SIĞIR KARKASLARINDAN ELDE EDİLEN ETİN KALİTEYE GÖRE SINIFLANDIRILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 25(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001193
AMA Arpacık R. SIĞIR KARKASLARINDAN ELDE EDİLEN ETİN KALİTEYE GÖRE SINIFLANDIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1978;25(01). doi:10.1501/Vetfak_0000001193
Chicago Arpacık, Rafet. “SIĞIR KARKASLARINDAN ELDE EDİLEN ETİN KALİTEYE GÖRE SINIFLANDIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25, sy. 01 (Ocak 1978). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001193.
EndNote Arpacık R (01 Ocak 1978) SIĞIR KARKASLARINDAN ELDE EDİLEN ETİN KALİTEYE GÖRE SINIFLANDIRILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25 01
IEEE R. Arpacık, “SIĞIR KARKASLARINDAN ELDE EDİLEN ETİN KALİTEYE GÖRE SINIFLANDIRILMASI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 25, sy. 01, 1978, doi: 10.1501/Vetfak_0000001193.
ISNAD Arpacık, Rafet. “SIĞIR KARKASLARINDAN ELDE EDİLEN ETİN KALİTEYE GÖRE SINIFLANDIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25/01 (Ocak 1978). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001193.
JAMA Arpacık R. SIĞIR KARKASLARINDAN ELDE EDİLEN ETİN KALİTEYE GÖRE SINIFLANDIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1978;25. doi:10.1501/Vetfak_0000001193.
MLA Arpacık, Rafet. “SIĞIR KARKASLARINDAN ELDE EDİLEN ETİN KALİTEYE GÖRE SINIFLANDIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 25, sy. 01, 1978, doi:10.1501/Vetfak_0000001193.
Vancouver Arpacık R. SIĞIR KARKASLARINDAN ELDE EDİLEN ETİN KALİTEYE GÖRE SINIFLANDIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1978;25(01).