Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1978, Cilt: 25 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1978
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000530

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KLİNİGİMIZDE EVCİL HAYVANLARDA GÖZLENEN PENİS VE PREPUTİUM ANOMALİLERİ

Yıl 1978, Cilt: 25 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1978
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000530

Öz

t Kliniğimizde ı912- i977 )'ılları arasınııa toplam i3 oğlak, kuzu
,;e köpekte Kongeııztal peızis ve Im/JUrium anomalileri izlenmiştir.
Bıı ha;yvanlardlll7 6 o/I/akta aplasia jJcnis iJe ureha dilntation'u, ap!asia
pre/Jlltiı, retrojle.no penis, balmzitigııe hyposlJadiasis ile !termophıwtisime gözlenmiştir.
5 merinos kıızııda ise apla.rin lıe1lls ile atresia ani ,'e penil bir hypospadiasis izlcnmiştir.
iki /cö/Jckien I)irinde ntresia Inelmtii ile hıpospadiasir, diğerinde de aplasia ['eilis ve pre(ıııfii tısbit edilmiştir.
Şiruıjikal müdahale denemfsinde de bıılımulaıı bıı olf!,ularrtan başarılı
bir ra Tluç elde edılememiştir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Faruk Akın

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1978
Yayımlandığı Sayı Yıl 1978Cilt: 25 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Akın, F. (1978). KLİNİGİMIZDE EVCİL HAYVANLARDA GÖZLENEN PENİS VE PREPUTİUM ANOMALİLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 25(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000530
AMA Akın F. KLİNİGİMIZDE EVCİL HAYVANLARDA GÖZLENEN PENİS VE PREPUTİUM ANOMALİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1978;25(02). doi:10.1501/Vetfak_0000000530
Chicago Akın, Faruk. “KLİNİGİMIZDE EVCİL HAYVANLARDA GÖZLENEN PENİS VE PREPUTİUM ANOMALİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25, sy. 02 (Ocak 1978). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000530.
EndNote Akın F (01 Ocak 1978) KLİNİGİMIZDE EVCİL HAYVANLARDA GÖZLENEN PENİS VE PREPUTİUM ANOMALİLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25 02
IEEE F. Akın, “KLİNİGİMIZDE EVCİL HAYVANLARDA GÖZLENEN PENİS VE PREPUTİUM ANOMALİLERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 25, sy. 02, 1978, doi: 10.1501/Vetfak_0000000530.
ISNAD Akın, Faruk. “KLİNİGİMIZDE EVCİL HAYVANLARDA GÖZLENEN PENİS VE PREPUTİUM ANOMALİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25/02 (Ocak 1978). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000530.
JAMA Akın F. KLİNİGİMIZDE EVCİL HAYVANLARDA GÖZLENEN PENİS VE PREPUTİUM ANOMALİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1978;25. doi:10.1501/Vetfak_0000000530.
MLA Akın, Faruk. “KLİNİGİMIZDE EVCİL HAYVANLARDA GÖZLENEN PENİS VE PREPUTİUM ANOMALİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 25, sy. 02, 1978, doi:10.1501/Vetfak_0000000530.
Vancouver Akın F. KLİNİGİMIZDE EVCİL HAYVANLARDA GÖZLENEN PENİS VE PREPUTİUM ANOMALİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1978;25(02).