Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1978, Cilt: 25 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1978
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000538

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

YOGURT KÜLTÜRÜ ELDE EDİLMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Yıl 1978, Cilt: 25 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1978
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000538

Öz

Araştırma, yoğurt imalatlzanelerinin, )ioğurt kültürü gereksinmelerine cevap verebilmek amacıyla vapılmıştır.
i49 yo<~urt numull1esinden hoş lezzet ve ı£ygun aromada olan ve bakteriyoskopide yakııı sayıda kok ve çomaklan kapsadıkları lespit edilen Ankara'-
dan 42, ırlanbul'dan 10, Eskişehir'den 2, Denidi'den 2 ve AJjıon'dan i adet
olmak üzere 57 yoğurt numunesi denemey'e alındı. Bu numunelerden 94 Lactobacillııs bul,!J,aricusve J 2 i Streptococcus thermop/zilus suşu iaantifiye edildi.
En aktif olan 20 şer adedi seçılerek laboratuvar ı-e lInalathane koşullannda,
~ı;oğurt.yapımında denendi.
Suşların aayanıklı hale getirilmesinde en i.yi neıice % 8 saHaraz kapsayan, % 20 kum maddeli konsantre J'üt ortamında üretılen kültürlere '/0 1.5
sodyum glutamat ilavesiyle ve -40cC de dondurulduktan sonra liyofiliza~)'011u
ile elde edildi. B~ylelikle hazırlanar. tek re miks liı'ofilize kültürlerin en az
altı a)i süreyle imalathane koşullarında )'oğurt kültürü hazırlamak amac~J'la
kullanılabileceği sap.andı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ergün Özalp

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1978
Yayımlandığı Sayı Yıl 1978Cilt: 25 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Özalp, E. (1978). YOGURT KÜLTÜRÜ ELDE EDİLMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 25(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000538
AMA Özalp E. YOGURT KÜLTÜRÜ ELDE EDİLMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1978;25(02). doi:10.1501/Vetfak_0000000538
Chicago Özalp, Ergün. “YOGURT KÜLTÜRÜ ELDE EDİLMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25, sy. 02 (Ocak 1978). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000538.
EndNote Özalp E (01 Ocak 1978) YOGURT KÜLTÜRÜ ELDE EDİLMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25 02
IEEE E. Özalp, “YOGURT KÜLTÜRÜ ELDE EDİLMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 25, sy. 02, 1978, doi: 10.1501/Vetfak_0000000538.
ISNAD Özalp, Ergün. “YOGURT KÜLTÜRÜ ELDE EDİLMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25/02 (Ocak 1978). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000538.
JAMA Özalp E. YOGURT KÜLTÜRÜ ELDE EDİLMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1978;25. doi:10.1501/Vetfak_0000000538.
MLA Özalp, Ergün. “YOGURT KÜLTÜRÜ ELDE EDİLMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 25, sy. 02, 1978, doi:10.1501/Vetfak_0000000538.
Vancouver Özalp E. YOGURT KÜLTÜRÜ ELDE EDİLMESİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1978;25(02).