Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1978, Cilt: 25 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1978
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001133

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ANKARA KEÇİSİNDE EIMERIA ARLOINGI'NİN (MAROTEL 1905) MARTIN, 1909 BİYOLOJİSİ ÜZERİNDE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR

Yıl 1978, Cilt: 25 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1978
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001133

Öz

Ankara keçilerinde E. arloingi'nin biyolojisini araştırmak amacıyla takriben 6 haftalık 16 Ankara keçisi oğlağı 0,001 -10 milyon E. arloingi
oocystleriyle inoküle edilmiştir. lnokülasyondan 16 (15-18) gün sonra oğlakların dışkısında oosistler çıkmaya başlamış ve oosist çıkarma durumu 14
(i 4- 15 ) gün devam etmişti r.
Bu hayvanlarda ince barsaktan yapılan kesitlerde I. ve 2. nesil şizontlara
raslanmıştır. Olgun 1. nesil şizontlar 247x 147 mikron büyüklükte olup, ilk
defa inokülasyondan 9 gün sonra kesilen oğlaklarda saptanmıştır. Bunlardan
her birinin içinde 1Ox 1.4 mikro n büyüklükte, sayılamıyacak derecedeçok merozoit
görülmüştür. Gerek olgun şizontlar, gerekse inokülasyondan 6 gün sonra kesilen
oğlaklarda endotel hücreleri içinde görülen' genç şizontlar duodenum, jejunum ve
ileumda villus kanallarında, submukozada Peyer plaklarında ve mesellteriyal lenf
yumrularında tesbit edilmişlerdir. 2. nesil şizont, trifozoit, makrogamet, mikrogametosit ve oosistler duodenum, jejunum ve ileumda Lieberkühn bezıeri ve villus
epitel hücreleri içinde bulunmuşlardır. Olgun 2. nesil şizontların her birinin
2 ixl i mikron olduğu, 7 (4- 10) mikron uzunlukta 8-24 merozoit ihtiva etti,ifi
ve inokülasyondan i2 gün sonra ortaya çıktığı saptanmıştır. Makrogamet,
mikrogametosit ve oosistlerin büyüklüklerinin sırasi yle 25x t 5, 25x t 6, 29x i7
mikron olduğu ve enfeksiyondan 13 gün sonra ortaya çıktıkları görülmüştür.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şükran Dinçer

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1978
Yayımlandığı Sayı Yıl 1978Cilt: 25 Sayı: 04

Kaynak Göster

APA Dinçer, Ş. (1978). ANKARA KEÇİSİNDE EIMERIA ARLOINGI’NİN (MAROTEL 1905) MARTIN, 1909 BİYOLOJİSİ ÜZERİNDE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 25(04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001133
AMA Dinçer Ş. ANKARA KEÇİSİNDE EIMERIA ARLOINGI’NİN (MAROTEL 1905) MARTIN, 1909 BİYOLOJİSİ ÜZERİNDE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1978;25(04). doi:10.1501/Vetfak_0000001133
Chicago Dinçer, Şükran. “ANKARA KEÇİSİNDE EIMERIA ARLOINGI’NİN (MAROTEL 1905) MARTIN, 1909 BİYOLOJİSİ ÜZERİNDE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25, sy. 04 (Ocak 1978). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001133.
EndNote Dinçer Ş (01 Ocak 1978) ANKARA KEÇİSİNDE EIMERIA ARLOINGI’NİN (MAROTEL 1905) MARTIN, 1909 BİYOLOJİSİ ÜZERİNDE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25 04
IEEE Ş. Dinçer, “ANKARA KEÇİSİNDE EIMERIA ARLOINGI’NİN (MAROTEL 1905) MARTIN, 1909 BİYOLOJİSİ ÜZERİNDE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 25, sy. 04, 1978, doi: 10.1501/Vetfak_0000001133.
ISNAD Dinçer, Şükran. “ANKARA KEÇİSİNDE EIMERIA ARLOINGI’NİN (MAROTEL 1905) MARTIN, 1909 BİYOLOJİSİ ÜZERİNDE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 25/04 (Ocak 1978). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001133.
JAMA Dinçer Ş. ANKARA KEÇİSİNDE EIMERIA ARLOINGI’NİN (MAROTEL 1905) MARTIN, 1909 BİYOLOJİSİ ÜZERİNDE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1978;25. doi:10.1501/Vetfak_0000001133.
MLA Dinçer, Şükran. “ANKARA KEÇİSİNDE EIMERIA ARLOINGI’NİN (MAROTEL 1905) MARTIN, 1909 BİYOLOJİSİ ÜZERİNDE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 25, sy. 04, 1978, doi:10.1501/Vetfak_0000001133.
Vancouver Dinçer Ş. ANKARA KEÇİSİNDE EIMERIA ARLOINGI’NİN (MAROTEL 1905) MARTIN, 1909 BİYOLOJİSİ ÜZERİNDE DENEYSEL ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1978;25(04).