Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1979, Cilt: 26 Sayı: 01.02, 0 - 0, 01.01.1979
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000868

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

iNDİREK HEMAGLUTİNASYON TESTİNİN KANATLıLARıN SALMONELLA GALLİNARUM .İNFEKSİYONLARININ TEŞHİSİNDE KULLANILMASI, PLATE TEST VE SERUM AGLUTİNASYON TEsTİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNDE İNCELEMELER

Yıl 1979, Cilt: 26 Sayı: 01.02, 0 - 0, 01.01.1979
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000868

Öz

Bu çalışmada, kanatlıların S. gallinar:um infeksi..:v0nlarında
Indirekt-Hemaglutinasyon (IHA) testinin standardi,;::.asyonu, kullanılması
ile plate test ve serum aglutinaJyon (SA) testleriyle karşılaştırılması üzerinde
durulmuştur. IHA testinin standardizasyonu üzerinde yapılan çalışmalarda: a)
Optimal polisakkarid konsantraJyonunun 0.5 mg ml. b) Optimal adsorpsiyon
ısısının 37°C c) Optimal adsorpsiyon süresinin 60 dakika, d) En uygı.n eritrositin tavuk al yuvarları olduğu saptandı. IHA yöntemi plate test ve serum
aglutinasyon testlerinden daha duyarlı bulundu. Incelenen 43 serumdan 17 si
her üç test ile pozitifreaksiyon verdi. Po;:.itifserumlardan 10 tanesi (% 58.8)
IHA-testi ile serum aglutinasyon testinden daha yüksek titrede çalıştı. Po<.itif
srrumlardan 6 tanesi (% 35.3) IHA ve serum aglutinasyon testi ile ayni titr'!Yi gÖJterdi. Pozitif serumlardan 1 tanesi (% 5.08) serum aglutinaJyon
testinde, IHA-testinden .daha yüksek titrede bulundu.
Çalışma sonucuna göre, IHA testi, kanatlıların S. gallinarum infeksiyanlarının serolojik teşhisinde, plate test ve serum aglutinasvon testinden daha
duyarlı bir yöntemdir. Bu sonuçla, lHA'nın S. gallinarum ile inftkte kanatlıların ortaya çıkarılmasında, kullanılan serolojik testler yanısıra kullanılabileceği görüşüne varılmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ersin İstanbulluoğlu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1979
Yayımlandığı Sayı Yıl 1979Cilt: 26 Sayı: 01.02

Kaynak Göster

APA İstanbulluoğlu, E. (1979). iNDİREK HEMAGLUTİNASYON TESTİNİN KANATLıLARıN SALMONELLA GALLİNARUM .İNFEKSİYONLARININ TEŞHİSİNDE KULLANILMASI, PLATE TEST VE SERUM AGLUTİNASYON TEsTİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNDE İNCELEMELER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 26(01.02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000868
AMA İstanbulluoğlu E. iNDİREK HEMAGLUTİNASYON TESTİNİN KANATLıLARıN SALMONELLA GALLİNARUM .İNFEKSİYONLARININ TEŞHİSİNDE KULLANILMASI, PLATE TEST VE SERUM AGLUTİNASYON TEsTİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNDE İNCELEMELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1979;26(01.02). doi:10.1501/Vetfak_0000000868
Chicago İstanbulluoğlu, Ersin. “iNDİREK HEMAGLUTİNASYON TESTİNİN KANATLıLARıN SALMONELLA GALLİNARUM .İNFEKSİYONLARININ TEŞHİSİNDE KULLANILMASI, PLATE TEST VE SERUM AGLUTİNASYON TEsTİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNDE İNCELEMELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 26, sy. 01.02 (Ocak 1979). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000868.
EndNote İstanbulluoğlu E (01 Ocak 1979) iNDİREK HEMAGLUTİNASYON TESTİNİN KANATLıLARıN SALMONELLA GALLİNARUM .İNFEKSİYONLARININ TEŞHİSİNDE KULLANILMASI, PLATE TEST VE SERUM AGLUTİNASYON TEsTİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNDE İNCELEMELER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 26 01.02
IEEE E. İstanbulluoğlu, “iNDİREK HEMAGLUTİNASYON TESTİNİN KANATLıLARıN SALMONELLA GALLİNARUM .İNFEKSİYONLARININ TEŞHİSİNDE KULLANILMASI, PLATE TEST VE SERUM AGLUTİNASYON TEsTİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNDE İNCELEMELER”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 26, sy. 01.02, 1979, doi: 10.1501/Vetfak_0000000868.
ISNAD İstanbulluoğlu, Ersin. “iNDİREK HEMAGLUTİNASYON TESTİNİN KANATLıLARıN SALMONELLA GALLİNARUM .İNFEKSİYONLARININ TEŞHİSİNDE KULLANILMASI, PLATE TEST VE SERUM AGLUTİNASYON TEsTİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNDE İNCELEMELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 26/01.02 (Ocak 1979). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000868.
JAMA İstanbulluoğlu E. iNDİREK HEMAGLUTİNASYON TESTİNİN KANATLıLARıN SALMONELLA GALLİNARUM .İNFEKSİYONLARININ TEŞHİSİNDE KULLANILMASI, PLATE TEST VE SERUM AGLUTİNASYON TEsTİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNDE İNCELEMELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1979;26. doi:10.1501/Vetfak_0000000868.
MLA İstanbulluoğlu, Ersin. “iNDİREK HEMAGLUTİNASYON TESTİNİN KANATLıLARıN SALMONELLA GALLİNARUM .İNFEKSİYONLARININ TEŞHİSİNDE KULLANILMASI, PLATE TEST VE SERUM AGLUTİNASYON TEsTİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNDE İNCELEMELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 26, sy. 01.02, 1979, doi:10.1501/Vetfak_0000000868.
Vancouver İstanbulluoğlu E. iNDİREK HEMAGLUTİNASYON TESTİNİN KANATLıLARıN SALMONELLA GALLİNARUM .İNFEKSİYONLARININ TEŞHİSİNDE KULLANILMASI, PLATE TEST VE SERUM AGLUTİNASYON TEsTİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNDE İNCELEMELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1979;26(01.02).