Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1979, Cilt: 26 Sayı: 03.04, 47 - 63, 01.01.1979
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001024

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ŞAVAK PEYNİRİNDE STAPHYLOCOCCUS'LAR VE MİCROCOCCUS'LAR

Yıl 1979, Cilt: 26 Sayı: 03.04, 47 - 63, 01.01.1979
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001024

Öz

Elazığ yöresinden temin edilen 40 şavak pl!)'niri iimeğirıde Staphylococcus and. Micrococcus tür ve altgruplarının mevcudiyetleri ve dağılımları
incelendi.
Ornek/erin tümür,ün micrococcus'ları biri dışında da staphylococcus'ları
iferdiği bulundu. Ornek/erde en sık rastlanan tür/erin, sırasıyla S. epidermidis
(% 72 .S), S. auresus (% 40), S. saprophyticus(% 32,S), M. luteus (%
27.S), M. roseus (% 2S.0) ve M. varians (% 7.S) olduğu gözlemlendi.
hole edilen 2S3 Staphylococcus suşununbüyük bir ekseriyetiıd (% 76.29)
S. saprophyticus, S9 Micrococcus suşunun da yarısından biraz fazlasım (%
54 .24) M. roseus'un oluşturduğu belirlendi.
Baird-Parker'in sistemiM göre sın~fl(Jndırılan suşların /tifbirinin Staphylococcus altgrııp VI ve Micrococcus altgrup 4'e girmediği görüldü. Ornek/erde
elt sık Staphylococcus.altgrup II (% 60) ve Micrococcus altgrup 2ye (% 3°.0),
en az Staphylococcus altgrup III ve. .Alicrococcus altgrup 3'e rastlanıldı.
S. aureus'un (Staphylococcus altgrup I) örneklerin % 12.s'inde 5.0 X
ıo,fgr.'dan fazla. olduğu saptandı.
Bulguların iinemi tartışıldı ve Eıazığ yiiresinde şavak peynirinin hijyenik
koşullar .altmda üretilmediği ve halk. sağlığı YÔ:llündenpotansiyel bir. tehlike arz
ettiği sonucuna varıldı

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Cemal Çelik

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1979
Yayımlandığı Sayı Yıl 1979Cilt: 26 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Çelik, C. (1979). ŞAVAK PEYNİRİNDE STAPHYLOCOCCUS’LAR VE MİCROCOCCUS’LAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 26(03.04), 47-63. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001024
AMA Çelik C. ŞAVAK PEYNİRİNDE STAPHYLOCOCCUS’LAR VE MİCROCOCCUS’LAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1979;26(03.04):47-63. doi:10.1501/Vetfak_0000001024
Chicago Çelik, Cemal. “ŞAVAK PEYNİRİNDE STAPHYLOCOCCUS’LAR VE MİCROCOCCUS’LAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 26, sy. 03.04 (Ocak 1979): 47-63. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001024.
EndNote Çelik C (01 Ocak 1979) ŞAVAK PEYNİRİNDE STAPHYLOCOCCUS’LAR VE MİCROCOCCUS’LAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 26 03.04 47–63.
IEEE C. Çelik, “ŞAVAK PEYNİRİNDE STAPHYLOCOCCUS’LAR VE MİCROCOCCUS’LAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 26, sy. 03.04, ss. 47–63, 1979, doi: 10.1501/Vetfak_0000001024.
ISNAD Çelik, Cemal. “ŞAVAK PEYNİRİNDE STAPHYLOCOCCUS’LAR VE MİCROCOCCUS’LAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 26/03.04 (Ocak 1979), 47-63. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001024.
JAMA Çelik C. ŞAVAK PEYNİRİNDE STAPHYLOCOCCUS’LAR VE MİCROCOCCUS’LAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1979;26:47–63.
MLA Çelik, Cemal. “ŞAVAK PEYNİRİNDE STAPHYLOCOCCUS’LAR VE MİCROCOCCUS’LAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 26, sy. 03.04, 1979, ss. 47-63, doi:10.1501/Vetfak_0000001024.
Vancouver Çelik C. ŞAVAK PEYNİRİNDE STAPHYLOCOCCUS’LAR VE MİCROCOCCUS’LAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1979;26(03.04):47-63.