Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

YERLİ MERKEP'İN (EQUUS ASİNUS L.) GÖVDE VE ARD BACAK:İSKELET KASLARı ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİE ARAŞTIRMALAR*

Yıl 1980, Cilt: 27 Sayı: 01.02, 0 - 0, 01.01.1980

Öz

"Yerli Jvferkep'in (Equus asinus L.) gÖIJdeve ard baeak iskelet kasları" azerinde yapmış olduğumuz makro-anatomik araştırmada aşağıdakt önemli bulgular saptanmıştır.
1-- Merkep'te m. eutaneus !runei fok iyi gelişmiş, aşağı yukan bir
dikdörtgen şeklinde, dört kenarlı bir k2stır.
2- Merkep'te m. preputialis eranialis ve m. preputialis eaudalis yoktur.
,
3- Merkep'te m. serratus donalis eranialis ve eaudalis, gerek diş ve
gerekse bağlandıkları eosta sayısı bakımından değişik vari)'asyonlar göstermektedir.
4- Merkep'te m. semispinalis'in m. semispinalis thoraeis'i yoktur.
5- Merkep'te Mm. intereostales externi, spatium intereostale'leri .J'alnız os eoslale'ler arasında dıştan doldurmakta ve kalınlığı dorsal'den ventral'e
doğru gittikfe azalmaktadır.
6- Merkep'te Mm. intercostales interni, spatium intercosta!e' leri tamamen doldurur. Cartilago costalis'ler arasında, iplikleri hemen hemen S2gittal'e
yakın caudodorsal yjnde giden kas, maximum kalınlıktedır ve dorsal'e do/fru
gittikfe incelir.
_7- Merkep'te Mm. levatores costarıım I. - ı7. sırt omurlarının proc.
transversus'larından yıkalt, i 7 adet kas demetinden oluşmuştur. Bu demetler
2. -18. costa'da sona ererler.
8- Merkep'te m. ıransversus abdominıs son ı ı cartılago costa!ıs'in if
yüzünden, bel omurlarının proc. transversus'larından ve spina ilieca ventralis
cranialis' den fıkar.
9- Merkep'te m. rectus abdominis 2. -9. cartilago costalis'lerden, 2.-5.
sternebrae'den ve proc. :ıiphoideus'dan pkar. Merkep'in bu kasında ı2 adet
intersectiones tendineae bulunur.
10- Merkep'te m. cocrygeus tek katlıdır.
11- Merkep'te m. psoas minor son 3 sırt ve tüm bel omurlarının corpus'
ları ile s~n 3 costa'dan pkmaktadır.
12- Merkep'te m. psoas major son 2 sırt ve tüm bel omurlarının coıpus
ve proc. transversus'larınc.an, qyrıca son 3 costa'dan fıkmaktadır.
13- Merkep'te m. b/ceps jemoris'in jemoral başı yoktur.
14- Merkep'te m. quadriceps jemoris, m. rectus jemoris, m. vastus lateralis, m. vastus medialis ve m. vastus intermedius olmak üzere, db'rt kas gövdesinden oluşmuştur. Bu hayvanda m. vastus lateralis, cranial ve caudal olmak
üzere, iki portion'ludur.
15- Merkep'te m. soleus oldük;a iyi gelişmiştir.
16- Merkep'te m. interosseus medius, os metatarsale II, III, IV'den
ve ayrıca os tarsale I + II ve IV' den origf) alır

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yaşar Uçar

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1980
Yayımlandığı Sayı Yıl 1980Cilt: 27 Sayı: 01.02

Kaynak Göster

APA Uçar, Y. (1980). YERLİ MERKEP’İN (EQUUS ASİNUS L.) GÖVDE VE ARD BACAK:İSKELET KASLARı ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİE ARAŞTIRMALAR*. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 27(01.02).
AMA Uçar Y. YERLİ MERKEP’İN (EQUUS ASİNUS L.) GÖVDE VE ARD BACAK:İSKELET KASLARı ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİE ARAŞTIRMALAR*. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1980;27(01.02).
Chicago Uçar, Yaşar. “YERLİ MERKEP’İN (EQUUS ASİNUS L.) GÖVDE VE ARD BACAK:İSKELET KASLARı ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİE ARAŞTIRMALAR*”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 27, sy. 01.02 (Ocak 1980).
EndNote Uçar Y (01 Ocak 1980) YERLİ MERKEP’İN (EQUUS ASİNUS L.) GÖVDE VE ARD BACAK:İSKELET KASLARı ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİE ARAŞTIRMALAR*. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 27 01.02
IEEE Y. Uçar, “YERLİ MERKEP’İN (EQUUS ASİNUS L.) GÖVDE VE ARD BACAK:İSKELET KASLARı ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİE ARAŞTIRMALAR*”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 27, sy. 01.02, 1980.
ISNAD Uçar, Yaşar. “YERLİ MERKEP’İN (EQUUS ASİNUS L.) GÖVDE VE ARD BACAK:İSKELET KASLARı ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİE ARAŞTIRMALAR*”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 27/01.02 (Ocak 1980).
JAMA Uçar Y. YERLİ MERKEP’İN (EQUUS ASİNUS L.) GÖVDE VE ARD BACAK:İSKELET KASLARı ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİE ARAŞTIRMALAR*. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1980;27.
MLA Uçar, Yaşar. “YERLİ MERKEP’İN (EQUUS ASİNUS L.) GÖVDE VE ARD BACAK:İSKELET KASLARı ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİE ARAŞTIRMALAR*”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 27, sy. 01.02, 1980.
Vancouver Uçar Y. YERLİ MERKEP’İN (EQUUS ASİNUS L.) GÖVDE VE ARD BACAK:İSKELET KASLARı ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİE ARAŞTIRMALAR*. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1980;27(01.02).