Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 1980, Cilt: 27 Sayı: 01.02, 0 - 0, 01.01.1980
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000885

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ANKARA'DA SATILAN HAZıR KıYMALARıN BAKTERİYOL0JİK KALİTEŞt

Yıl 1980, Cilt: 27 Sayı: 01.02, 0 - 0, 01.01.1980
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000885

Öz

Ank(~ra'ca tüketime sunulan kıymaların bekteriyol~jık kalitesi
bckter£J'olojik staıır.1.rtlem kaynak olabilecek verileri sağlamak amacıyla ara~tl1'lldı. Et ı'e Balık Kurumu (EBIC) beyileri, Ordu Pazarı ve supermarketlerden alın(m 20 örnek genel, psikrofilik, Jekal strep!okok, kotiform, £scheric-
/ıie colil staphylococccus, sü(fi!i indirgeyen anaerob ve Clostric'ium perfringens
mikroorganizmalarıtıl1l sayılerı ve salmoneUa mikroorganizmaıawıın varlık-ı
um _yönünden iı.celendi.
Örnekler, alındıkları koynaklara bağlı olarak genel ve özel mikroorgenizmr; sayılcrı bakımınden oldukfa farklılık ,t;österdi. EBK ve Ordu Pazerı'
na ait örneklerin sııpemwrketlerden clınenlcra gijre daha iyi kalitede olduklan saptmır.ı.
Bulgular örneklerin feZıa s(lJ!ıda genel, psikrifilik, koliform ve Jeke!
streptokok mikroorgcni:ondcrım ifermesiı,e kcrşın kıymanın he!k sağlığı yönünden bir yıkınca teşkil etmeyeceği izlenimini vermektedir. .
Bulgular son yıllcrda yapılan ilgili araftnmalar ile ABD ve Kancda'
da uygulanan strmdr;rtlc.rle karşılaştl1'llarak tartışıldı. Ankara'da üretileh kıyma/arın bakteriyolalık kalıtelerinin saprifit mikroorganizmalar yönünden oldukça kütil olduğu ve saprotif mikroorganizmaların sayılerına (!cyanan standartlErla hdk sağlığının korımmasının yet~rli olamıyacağı kanısına varıldı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Zeki TOLGAY
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1980
Yayınlandığı Sayı Yıl 1980Cilt: 27 Sayı: 01.02

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd837575, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {1980}, volume = {27}, number = {01.02}, pages = {0 - 0}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000000885}, title = {ANKARA'DA SATILAN HAZıR KıYMALARıN BAKTERİYOL0JİK KALİTEŞt}, key = {cite}, author = {Tolgay, Zeki} }
APA Tolgay, Z. (1980). ANKARA'DA SATILAN HAZıR KıYMALARıN BAKTERİYOL0JİK KALİTEŞt . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 27 (01.02) , 0-0 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000000885
MLA Tolgay, Z. "ANKARA'DA SATILAN HAZıR KıYMALARıN BAKTERİYOL0JİK KALİTEŞt" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 27 (1980 ): 0-0 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59918/837575>
Chicago Tolgay, Z. "ANKARA'DA SATILAN HAZıR KıYMALARıN BAKTERİYOL0JİK KALİTEŞt". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 27 (1980 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - ANKARA'DA SATILAN HAZıR KıYMALARıN BAKTERİYOL0JİK KALİTEŞt AU - ZekiTolgay Y1 - 1980 PY - 1980 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000000885 DO - 10.1501/Vetfak_0000000885 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 27 IS - 01.02 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000000885 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000885 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi ANKARA'DA SATILAN HAZıR KıYMALARıN BAKTERİYOL0JİK KALİTEŞt %A Zeki Tolgay %T ANKARA'DA SATILAN HAZıR KıYMALARıN BAKTERİYOL0JİK KALİTEŞt %D 1980 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 27 %N 01.02 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000000885 %U 10.1501/Vetfak_0000000885
ISNAD Tolgay, Zeki . "ANKARA'DA SATILAN HAZıR KıYMALARıN BAKTERİYOL0JİK KALİTEŞt". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 27 / 01.02 (Ocak 1980): 0-0 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000885
AMA Tolgay Z. ANKARA'DA SATILAN HAZıR KıYMALARıN BAKTERİYOL0JİK KALİTEŞt. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1980; 27(01.02): 0-0.
Vancouver Tolgay Z. ANKARA'DA SATILAN HAZıR KıYMALARıN BAKTERİYOL0JİK KALİTEŞt. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 1980; 27(01.02): 0-0.
IEEE Z. Tolgay , "ANKARA'DA SATILAN HAZıR KıYMALARıN BAKTERİYOL0JİK KALİTEŞt", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 27, sayı. 01.02, ss. 0-0, Oca. 1980, doi:10.1501/Vetfak_0000000885