Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1980, Cilt: 27 Sayı: 01.02, 0 - 0, 01.01.1980
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000887

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ÇİFTLİK HAYVANLARıNDA MtNERAL MADDE DENGEStZL1~ LERİNtN TANıSıNDA RADYOMİNERAL'LERİN "tNVİTRO" ~ULLANILMASI

Yıl 1980, Cilt: 27 Sayı: 01.02, 0 - 0, 01.01.1980
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000887

Öz

Bu çalıçmadtı, koyunlarda selenyum durumunu saptamak için
Rar'yoakt~r selenyum kullanılarak "in-vitro" eritrosit rar)o-selel':J'um dım
testi geliştirilmiştir. Diğer araştırıcılar tarafindan uygulanan in-vitm test
uygulamalarından farklı olartık, su btıııyosunda kaııın inkubaSJ'onu esnasınca
erlenmfl)'cre CPD (Citrate-?iLOsphate-Dextrose) çö'.~eltisi itaı'e edilmi}tir.
irerisinde 5 ml kan -+- 0.7 ml CPD-+-o.'J ml rar'yoaktif yözelti (0 ..4-
tl Ci rad)'oaktif Se, Na/5 Se 03
/zclinde) bulunan 25 cc lik erlenmC':Jerler%
95 Oz -+- % 5 COz ortamında iki saat süre ile 38 oC de, inkube er'.ilmişlerr'.ir.
lnkubcsyondan sonra 2 ml kcn aktiz:ite sayım tüplerine nakledilerek salZtrif~j
e!.ilmişlerdir. Plczmc.lan atılmı; ı'e koıpüsküler kısım soğuk serum fi:çyololikle yıkanmıştır. Korpüsküler kısmın rarlyoaktivitesi ölçülmüş ve standart
aktivitelZin % si olarak değerlendirilmiştir.
ln-vitro eritrosit racyo-seleli)'um alım sorı.u~lanızı değerlendirmek iyin
i. termal nötron aktivasyon analizi ile kanın korpüsküler kısmının selenyum
miktarı ii. rar'yo-selerryum'un plazmadan çekilişi iii. ilZ-vivro 'eritrosit radyoselenyum alımları da saptammçtır. Bunlardan elde edilen sonuçlar in-vivo
test sonuJ'ları ile uygunluk göstermektedir. Bu durum, d(~i;tirilmiş in-ıilro
eritrosit radyo-selenyum alım testi'ızin koyunlarda selenvum durumunu saptamaca kttllanilabileceği ümidini vermektedir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Kaya Göksoy

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1980
Yayımlandığı Sayı Yıl 1980Cilt: 27 Sayı: 01.02

Kaynak Göster

APA Göksoy, K. (1980). ÇİFTLİK HAYVANLARıNDA MtNERAL MADDE DENGEStZL1~ LERİNtN TANıSıNDA RADYOMİNERAL’LERİN "tNVİTRO" ~ULLANILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 27(01.02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000887
AMA Göksoy K. ÇİFTLİK HAYVANLARıNDA MtNERAL MADDE DENGEStZL1~ LERİNtN TANıSıNDA RADYOMİNERAL’LERİN "tNVİTRO" ~ULLANILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1980;27(01.02). doi:10.1501/Vetfak_0000000887
Chicago Göksoy, Kaya. “ÇİFTLİK HAYVANLARıNDA MtNERAL MADDE DENGEStZL1~ LERİNtN TANıSıNDA RADYOMİNERAL’LERİN ‘tNVİTRO’ ~ULLANILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 27, sy. 01.02 (Ocak 1980). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000887.
EndNote Göksoy K (01 Ocak 1980) ÇİFTLİK HAYVANLARıNDA MtNERAL MADDE DENGEStZL1~ LERİNtN TANıSıNDA RADYOMİNERAL’LERİN "tNVİTRO" ~ULLANILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 27 01.02
IEEE K. Göksoy, “ÇİFTLİK HAYVANLARıNDA MtNERAL MADDE DENGEStZL1~ LERİNtN TANıSıNDA RADYOMİNERAL’LERİN ‘tNVİTRO’ ~ULLANILMASI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 27, sy. 01.02, 1980, doi: 10.1501/Vetfak_0000000887.
ISNAD Göksoy, Kaya. “ÇİFTLİK HAYVANLARıNDA MtNERAL MADDE DENGEStZL1~ LERİNtN TANıSıNDA RADYOMİNERAL’LERİN ‘tNVİTRO’ ~ULLANILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 27/01.02 (Ocak 1980). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000887.
JAMA Göksoy K. ÇİFTLİK HAYVANLARıNDA MtNERAL MADDE DENGEStZL1~ LERİNtN TANıSıNDA RADYOMİNERAL’LERİN "tNVİTRO" ~ULLANILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1980;27. doi:10.1501/Vetfak_0000000887.
MLA Göksoy, Kaya. “ÇİFTLİK HAYVANLARıNDA MtNERAL MADDE DENGEStZL1~ LERİNtN TANıSıNDA RADYOMİNERAL’LERİN ‘tNVİTRO’ ~ULLANILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 27, sy. 01.02, 1980, doi:10.1501/Vetfak_0000000887.
Vancouver Göksoy K. ÇİFTLİK HAYVANLARıNDA MtNERAL MADDE DENGEStZL1~ LERİNtN TANıSıNDA RADYOMİNERAL’LERİN "tNVİTRO" ~ULLANILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1980;27(01.02).