Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ SÜT İNEKLERİNDE, SUBKLİNİK MASTİTİsDE BtYOıdMY ASAL YÖNDEN ARAŞTIRMALAR

Yıl 1980, Cilt: 27 Sayı: 01.02, 0 - 0, 01.01.1980
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000886

Öz

A/etürk Ormar, Çiftliği'ne ait Yerli Kara ırkı ineklere CMT uygulandıktcn sonra J 3 normal ve J 3 subklinik mGstitisli hayvandan kan ve süt
nümunelel'i dııımıştır. Kan ve süt nümuneleriııde Nc, K, CL, Lakto~_ ve GO T
mik/erten ü-)'in eiilmiştir.
Normd ve suhkliı:ik masti/isli hcyvanlarr.r: ken semmu Na, K, CL,
GO T sevij,eleriıu!e bir faklıU: görülmemişt£!' .Normallerle kar~ılaştırıldığında subklinik mastitisli hayvanların
sütlerine ait ortalama Cl değerlerindeki artış ve laktozdaki azalma
istatistik bakımdan önem taşımaktadır.
CMT ini müsbet veren sütlere ait ortalama Na değerlerindeki
artış ve K değerlerindeki azalma ise istatistik bakımdan önemsiz bulunmuştur. Normal ve subklinik mastitİsli hayvanlarda sütde ortalama GüT değerleri arasındaki farklılık istatistik bakımdan önemsiz
'görülmüştür.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Yıl 1980, Cilt: 27 Sayı: 01.02, 0 - 0, 01.01.1980
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000886

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Leyla Kalaycıoğlu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1980
Yayımlandığı Sayı Yıl 1980Cilt: 27 Sayı: 01.02

Kaynak Göster

APA Kalaycıoğlu, L. (1980). ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ SÜT İNEKLERİNDE, SUBKLİNİK MASTİTİsDE BtYOıdMY ASAL YÖNDEN ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 27(01.02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000886
AMA Kalaycıoğlu L. ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ SÜT İNEKLERİNDE, SUBKLİNİK MASTİTİsDE BtYOıdMY ASAL YÖNDEN ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1980;27(01.02). doi:10.1501/Vetfak_0000000886
Chicago Kalaycıoğlu, Leyla. “ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ SÜT İNEKLERİNDE, SUBKLİNİK MASTİTİsDE BtYOıdMY ASAL YÖNDEN ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 27, sy. 01.02 (Ocak 1980). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000886.
EndNote Kalaycıoğlu L (01 Ocak 1980) ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ SÜT İNEKLERİNDE, SUBKLİNİK MASTİTİsDE BtYOıdMY ASAL YÖNDEN ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 27 01.02
IEEE L. Kalaycıoğlu, “ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ SÜT İNEKLERİNDE, SUBKLİNİK MASTİTİsDE BtYOıdMY ASAL YÖNDEN ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 27, sy. 01.02, 1980, doi: 10.1501/Vetfak_0000000886.
ISNAD Kalaycıoğlu, Leyla. “ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ SÜT İNEKLERİNDE, SUBKLİNİK MASTİTİsDE BtYOıdMY ASAL YÖNDEN ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 27/01.02 (Ocak 1980). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000886.
JAMA Kalaycıoğlu L. ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ SÜT İNEKLERİNDE, SUBKLİNİK MASTİTİsDE BtYOıdMY ASAL YÖNDEN ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1980;27. doi:10.1501/Vetfak_0000000886.
MLA Kalaycıoğlu, Leyla. “ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ SÜT İNEKLERİNDE, SUBKLİNİK MASTİTİsDE BtYOıdMY ASAL YÖNDEN ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 27, sy. 01.02, 1980, doi:10.1501/Vetfak_0000000886.
Vancouver Kalaycıoğlu L. ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ SÜT İNEKLERİNDE, SUBKLİNİK MASTİTİsDE BtYOıdMY ASAL YÖNDEN ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1980;27(01.02).