Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

TAVUKLARDAN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLISUŞLARININ BİYOKİMYASAL, COLICINE, LIZOJENİK KAREKTERLERİ VE ANTİBİYOTlKLERE DUYARLILIK ORANLARI ÜZERİNDE İNCELEMELER

Yıl 1980, Cilt: 27 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1980
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000858

Öz

Veteriner Fakültesi Bakteriyoloji ve Salgınlar Kürsiisü tavuk
hastalıkları teşhis laboratuvarına i979 yılı içinde gelen 46 adet çeşitli ırk
ve yaşlardaki canlı tavuklarm kloakalarından izole edilen 35 E. eoli suşunun
biyokimyasal özellikleri, colicine karekterleri, lizojenik özellikleri ve çeşitli
antibiyotiklere du)ıarlılık oranları incelendi.
Izole ve identijiye edilen suşlar % ı00 glukoz, laktoz, mannitol pozitif,
HıS ve üre negatif, % 94.3 indol pozitij bulundu. incelenen suşlardan % 83'ü
hareketli olup, % 97.2'side gaz oluşturdu. Hemolizyapan suşa raslanmadı.
Disk dijü;:,;'oTl'yöntemi ile yapılan antibiyotik duyarlılık testlerinde incelenen E. coli suşlarının % 94.3 ü carbenicilline, % 71 i chloramphenicole,
% 57 si streptomycine, % 42 si ampicilline, % ııi tetracycline duyarlı, %
ıoo ü penicilline, rifamycine, ox)!tetracycline dirençli bulundu.
Suşların % ı4. 2 sinin colicine sentezleme )ıeteneğine sahip oldukları,
,yine % ı4. 2 sinin lizoJenik karekter taşıdığı saptandı.
Elde edilen sonuçların ışığında tavuklardaki kolibasillo;::is infiksiyonlarının kontrolü ve yemlere katılan antib[yotikler nedeniyle barsakflorasındaki
mikroorganizmaların bunlara karşı gösterdikleri duyarlılık üzerine etkisi tartışıldı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Yıl 1980, Cilt: 27 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1980
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000858

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Serdar Diker

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1980
Yayımlandığı Sayı Yıl 1980Cilt: 27 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Diker, S. (1980). TAVUKLARDAN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLISUŞLARININ BİYOKİMYASAL, COLICINE, LIZOJENİK KAREKTERLERİ VE ANTİBİYOTlKLERE DUYARLILIK ORANLARI ÜZERİNDE İNCELEMELER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 27(03.04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000858
AMA Diker S. TAVUKLARDAN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLISUŞLARININ BİYOKİMYASAL, COLICINE, LIZOJENİK KAREKTERLERİ VE ANTİBİYOTlKLERE DUYARLILIK ORANLARI ÜZERİNDE İNCELEMELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1980;27(03.04). doi:10.1501/Vetfak_0000000858
Chicago Diker, Serdar. “TAVUKLARDAN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLISUŞLARININ BİYOKİMYASAL, COLICINE, LIZOJENİK KAREKTERLERİ VE ANTİBİYOTlKLERE DUYARLILIK ORANLARI ÜZERİNDE İNCELEMELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 27, sy. 03.04 (Ocak 1980). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000858.
EndNote Diker S (01 Ocak 1980) TAVUKLARDAN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLISUŞLARININ BİYOKİMYASAL, COLICINE, LIZOJENİK KAREKTERLERİ VE ANTİBİYOTlKLERE DUYARLILIK ORANLARI ÜZERİNDE İNCELEMELER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 27 03.04
IEEE S. Diker, “TAVUKLARDAN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLISUŞLARININ BİYOKİMYASAL, COLICINE, LIZOJENİK KAREKTERLERİ VE ANTİBİYOTlKLERE DUYARLILIK ORANLARI ÜZERİNDE İNCELEMELER”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 27, sy. 03.04, 1980, doi: 10.1501/Vetfak_0000000858.
ISNAD Diker, Serdar. “TAVUKLARDAN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLISUŞLARININ BİYOKİMYASAL, COLICINE, LIZOJENİK KAREKTERLERİ VE ANTİBİYOTlKLERE DUYARLILIK ORANLARI ÜZERİNDE İNCELEMELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 27/03.04 (Ocak 1980). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000858.
JAMA Diker S. TAVUKLARDAN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLISUŞLARININ BİYOKİMYASAL, COLICINE, LIZOJENİK KAREKTERLERİ VE ANTİBİYOTlKLERE DUYARLILIK ORANLARI ÜZERİNDE İNCELEMELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1980;27. doi:10.1501/Vetfak_0000000858.
MLA Diker, Serdar. “TAVUKLARDAN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLISUŞLARININ BİYOKİMYASAL, COLICINE, LIZOJENİK KAREKTERLERİ VE ANTİBİYOTlKLERE DUYARLILIK ORANLARI ÜZERİNDE İNCELEMELER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 27, sy. 03.04, 1980, doi:10.1501/Vetfak_0000000858.
Vancouver Diker S. TAVUKLARDAN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLISUŞLARININ BİYOKİMYASAL, COLICINE, LIZOJENİK KAREKTERLERİ VE ANTİBİYOTlKLERE DUYARLILIK ORANLARI ÜZERİNDE İNCELEMELER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1980;27(03.04).