Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1982, Cilt: 29 Sayı: 01.02, 23 - 40, 01.01.1982
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000100

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ETLİK ctvctv RASYONLARINA DEGiŞiK DÜZEYLERDE KATILAN KOLZA TOHUMU KÜSPESi iLE HAM VE RAFİNE KOLZA YAGININ CANLı AGıRLIK ARTIŞI, YEM TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİsİ

Yıl 1982, Cilt: 29 Sayı: 01.02, 23 - 40, 01.01.1982
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000100

Öz

Etlik civciv (broilu) rasyonlarına soya kiispesi yerine değişik
düzeylerde katılan kolza küspesinin ve farklı miktarlarda rasyonlara katılan
ham ve rafine kolza yağının büyüme ya da yem tüketimi üzerine olumsuz bir
etkisinin olup olmayacağını saptamak amacıyla bu araştırmil düzenlenmiştir.
Araştırmada günlük Hubbard etlik civciv kullanılmı~tır. Ilk yedi grupta
30'ar adet ve diğer 6 grupta 20'şer adet olmak üzere toplam 360 adet civciv
i3 grup halinde denemeye alınmıştır. Birinci grup kontrol grubu olarak kabul
edilmiş ve diğer i 2 grup bununla karşılaştırılmıştır. Rasyonlara kontrol
rasyonunda bulunan soyanın aşamalı olarak azaltılıp yerine gruplarda sırasıyla % 5, LO, 15 ve % 5 kolza küspesi + % i balık unu, % LO kolza
küspesi + % 2 balık unu % 15 kolza küspesi + % 3 balık unu katılmıştır.
Ayrıca 8., 9. ve LO. rasyonlara % 2,4 ve 6 düzeyinde ham kolzayağı, ir.,
12. ve 13. gruplara da gene % 2,4 ve 6 oranında rafine kolzayağı kontrol
rasyonundaki mısır yerine katılmıştır. Araştırma 1.-7. gruplarda 56, 1.,
8.-13. gruplarda ise 59 gün sürdürülmüştür. Cicvcivler her hafta teker teker
tartılarak canlı ağırlıkları tesbit edilmiştir. Deneme sonunda bir civcivin ortalama canlı ağırlığı ilk yedi grupta 56 günde 1760. o, 1785. o, 1885. o,
1756.0, 1933.0, 1938.0 ve 1838.0 gı. olarak saptanmış ve istatistik
bakımdan önemli olmadıkları (P > 0.05) saptanmıştır. 59 gün sürdiirülen
1.,8.-13. gruplardaki canlı ağırlıklar ise 1915.0,217°.0,23°4.0,2126.0,
2299.0, 2200.0, 24°3.0 gr olup 9., II., 13. grupların canlı ağırlık artışları kontrol grubuna göre dahafazIa olmuştur (P < 0.05, P < 0.01).
Sırasıyla gruplarda i kg canlı ağırlık artışı için tüketilen yem miktarı
da 2.38, 2.44, 2.28, 2.41, 2.22, 2.26, 2.43, 2.38, 2.26,2.10,2.37,
2 .06, 2. i3 ve 2. i 7 hesaplanmıştır.
Etlik civciv rasyonlarına aşamalı olarak soya küspesi yerine katılan
% 5-15 düzeyindeki kolza küspesinin herhangi bir olumsuz etkisi saptanamamıştır. Ayrıca % 2, 4 ve 6 düzeyinde kontrol rasyonundaki mısır yerine katılan ham ve raJine kolza. yağınında civcivlerde canlı ağırlık artışının kontrol grubuna
göre daha da iyileştirdiği saptanmıştır. Sonuç olarak % 5-ro kolza kiispesinin
proteinli yem ve % 2,4 ve 6 ham ve raJine kolza yağının enerji kaynağı olarak
civciv rasyonlarma katılabileceği kanısına varılmıştır

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mahmut Akkılıç

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1982
Yayımlandığı Sayı Yıl 1982Cilt: 29 Sayı: 01.02

Kaynak Göster

APA Akkılıç, M. (1982). ETLİK ctvctv RASYONLARINA DEGiŞiK DÜZEYLERDE KATILAN KOLZA TOHUMU KÜSPESi iLE HAM VE RAFİNE KOLZA YAGININ CANLı AGıRLIK ARTIŞI, YEM TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİsİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 29(01.02), 23-40. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000100
AMA Akkılıç M. ETLİK ctvctv RASYONLARINA DEGiŞiK DÜZEYLERDE KATILAN KOLZA TOHUMU KÜSPESi iLE HAM VE RAFİNE KOLZA YAGININ CANLı AGıRLIK ARTIŞI, YEM TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİsİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1982;29(01.02):23-40. doi:10.1501/Vetfak_0000000100
Chicago Akkılıç, Mahmut. “ETLİK Ctvctv RASYONLARINA DEGiŞiK DÜZEYLERDE KATILAN KOLZA TOHUMU KÜSPESi ILE HAM VE RAFİNE KOLZA YAGININ CANLı AGıRLIK ARTIŞI, YEM TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİsİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29, sy. 01.02 (Ocak 1982): 23-40. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000100.
EndNote Akkılıç M (01 Ocak 1982) ETLİK ctvctv RASYONLARINA DEGiŞiK DÜZEYLERDE KATILAN KOLZA TOHUMU KÜSPESi iLE HAM VE RAFİNE KOLZA YAGININ CANLı AGıRLIK ARTIŞI, YEM TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİsİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29 01.02 23–40.
IEEE M. Akkılıç, “ETLİK ctvctv RASYONLARINA DEGiŞiK DÜZEYLERDE KATILAN KOLZA TOHUMU KÜSPESi iLE HAM VE RAFİNE KOLZA YAGININ CANLı AGıRLIK ARTIŞI, YEM TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİsİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 29, sy. 01.02, ss. 23–40, 1982, doi: 10.1501/Vetfak_0000000100.
ISNAD Akkılıç, Mahmut. “ETLİK Ctvctv RASYONLARINA DEGiŞiK DÜZEYLERDE KATILAN KOLZA TOHUMU KÜSPESi ILE HAM VE RAFİNE KOLZA YAGININ CANLı AGıRLIK ARTIŞI, YEM TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİsİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29/01.02 (Ocak 1982), 23-40. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000100.
JAMA Akkılıç M. ETLİK ctvctv RASYONLARINA DEGiŞiK DÜZEYLERDE KATILAN KOLZA TOHUMU KÜSPESi iLE HAM VE RAFİNE KOLZA YAGININ CANLı AGıRLIK ARTIŞI, YEM TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİsİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1982;29:23–40.
MLA Akkılıç, Mahmut. “ETLİK Ctvctv RASYONLARINA DEGiŞiK DÜZEYLERDE KATILAN KOLZA TOHUMU KÜSPESi ILE HAM VE RAFİNE KOLZA YAGININ CANLı AGıRLIK ARTIŞI, YEM TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİsİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 29, sy. 01.02, 1982, ss. 23-40, doi:10.1501/Vetfak_0000000100.
Vancouver Akkılıç M. ETLİK ctvctv RASYONLARINA DEGiŞiK DÜZEYLERDE KATILAN KOLZA TOHUMU KÜSPESi iLE HAM VE RAFİNE KOLZA YAGININ CANLı AGıRLIK ARTIŞI, YEM TÜKETİMİ ÜZERİNE ETKİsİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1982;29(01.02):23-40.