Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1982, Cilt: 29 Sayı: 01.02, 71 - 78, 01.01.1982
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000110

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SIGIRLARDA YABANCI CiSİM SENDROMUNDA KAN SERUMU VE İDRAR'DA Cal P MiKTARINDAKi DEGiŞMELER ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR.

Yıl 1982, Cilt: 29 Sayı: 01.02, 71 - 78, 01.01.1982
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000110

Öz

Bu çalışmanın amacı sığırlarda yabancı cisim sendromunda kan
serumu ve idrarda Ca ve 1n01ganik Fosfor miktarlarında meydana gelen değişmeleri anlatmaktır.
Çalışmada, Kontrol ve Yabancı cisim sendomu semptomlarını gösteren
hayvanlar olmak üzere iki grup hayvan incelenmiştir. Yabancı cisim sendromu,
klinik te hayvanların beden ısıları, nabız, solunum durumları, rumen hareketleri, ağrı deneyleri, metal dedektör kullanma gibi klinik muayene/erle, leukosit
sayıları ve leukosit formülü gibi laboratuvar muayeneleriyle saptanmış ve operasyonları yaptınlmıştır. Kontrol ıe hasta hayvanlardan kan ve idrar örnekleri
alınmış ve bu örneklerde Ca ve P miktarları Simonsene yöntemiyle ııe spektrofotometrik olarok ölfülmüştür.
Kontrollardaki kan serumunda i00 ml. d~ ortalama 9.20 =F 0.28
mgr. Ca., 5.33 =F O. 14 mgr., P. hasta hayvanların kan sdrumlarında ortalama
7.85 =F 0.36 mgr. Ca., 4.66 =F 0.20 mgr. P bulunmuştur. Yin~ kontrol
gwubundaki hayvanların id1arlarında ortalama 1.00 =ı= 0.12 mgr., Ca.,
i .38 =f 0.3° mg1. P., Hasta grubun idrarlarında ortalama 3.68 =ı= 0.66
mgr. Ca., 3.28 + 0.43 mgr. P saptanmıştır.
Her iki guruptan elde edilen bu değerler arasındaki farkların istatistiki
sonufları ortaya konmuş, yabancı cisim sendromunda kan serumunda Ca ve P
miktarlarında a<.alma, idrarlarla atılan Ca ve P miktarlarnda artma olduğu
sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hüseyin Yılmaz İmren

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1982
Yayımlandığı Sayı Yıl 1982Cilt: 29 Sayı: 01.02

Kaynak Göster

APA İmren, H. Y. (1982). SIGIRLARDA YABANCI CiSİM SENDROMUNDA KAN SERUMU VE İDRAR’DA Cal P MiKTARINDAKi DEGiŞMELER ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 29(01.02), 71-78. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000110
AMA İmren HY. SIGIRLARDA YABANCI CiSİM SENDROMUNDA KAN SERUMU VE İDRAR’DA Cal P MiKTARINDAKi DEGiŞMELER ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1982;29(01.02):71-78. doi:10.1501/Vetfak_0000000110
Chicago İmren, Hüseyin Yılmaz. “SIGIRLARDA YABANCI CiSİM SENDROMUNDA KAN SERUMU VE İDRAR’DA Cal P MiKTARINDAKi DEGiŞMELER ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29, sy. 01.02 (Ocak 1982): 71-78. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000110.
EndNote İmren HY (01 Ocak 1982) SIGIRLARDA YABANCI CiSİM SENDROMUNDA KAN SERUMU VE İDRAR’DA Cal P MiKTARINDAKi DEGiŞMELER ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29 01.02 71–78.
IEEE H. Y. İmren, “SIGIRLARDA YABANCI CiSİM SENDROMUNDA KAN SERUMU VE İDRAR’DA Cal P MiKTARINDAKi DEGiŞMELER ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR”., Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 29, sy. 01.02, ss. 71–78, 1982, doi: 10.1501/Vetfak_0000000110.
ISNAD İmren, Hüseyin Yılmaz. “SIGIRLARDA YABANCI CiSİM SENDROMUNDA KAN SERUMU VE İDRAR’DA Cal P MiKTARINDAKi DEGiŞMELER ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29/01.02 (Ocak 1982), 71-78. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000110.
JAMA İmren HY. SIGIRLARDA YABANCI CiSİM SENDROMUNDA KAN SERUMU VE İDRAR’DA Cal P MiKTARINDAKi DEGiŞMELER ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1982;29:71–78.
MLA İmren, Hüseyin Yılmaz. “SIGIRLARDA YABANCI CiSİM SENDROMUNDA KAN SERUMU VE İDRAR’DA Cal P MiKTARINDAKi DEGiŞMELER ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 29, sy. 01.02, 1982, ss. 71-78, doi:10.1501/Vetfak_0000000110.
Vancouver İmren HY. SIGIRLARDA YABANCI CiSİM SENDROMUNDA KAN SERUMU VE İDRAR’DA Cal P MiKTARINDAKi DEGiŞMELER ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1982;29(01.02):71-8.