Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1982, Cilt: 29 Sayı: 01.02, 3 - 22, 01.01.1982
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000114

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Üreli Kuzu Rasyonlarına Konan Değişik Kükürt Düzeylerinin Kuru Madde Ham Selüloz ve Ham Protein Sindirimi ile Rumen Kan Metabolitleri Üzerine Etkisi

Yıl 1982, Cilt: 29 Sayı: 01.02, 3 - 22, 01.01.1982
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000114

Öz

Ara~tırma 4 aylık 40 baş erkek Karayaka kuzularıyla yapılmış ve % 3 üre kapsayan konsantre yeme tüm ra'9'on azotuna oranla 22.8: 11 .7: 1 ve 5.7: 1 kükürt ihtiva edecek şekilde sı; asıyla % 0.00, 0.45, o. go
ve 1.80 oranında sodyum sülfat ilave edilmiştir. Rasyonlara katılan kükürtdün
kuzularda canlı ağırlık artıFna, yemi değerlendirme derecesine, besin maddelerinin sindirilme oranına, kan ve rumen metabolitlerine olan etkisi araştırılmıştır.
Rasyonlam katılan kükürt miktarına paralelolarak bu rasyonları yiyen
hayıanların canlı ağırlık artışında da kükürt letinde olmak üzere bir artışın
olduğu görülmüş. Fakat bunun istatistik bakımdan önemli olmadığı saptanmıştır. Yemi değerlendirme de (canlı ağırlık artışı / yem tüketimi) deneme
ltruplarının kontrol grubuna göre daha üstün oldukları bulunmuştur. Kan
glikoz, keton, üre-N ve amonyak-N değerleri ile 1umen sıvısı üre-N, amonyak
-N, ve pH gruplar arasında kükürtdün önemli bir etkisi tesbi: "dilememiştir.
Ancak kan plasması ve rumen sıvısında kükürt kapsayan serbest amino asitlerden metionin ve sis/in düzeylerinin deneme gruplarında kontrol grubuna
nazaran daha )lüksek olduğu ve istatistik bakımından önemlilik gösterdiği
saptanmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hüseyin Erdinç

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1982
Yayımlandığı Sayı Yıl 1982Cilt: 29 Sayı: 01.02

Kaynak Göster

APA Erdinç, H. (1982). Üreli Kuzu Rasyonlarına Konan Değişik Kükürt Düzeylerinin Kuru Madde Ham Selüloz ve Ham Protein Sindirimi ile Rumen Kan Metabolitleri Üzerine Etkisi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 29(01.02), 3-22. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000114
AMA Erdinç H. Üreli Kuzu Rasyonlarına Konan Değişik Kükürt Düzeylerinin Kuru Madde Ham Selüloz ve Ham Protein Sindirimi ile Rumen Kan Metabolitleri Üzerine Etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1982;29(01.02):3-22. doi:10.1501/Vetfak_0000000114
Chicago Erdinç, Hüseyin. “Üreli Kuzu Rasyonlarına Konan Değişik Kükürt Düzeylerinin Kuru Madde Ham Selüloz Ve Ham Protein Sindirimi Ile Rumen Kan Metabolitleri Üzerine Etkisi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29, sy. 01.02 (Ocak 1982): 3-22. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000114.
EndNote Erdinç H (01 Ocak 1982) Üreli Kuzu Rasyonlarına Konan Değişik Kükürt Düzeylerinin Kuru Madde Ham Selüloz ve Ham Protein Sindirimi ile Rumen Kan Metabolitleri Üzerine Etkisi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29 01.02 3–22.
IEEE H. Erdinç, “Üreli Kuzu Rasyonlarına Konan Değişik Kükürt Düzeylerinin Kuru Madde Ham Selüloz ve Ham Protein Sindirimi ile Rumen Kan Metabolitleri Üzerine Etkisi”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 29, sy. 01.02, ss. 3–22, 1982, doi: 10.1501/Vetfak_0000000114.
ISNAD Erdinç, Hüseyin. “Üreli Kuzu Rasyonlarına Konan Değişik Kükürt Düzeylerinin Kuru Madde Ham Selüloz Ve Ham Protein Sindirimi Ile Rumen Kan Metabolitleri Üzerine Etkisi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29/01.02 (Ocak 1982), 3-22. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000114.
JAMA Erdinç H. Üreli Kuzu Rasyonlarına Konan Değişik Kükürt Düzeylerinin Kuru Madde Ham Selüloz ve Ham Protein Sindirimi ile Rumen Kan Metabolitleri Üzerine Etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1982;29:3–22.
MLA Erdinç, Hüseyin. “Üreli Kuzu Rasyonlarına Konan Değişik Kükürt Düzeylerinin Kuru Madde Ham Selüloz Ve Ham Protein Sindirimi Ile Rumen Kan Metabolitleri Üzerine Etkisi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 29, sy. 01.02, 1982, ss. 3-22, doi:10.1501/Vetfak_0000000114.
Vancouver Erdinç H. Üreli Kuzu Rasyonlarına Konan Değişik Kükürt Düzeylerinin Kuru Madde Ham Selüloz ve Ham Protein Sindirimi ile Rumen Kan Metabolitleri Üzerine Etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1982;29(01.02):3-22.