Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1982, Cilt: 29 Sayı: 01.02, 188 - 205, 01.01.1982
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000103

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

HAMSTERLERDE DENEYSEL LEPTOSPİROSIS'TE (L. GRJPPOTYPHOSA) AKCİĞER KANAMALARININ IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK İNCELENMESİ

Yıl 1982, Cilt: 29 Sayı: 01.02, 188 - 205, 01.01.1982
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000103

Öz

Hamsterlerde deneysel leptospirosis' te (L. grippotyphosa)
şekillenen akciğer kanamalartnııı ışık ve elektron mikroskopik yapısı
incelenmiştir. L. grippotyphosa serotipi ile bu konuda yapılan ilk çalışmadır. Türkiye' de sığır leptospirosis'inde bu serotip de sorumlu olup,
çalışmamızda Ankara yöresinde bir sığır leptospirosis olayından izole
edilen etkenin kültürü kullanılmıştır.
Histolojik olarak alveoler, periarteriyel ve arterioler kanamalar
saptanmıştır. Ultrastrukturel olarak da bütün damar sisteminde endotel
hücrelerinde sitoplazmada şişme, sitoplazmik matrix ve bazı organellerin silinmesi yanmda, vakuol şekillenmesi, endoplazmik retikulumda dilatasyon, mitokondrilerde şişme ve kristalann silinmesi, !izozom benzeri
oluşumlar ile kapil/ar endotel hücrelerinde saptanan multiveziküler yapılar belli başlı bozukluklardır. Aynca bu hücrelerde sık olarak ruptur ve parçalanmalar da görülmüştür. Alveol epitel hücrelerinde de benzeri dejeneratif ve nekrotik değişikliklerin görülmesi, buna karşl1l bütün
damar sisteminde endotel hücreleri arasmdaki bağlantı bölgelerinde bir
bozukluğun görülmemesi toksik etkinin hücreler üzerine destI'uktif
tipte olduğunu düşündürmektedir. Bu bulgular ülkemizde izole edilen
SUŞUIl I'iruslansmm jazlaltğma bağli olabilir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şenay Berkim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1982
Yayımlandığı Sayı Yıl 1982Cilt: 29 Sayı: 01.02

Kaynak Göster

APA Berkim, Ş. (1982). HAMSTERLERDE DENEYSEL LEPTOSPİROSIS’TE (L. GRJPPOTYPHOSA) AKCİĞER KANAMALARININ IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK İNCELENMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 29(01.02), 188-205. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000103
AMA Berkim Ş. HAMSTERLERDE DENEYSEL LEPTOSPİROSIS’TE (L. GRJPPOTYPHOSA) AKCİĞER KANAMALARININ IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK İNCELENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1982;29(01.02):188-205. doi:10.1501/Vetfak_0000000103
Chicago Berkim, Şenay. “HAMSTERLERDE DENEYSEL LEPTOSPİROSIS’TE (L. GRJPPOTYPHOSA) AKCİĞER KANAMALARININ IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK İNCELENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29, sy. 01.02 (Ocak 1982): 188-205. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000103.
EndNote Berkim Ş (01 Ocak 1982) HAMSTERLERDE DENEYSEL LEPTOSPİROSIS’TE (L. GRJPPOTYPHOSA) AKCİĞER KANAMALARININ IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK İNCELENMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29 01.02 188–205.
IEEE Ş. Berkim, “HAMSTERLERDE DENEYSEL LEPTOSPİROSIS’TE (L. GRJPPOTYPHOSA) AKCİĞER KANAMALARININ IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK İNCELENMESİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 29, sy. 01.02, ss. 188–205, 1982, doi: 10.1501/Vetfak_0000000103.
ISNAD Berkim, Şenay. “HAMSTERLERDE DENEYSEL LEPTOSPİROSIS’TE (L. GRJPPOTYPHOSA) AKCİĞER KANAMALARININ IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK İNCELENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29/01.02 (Ocak 1982), 188-205. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000103.
JAMA Berkim Ş. HAMSTERLERDE DENEYSEL LEPTOSPİROSIS’TE (L. GRJPPOTYPHOSA) AKCİĞER KANAMALARININ IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK İNCELENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1982;29:188–205.
MLA Berkim, Şenay. “HAMSTERLERDE DENEYSEL LEPTOSPİROSIS’TE (L. GRJPPOTYPHOSA) AKCİĞER KANAMALARININ IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK İNCELENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 29, sy. 01.02, 1982, ss. 188-05, doi:10.1501/Vetfak_0000000103.
Vancouver Berkim Ş. HAMSTERLERDE DENEYSEL LEPTOSPİROSIS’TE (L. GRJPPOTYPHOSA) AKCİĞER KANAMALARININ IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOPİK İNCELENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1982;29(01.02):188-205.