Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1982, Cilt: 29 Sayı: 01.02, 79 - 91, 01.01.1982
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000112

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

İNEKLERDE METAÖSTRUS KANAMASI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR

Yıl 1982, Cilt: 29 Sayı: 01.02, 79 - 91, 01.01.1982
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000112

Öz

Yaşları 3 iLa 9 arasında değişen i 2 klinikman normal ymi
inek ve düve bu çalışmada kullanıldı. Normal östrus sikluslmı gödenen 12
inek ve düvenin toplam 60 siklusundan 46 adedinde (% 76.66) kunama
görülmüş, J4 sik/usta ise (% 23.34) kanama saptanamamıştır. G ineğin
göz!enm 30 siklusundan 16 sında (% 53.33) kanama gö<.!enmiş, 14 ünde
(% 46. 76) kanama bulunmamıştır. Buna karşın 6 düvenin 30 siklusuııım tamamında (% 100) kanama oluşmuştur. lnek ve düvelerin kanama belirlenen 46 siklusundan 32 tanesinde (% 69.56) kanama östrustan 48 saat sonra, i4 tanesinde ise ( % 3° .14) östrustan 72 saat sonra oluştuğu saptanmıştu. Tohumlanan 12 inek ı"edüve den 8 adedinde gebelik şekillenmiş gebe kalan 8 inek ve düvenin 6 tanesinde kanama görülmüştür. Çalışmanın ikinci bölümünde ovariectomi;;:eedilmiş inek ve dilvelere östrojenik hormon enjekte edilmiş _yapayolarak şekillendirilen 40 östrustr'.n 36 tanesinde (%90) kanama
oluşmuş, ,hrogesteron enjekte edilenlelde ise kanama idenememiştir. Yapa}
östrus ve metaöstrus döneminde kesilen inek ve dilvelerden metaöstrusun ikinci
gününde kesilen in~klerin uteruslarında karaunkular ve interkarunkular bölgelerde peteşial ve ekomotik kanamaların olıqtuğu saptanmış/ır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hakkı İzgür

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1982
Yayımlandığı Sayı Yıl 1982Cilt: 29 Sayı: 01.02

Kaynak Göster

APA İzgür, H. (1982). İNEKLERDE METAÖSTRUS KANAMASI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 29(01.02), 79-91. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000112
AMA İzgür H. İNEKLERDE METAÖSTRUS KANAMASI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1982;29(01.02):79-91. doi:10.1501/Vetfak_0000000112
Chicago İzgür, Hakkı. “İNEKLERDE METAÖSTRUS KANAMASI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29, sy. 01.02 (Ocak 1982): 79-91. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000112.
EndNote İzgür H (01 Ocak 1982) İNEKLERDE METAÖSTRUS KANAMASI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29 01.02 79–91.
IEEE H. İzgür, “İNEKLERDE METAÖSTRUS KANAMASI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 29, sy. 01.02, ss. 79–91, 1982, doi: 10.1501/Vetfak_0000000112.
ISNAD İzgür, Hakkı. “İNEKLERDE METAÖSTRUS KANAMASI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29/01.02 (Ocak 1982), 79-91. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000112.
JAMA İzgür H. İNEKLERDE METAÖSTRUS KANAMASI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1982;29:79–91.
MLA İzgür, Hakkı. “İNEKLERDE METAÖSTRUS KANAMASI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 29, sy. 01.02, 1982, ss. 79-91, doi:10.1501/Vetfak_0000000112.
Vancouver İzgür H. İNEKLERDE METAÖSTRUS KANAMASI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1982;29(01.02):79-91.