Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

EKMEKLİK BUĞDAY VE UN ÖRNEKLERİNDE CIVA KALINTILARI

Yıl 1982, Cilt: 29 Sayı: 03.04, 0 - 0, 01.01.1982

Öz

Çalışmada, Ağrı, Ankara, Bafra ve Simav yörelerinden sağlanan 36 un ve i 2 buğdaydan oluşan toplam 48 örneğin alevsiz atomik absorpsiyon spektrofotometri yöntemiyle total cıva analizi yapılmıştır. Örneklerin hepsinde 0.02 - 15.9 p. p. m. arasında eıva kalıntısı bulunmuştur. Bireysel analiz sonuçlarının örnekleme yerlerine göre gruplandırılmasıyla yapılan
değerlendirmelerde ortalama olarak, Ankara, Bafra ve Simav )'öre/eri un örneklerinin (I i adet) 0.04 :t 0.0204 p.p.m., Ağrı yöresinden sağlanan buğday
örneklerinin (12 adet) 0.504 :i 0.2644 p.p.m. ve un örneklerinin de
(25 adet) 2.777 ::t 0.456 p.p.m. cıva kalıntısı içerdiği anlaşılmıştır.
Aynı yöre örneklerinin tümünde hesaplanan ortalama cıva kirlilik düzeyinin ise 2.28 ı p.p.m. olduğu belirlenmiştir. Literatür verilerle yapılan karşılaştıı-malar sonucunda Ankara, Bafra ve Simav )!öresi örneklerinde bulunan
ortalama civa düzeyinin d oğal değerleri karşılad ığı,. Ağrı yöresesi örneklerine
ilişkin ortalama cıva düzeyinin ise, olağan dışı bir kirlenmenin yansıması
olduğu antaşılmıştır. Böylece benzeri tahıllarla hazırlanan yiyecek ve )lemlerin
tüketimi halinde ciddi sağlık sakıncalarının doğabileceği görüşüne varılmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yusuf Şanlı

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1982
Yayımlandığı Sayı Yıl 1982Cilt: 29 Sayı: 03.04

Kaynak Göster

APA Şanlı, Y. (1982). EKMEKLİK BUĞDAY VE UN ÖRNEKLERİNDE CIVA KALINTILARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 29(03.04).
AMA Şanlı Y. EKMEKLİK BUĞDAY VE UN ÖRNEKLERİNDE CIVA KALINTILARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1982;29(03.04).
Chicago Şanlı, Yusuf. “EKMEKLİK BUĞDAY VE UN ÖRNEKLERİNDE CIVA KALINTILARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29, sy. 03.04 (Ocak 1982).
EndNote Şanlı Y (01 Ocak 1982) EKMEKLİK BUĞDAY VE UN ÖRNEKLERİNDE CIVA KALINTILARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29 03.04
IEEE Y. Şanlı, “EKMEKLİK BUĞDAY VE UN ÖRNEKLERİNDE CIVA KALINTILARI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 29, sy. 03.04, 1982.
ISNAD Şanlı, Yusuf. “EKMEKLİK BUĞDAY VE UN ÖRNEKLERİNDE CIVA KALINTILARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 29/03.04 (Ocak 1982).
JAMA Şanlı Y. EKMEKLİK BUĞDAY VE UN ÖRNEKLERİNDE CIVA KALINTILARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1982;29.
MLA Şanlı, Yusuf. “EKMEKLİK BUĞDAY VE UN ÖRNEKLERİNDE CIVA KALINTILARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 29, sy. 03.04, 1982.
Vancouver Şanlı Y. EKMEKLİK BUĞDAY VE UN ÖRNEKLERİNDE CIVA KALINTILARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1982;29(03.04).