Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1983, Cilt: 30 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1983
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000149

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

İNEKLERDE HİPOKALSEMİ İLE SEYREDEN DOCUM FELCİ OLGULARıNIN SACITIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR

Yıl 1983, Cilt: 30 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1983
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000149

Öz

Bu çalışma tamamı doğumu izleyen 29.81 =ı= 3.85 saatte şekillenen hipokalsemik doğum felcine yakalanmış 27 inek ü;:;erindeyapıldı.
Sağıtım amacıyla total i 1.29 gr. kalsiyum içeren Calphon isimli preparat
bütün hayvanlara damar içi yolla enjekte edildi. Enjeksiyondan önce, 5, i O, 15,
20. ve sağıtımı izleyen 20. dakikalarda kan ö'rnekleri alınarak kalp, atımları,
solUnum sayıları, rektal ve dış beden ısısı hayvanın yatma durumu klinik olarak
kontrol edildi. Labratuvara iletilen kan örneklerinde serum kalsiyum, magne;:;-
yum anorganik fosfor ve kan gliko;:; degerleri araştırıldı.
Sağıtım ö'ncesinde serum kalsiyum değerleri ort. %4' 17 =ı= 0.38 mg.
olarak, sağıtımı ideyen 20. dakikada ise % 10.9 =ı= 0.57 mg. olarak saptandı. Serum kalsiyum değerleri arasında hipokalsemiye bağlı olarak % 3
mg.ın altında değerler saptandı ise de bunların tümü kalsiyum enjeksiyonlarına
cevap vererek tam bir iyileşme gösterdiler.
Serum mağnez:,yum ortalamaları sağıtım ö'ncesinde % 0.235 =ı= 0.2 mg,
sonrasında ise 2.91 =ı= 0.18 mg olarak saptandı. Bu iki değer arasındaki
istatistik fark önemli isede olgularımı;:;da hastalığın serum mağnez:,yum değerlerini fada etkilemedi.~i kanısındayı;:;.
Olgularımı;:; arasında sağıtıma bağlı olarak serum anorganik fosfor
değerleri % 2.16 =ı= 0.33 mg.dan, % 3.57 =ı= 0.37 mg açıktı. Bulgularımı;:;a göre kalsiyum boroglukonat enjeksiyonundan 20. dakika sonra alınan
kan örneklerinde anorganik fosfor tayini prognoz yönünden önem taşımaktadır.
Hipokalsemili ineklerde açlık kan şekeri ortalaması ise sağıtım öncesinde
% 93. 14 =ı= 8.79 mg. olarak saptandı. Kan gliko;:; degeri bu sağıtım süresince
. önemli driğişme göstermedi.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Çetin Kılıçoğlu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1983
Yayımlandığı Sayı Yıl 1983Cilt: 30 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Kılıçoğlu, Ç. (1983). İNEKLERDE HİPOKALSEMİ İLE SEYREDEN DOCUM FELCİ OLGULARıNIN SACITIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 30(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000149
AMA Kılıçoğlu Ç. İNEKLERDE HİPOKALSEMİ İLE SEYREDEN DOCUM FELCİ OLGULARıNIN SACITIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1983;30(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000149
Chicago Kılıçoğlu, Çetin. “İNEKLERDE HİPOKALSEMİ İLE SEYREDEN DOCUM FELCİ OLGULARıNIN SACITIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30, sy. 01 (Ocak 1983). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000149.
EndNote Kılıçoğlu Ç (01 Ocak 1983) İNEKLERDE HİPOKALSEMİ İLE SEYREDEN DOCUM FELCİ OLGULARıNIN SACITIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30 01
IEEE Ç. Kılıçoğlu, “İNEKLERDE HİPOKALSEMİ İLE SEYREDEN DOCUM FELCİ OLGULARıNIN SACITIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 30, sy. 01, 1983, doi: 10.1501/Vetfak_0000000149.
ISNAD Kılıçoğlu, Çetin. “İNEKLERDE HİPOKALSEMİ İLE SEYREDEN DOCUM FELCİ OLGULARıNIN SACITIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30/01 (Ocak 1983). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000149.
JAMA Kılıçoğlu Ç. İNEKLERDE HİPOKALSEMİ İLE SEYREDEN DOCUM FELCİ OLGULARıNIN SACITIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1983;30. doi:10.1501/Vetfak_0000000149.
MLA Kılıçoğlu, Çetin. “İNEKLERDE HİPOKALSEMİ İLE SEYREDEN DOCUM FELCİ OLGULARıNIN SACITIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 30, sy. 01, 1983, doi:10.1501/Vetfak_0000000149.
Vancouver Kılıçoğlu Ç. İNEKLERDE HİPOKALSEMİ İLE SEYREDEN DOCUM FELCİ OLGULARıNIN SACITIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1983;30(01).