Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1983, Cilt: 30 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1983
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000158

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SIRTLAN VE KÖPEĞiN İSKELET KEMİKLERİ ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMiK ARAŞTIRMALAR

Yıl 1983, Cilt: 30 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1983
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000158

Öz

Bu çalışmada köpek ve sırtlanın gövde kemikleri arasındaki
makro-anatomik ayrımlar araştırılmıştır. Başlıca şu ayırımlar saptanmıştır:
i. Atlas'ın tuberculum ventrale'si sırtlanda yayvan bir kabartı halindedir,. köpekte caudal' e yönelik sivri bir çıkıntzya sahiptir.
2. Sırtlanda atlas'ın arcus dorsalis'inin ön kenarı derin ve geniş bir
çentik oluşturmuştur, köpekte yayvan ve sığ bir fentik halindedir.
3. Sırtlanda ala atlantis daha uzundur ve dorsal yüzünde belirgin iki
yııkurluğa sahiptir.
4. Sırtlanda atlas:ın foramen vertebrale laterale'si iki tanedir. Bunlardan birisi daha geride bUlUnur ve Jossa atlantis'e açılır.
5. Sırtlanda incisura alaris'ten başka bir de foramen alare mevcuttur.
6. Sırtlanda for.transversarium domuzda olduğu gibi ala atlantü'in
caııdal kenarında bulunur. Bir kanal oluşturduktan sonra fassa atlantis'e
açılır. Köpekte ise tipik bir delik şeklindedir.
7. Axis'in dens'i sırtlanda horizontale yakın, köpekte ise craniodorsal' e
yöneliktir.
8. Axis'in facies articularis eranialis' leri köpekte den/in ventral tarajinda birleşmez, sırtlanda ise bideşir.
g. Axis'in proe.transversus'u köpekte jilSSa vertebrae'yi emtdal yönde
aşar, sırtlanda ise aynı hizadadır.
lA. Axis'in proc.spinosus'u sırtlanda daha yüksektir ve caudal' de fatallanmıştır.
i I. 3.-7 boyun omurlarının planı sırtlarıda dikdörtgen, köpekte ise kare
şeklindedir. Aynı omztdaı'ın dorsal tarafında, proc.articularis crarıialis ile
proe.artieularis caudalis' lerin arasında sırtlanda belirgin birer çukurluk bulunur, köpekte ise burası düzdür.
12. Oçüncü boyun omurUnUn proe.Jpinosus'u köpekte crista, sırtlanda
ise tipik bir dikensi çıkıntı halindedir.
ı3. Sırtlanda 6. boyun omUrUnun proc.costarius'u bir çentikle' ikiye
ayrılmıştır, köpekte ise konveks ventral kenarı ile tek parçalıdır.
14. Proee.aecessorii sırtlanda yalnız son sırt, köpekte ise son 3 sırt omurunda görülür. Sırtlanda i 4 adet sırt omıt1.u vardır.
ı5. Bel omurlarının proe.transverslts'u sırtlanda horizontal, köpekte ise
eranioventral' dir. Sırtlanda 6 adet bel' omuru vardır.
ı6. Sırtlanda sacral omurların proe.spinosus' ları kaynaşmamıştır. Proc.
articularis eranialis bağımsız, biiyük bir çıkıntı halindedir. Sırtlanda sacrum
köpekte olduğu gibi üç omurdan oluşmuştur

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Süleyman Tecirlioğlu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1983
Yayımlandığı Sayı Yıl 1983Cilt: 30 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Tecirlioğlu, S. (1983). SIRTLAN VE KÖPEĞiN İSKELET KEMİKLERİ ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMiK ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 30(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000158
AMA Tecirlioğlu S. SIRTLAN VE KÖPEĞiN İSKELET KEMİKLERİ ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMiK ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1983;30(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000158
Chicago Tecirlioğlu, Süleyman. “SIRTLAN VE KÖPEĞiN İSKELET KEMİKLERİ ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMiK ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30, sy. 01 (Ocak 1983). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000158.
EndNote Tecirlioğlu S (01 Ocak 1983) SIRTLAN VE KÖPEĞiN İSKELET KEMİKLERİ ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMiK ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30 01
IEEE S. Tecirlioğlu, “SIRTLAN VE KÖPEĞiN İSKELET KEMİKLERİ ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMiK ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 30, sy. 01, 1983, doi: 10.1501/Vetfak_0000000158.
ISNAD Tecirlioğlu, Süleyman. “SIRTLAN VE KÖPEĞiN İSKELET KEMİKLERİ ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMiK ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30/01 (Ocak 1983). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000158.
JAMA Tecirlioğlu S. SIRTLAN VE KÖPEĞiN İSKELET KEMİKLERİ ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMiK ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1983;30. doi:10.1501/Vetfak_0000000158.
MLA Tecirlioğlu, Süleyman. “SIRTLAN VE KÖPEĞiN İSKELET KEMİKLERİ ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMiK ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 30, sy. 01, 1983, doi:10.1501/Vetfak_0000000158.
Vancouver Tecirlioğlu S. SIRTLAN VE KÖPEĞiN İSKELET KEMİKLERİ ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMiK ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1983;30(01).