Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

FARKLI DÜZEYLERDE ÜRE İÇEREN RASYONLARIN DOGU ANADOLU KIRMIZISI SIĞIRLARDA YEM TÜKETİMİ, YEMDEN YARARLANMA VE CANLI AGIRLIK ARTIŞI ÜZERİNE ETKİSİ

Yıl 1983, Cilt: 30 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1983
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000166

Öz

Kuvvetli )'eme katılan % 0.00, 0.75, ı.50 ve 2.25 oranlarında
ürenin dört gruba ayrılan 2.0-2.5 )'aşında canlı ağırlıkları ortalama 183.05 kg olan, 40 baş Doğu Anadolu Kırmızısı erkek sığırlarda )'eın tüketimi, )'fmden yarar/anma ve canlı ağırlık artışı üzerine etkileri araştırıldı.
Kaba yem olarak hayvanlara saman verildi. On gün süren alıştırma diineminden sonra hayvanlar 112 gün hesi)ıe alındı.
Kaba ve kuvvetli yem tüketiminin, besi süresi ilerledikçe artan canlı ağırlığa uygun olarak, giderek yükseldiği gö'rüldü. Günlük ortalama yem tüketimi,
grup I, II, III ve IV'deki hayvanlarda sırasl)'la 7.445 kg, 7.462 kg, 7.417
kg ve 7.369 kg olarak bulundu.
Gruplar arasında, yemden .yararlanma hakımından önemli bir fark görülmedi. Besi dönemi sonunda yemden yararlanma grup I, II, III ve IV' de sıras~vla
ortalama 10.169 kg, 9.832 kg, 10.225 kg ve 9.140 kg olarak bulundu.
Grup I, II, III ve IV'deki ha)'vanların besi dönemi sonunda günlük canlı
ağırlık artışı sırasıyla 732.14 gr, 758.92 gr, 723.2 i gr ve 806.25 gr olarak
gözlendi.
Sonuç olarak, Doğu Anadolu Kımıızısı erkek sığır/arında azot ka)'nağı
olarak bitkisel protein ve üre kullanılmasının canlı ağırlık artışını ve kuvvetli
yem karmalarındaki ham protein miktarının da % 24.72' sinin üre azotu ile
karşılanmasının )'em tüketimini olumsuz .yönde etkilemediği kanısına varıldı

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Yıl 1983, Cilt: 30 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1983
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000166

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İrfan Çolpan

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1983
Yayımlandığı Sayı Yıl 1983Cilt: 30 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Çolpan, İ. (1983). FARKLI DÜZEYLERDE ÜRE İÇEREN RASYONLARIN DOGU ANADOLU KIRMIZISI SIĞIRLARDA YEM TÜKETİMİ, YEMDEN YARARLANMA VE CANLI AGIRLIK ARTIŞI ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 30(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000166
AMA Çolpan İ. FARKLI DÜZEYLERDE ÜRE İÇEREN RASYONLARIN DOGU ANADOLU KIRMIZISI SIĞIRLARDA YEM TÜKETİMİ, YEMDEN YARARLANMA VE CANLI AGIRLIK ARTIŞI ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1983;30(02). doi:10.1501/Vetfak_0000000166
Chicago Çolpan, İrfan. “FARKLI DÜZEYLERDE ÜRE İÇEREN RASYONLARIN DOGU ANADOLU KIRMIZISI SIĞIRLARDA YEM TÜKETİMİ, YEMDEN YARARLANMA VE CANLI AGIRLIK ARTIŞI ÜZERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30, sy. 02 (Ocak 1983). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000166.
EndNote Çolpan İ (01 Ocak 1983) FARKLI DÜZEYLERDE ÜRE İÇEREN RASYONLARIN DOGU ANADOLU KIRMIZISI SIĞIRLARDA YEM TÜKETİMİ, YEMDEN YARARLANMA VE CANLI AGIRLIK ARTIŞI ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30 02
IEEE İ. Çolpan, “FARKLI DÜZEYLERDE ÜRE İÇEREN RASYONLARIN DOGU ANADOLU KIRMIZISI SIĞIRLARDA YEM TÜKETİMİ, YEMDEN YARARLANMA VE CANLI AGIRLIK ARTIŞI ÜZERİNE ETKİSİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 30, sy. 02, 1983, doi: 10.1501/Vetfak_0000000166.
ISNAD Çolpan, İrfan. “FARKLI DÜZEYLERDE ÜRE İÇEREN RASYONLARIN DOGU ANADOLU KIRMIZISI SIĞIRLARDA YEM TÜKETİMİ, YEMDEN YARARLANMA VE CANLI AGIRLIK ARTIŞI ÜZERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30/02 (Ocak 1983). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000166.
JAMA Çolpan İ. FARKLI DÜZEYLERDE ÜRE İÇEREN RASYONLARIN DOGU ANADOLU KIRMIZISI SIĞIRLARDA YEM TÜKETİMİ, YEMDEN YARARLANMA VE CANLI AGIRLIK ARTIŞI ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1983;30. doi:10.1501/Vetfak_0000000166.
MLA Çolpan, İrfan. “FARKLI DÜZEYLERDE ÜRE İÇEREN RASYONLARIN DOGU ANADOLU KIRMIZISI SIĞIRLARDA YEM TÜKETİMİ, YEMDEN YARARLANMA VE CANLI AGIRLIK ARTIŞI ÜZERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 30, sy. 02, 1983, doi:10.1501/Vetfak_0000000166.
Vancouver Çolpan İ. FARKLI DÜZEYLERDE ÜRE İÇEREN RASYONLARIN DOGU ANADOLU KIRMIZISI SIĞIRLARDA YEM TÜKETİMİ, YEMDEN YARARLANMA VE CANLI AGIRLIK ARTIŞI ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1983;30(02).