Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1983, Cilt: 30 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1983
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000197

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SAĞLIKLI VE SANCILI ATLARDA KAN LAKTAT DÜZEYLERİ İLE SERUM MONOAMİN OKSİDAZ AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

Yıl 1983, Cilt: 30 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1983
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000197

Öz

Bu çalışmada, sindirim sistemlerinin anatomo- ji:::,yolojik özellikleri nedeniyle atlarda sık rastlanan sancı (Kolik) durumları ile sağlıklı durumlarda kan laktatı Desfrum Monoamin Oksidaz (;\1.10) aktiviteleri saptandı.
Sağlıklı atlarda kan laktat ortalama değeri iO.4 ::::::0.84 mg i i00 ml;
MA O aktivitesi i4 19.8 ::i.:: 80.82 .Mc Ewen Ünite bulundu. Sancılı atlarda
ise kan laktat ortalama değeri 19.2 ::J: 2.24 mg! 100 ml; serum MA O
aktivitesi 1205. i ::l::138.00 Mc Ewen Unite hesaplandı.
Sancılı atlarda kan laktat düzeylerinin normalladekine göre P < 0.05 düzeyinde istatitik olarak önemli bir artış kaydettiği bulundu. Serum MA O aktiviteleri arasında istatistik ]önden önemli olmamakla birlikte sancılı atlarda
bire.-vselolarak normallere nazaran düşmeye meyilli olduğu ve sancılı at grubunda kan laklat değerleri ve serum MA O aktiviteleri arasında, istatistiki
yönden önemsiz, negatif bir konelaryon tesbit edildi.
Serum 1\1A O aktiviteleri ve kan laktat düz~yleri üzerine yaşın (jııemli bir
etki)'e sahip olmadığı , sancının gençlerde daha şiddetli sf)'rettiği ve yaşlılığın
sane~ya elverişli bir ortam 'yarattığı sonucuna varıldı.
Sonuç olarak, kan laktat düzeyi ve serum 1\1onoamin Oksidaz aktivitesi
tayinlerinin saneının sf)'ri Deprognozu hakkında klilinikciye bir jikir verebileeeği ve hatta klinik bulgularla birlikte saneınııı teşhisinde )'ardımeı olabileali
kanaatına Darıldı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Arif Altıntaş

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1983
Yayımlandığı Sayı Yıl 1983Cilt: 30 Sayı: 04

Kaynak Göster

APA Altıntaş, A. (1983). SAĞLIKLI VE SANCILI ATLARDA KAN LAKTAT DÜZEYLERİ İLE SERUM MONOAMİN OKSİDAZ AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 30(04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000197
AMA Altıntaş A. SAĞLIKLI VE SANCILI ATLARDA KAN LAKTAT DÜZEYLERİ İLE SERUM MONOAMİN OKSİDAZ AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1983;30(04). doi:10.1501/Vetfak_0000000197
Chicago Altıntaş, Arif. “SAĞLIKLI VE SANCILI ATLARDA KAN LAKTAT DÜZEYLERİ İLE SERUM MONOAMİN OKSİDAZ AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30, sy. 04 (Ocak 1983). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000197.
EndNote Altıntaş A (01 Ocak 1983) SAĞLIKLI VE SANCILI ATLARDA KAN LAKTAT DÜZEYLERİ İLE SERUM MONOAMİN OKSİDAZ AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30 04
IEEE A. Altıntaş, “SAĞLIKLI VE SANCILI ATLARDA KAN LAKTAT DÜZEYLERİ İLE SERUM MONOAMİN OKSİDAZ AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 30, sy. 04, 1983, doi: 10.1501/Vetfak_0000000197.
ISNAD Altıntaş, Arif. “SAĞLIKLI VE SANCILI ATLARDA KAN LAKTAT DÜZEYLERİ İLE SERUM MONOAMİN OKSİDAZ AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30/04 (Ocak 1983). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000197.
JAMA Altıntaş A. SAĞLIKLI VE SANCILI ATLARDA KAN LAKTAT DÜZEYLERİ İLE SERUM MONOAMİN OKSİDAZ AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1983;30. doi:10.1501/Vetfak_0000000197.
MLA Altıntaş, Arif. “SAĞLIKLI VE SANCILI ATLARDA KAN LAKTAT DÜZEYLERİ İLE SERUM MONOAMİN OKSİDAZ AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 30, sy. 04, 1983, doi:10.1501/Vetfak_0000000197.
Vancouver Altıntaş A. SAĞLIKLI VE SANCILI ATLARDA KAN LAKTAT DÜZEYLERİ İLE SERUM MONOAMİN OKSİDAZ AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1983;30(04).