Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1983, Cilt: 30 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1983
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000195

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

KASTRE EDİLMiŞ YERLİKARA VE DOGU ANADOLU KIRMIZISI SIĞIR KARKASLARININ DERECELENDİRİLMESi VE KABA KİMYASAL BİLEŞİMLERiNİN SAPTANMASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Yıl 1983, Cilt: 30 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1983
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000195

Öz

Araştırma, j'.;.B.K. Ankara ve Erzurum Kombinaları mezbahalarında kesilen sığıdar arasından rastgele seçilen 2-5 yaşındaki Yerlikara ve
Doğu Anadolu Kırmızısı Sığır Irklarına ait kastre edilmiş sığır karkaslarının kalite derecelerini ve belirli ba:::.ıkarkas bölgelerinin (kiiıek-tranç-belgözü kası)
kaba kimyasal bileşimlerini saptamak, kalite dereceleri ile kaba ki",:-yasal bileşimleri arasındaki ilgiyi belirlemek amacl):la .yapılmıştır.
Bu amaç için, 2 yaşında 31 :; 3 yaşında 21; 4 )'GŞwda 43 ve S yaşında
IS olmak üzere iiO Yedikara; 2 ~)Iaşında 19; 3 yaşında 17; 4 ~yaşwda 20 ve S
yaşında i4 olmak üzere 70 Doğu Anadolu Kırımzısı Sığır Irkına ait toplam
i80 karkas deneye alındı. Yerlikara Sığır !ıkına ait karkaslardan 21'nin (~/()
19. i) ~)'i; 23'nün (%; 20.9) standart; 4.6'ıun (% 41.8) ticari; 17'nin
(% iS. 5) .yeterli; 3'niinde (o/.., 2.7) imalat derecesinde; Do<~u Anadolu
Kırmızısı Sığır Irkında 13'niin (% 18.6) iyi; IS'nin (% 21A) standart;
19'nun (% 27. i) ticari: 15'n£n (% 21.4) )'eterli ve S'ninde (% 11.4)
imalat derecesinde oldukları belirlendi.
Karkas dereceleri arasında karkasların belirli bazı bölgelerinin (kürektranç-belgözü kası) kaba kim)'asal bileşimlerinin Izer iki nka ait karkaslarda
rutubet veyağ oranları yönünden önemli derecede farklı, protein ve kü! oranları.
.yönünden ise jarkın önemsiz olduğu saptandı.
Bu bulgulara göre ,Izer iki sığır ırkında )'iiksek dereceli karkaslarıl1, dü-
~ük dereceli karkaslam k'!..vasladaha az rutubet fakat dalzafazla )'ağ, buna karşılık tüm karkas derecelerinin farklı de<~erlerdeprotein içerdikleri belirlendi.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ahmet Yücel

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1983
Yayımlandığı Sayı Yıl 1983Cilt: 30 Sayı: 04

Kaynak Göster

APA Yücel, A. (1983). KASTRE EDİLMiŞ YERLİKARA VE DOGU ANADOLU KIRMIZISI SIĞIR KARKASLARININ DERECELENDİRİLMESi VE KABA KİMYASAL BİLEŞİMLERiNİN SAPTANMASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 30(04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000195
AMA Yücel A. KASTRE EDİLMiŞ YERLİKARA VE DOGU ANADOLU KIRMIZISI SIĞIR KARKASLARININ DERECELENDİRİLMESi VE KABA KİMYASAL BİLEŞİMLERiNİN SAPTANMASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1983;30(04). doi:10.1501/Vetfak_0000000195
Chicago Yücel, Ahmet. “KASTRE EDİLMiŞ YERLİKARA VE DOGU ANADOLU KIRMIZISI SIĞIR KARKASLARININ DERECELENDİRİLMESi VE KABA KİMYASAL BİLEŞİMLERiNİN SAPTANMASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30, sy. 04 (Ocak 1983). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000195.
EndNote Yücel A (01 Ocak 1983) KASTRE EDİLMiŞ YERLİKARA VE DOGU ANADOLU KIRMIZISI SIĞIR KARKASLARININ DERECELENDİRİLMESi VE KABA KİMYASAL BİLEŞİMLERiNİN SAPTANMASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30 04
IEEE A. Yücel, “KASTRE EDİLMiŞ YERLİKARA VE DOGU ANADOLU KIRMIZISI SIĞIR KARKASLARININ DERECELENDİRİLMESi VE KABA KİMYASAL BİLEŞİMLERiNİN SAPTANMASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 30, sy. 04, 1983, doi: 10.1501/Vetfak_0000000195.
ISNAD Yücel, Ahmet. “KASTRE EDİLMiŞ YERLİKARA VE DOGU ANADOLU KIRMIZISI SIĞIR KARKASLARININ DERECELENDİRİLMESi VE KABA KİMYASAL BİLEŞİMLERiNİN SAPTANMASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30/04 (Ocak 1983). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000195.
JAMA Yücel A. KASTRE EDİLMiŞ YERLİKARA VE DOGU ANADOLU KIRMIZISI SIĞIR KARKASLARININ DERECELENDİRİLMESi VE KABA KİMYASAL BİLEŞİMLERiNİN SAPTANMASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1983;30. doi:10.1501/Vetfak_0000000195.
MLA Yücel, Ahmet. “KASTRE EDİLMiŞ YERLİKARA VE DOGU ANADOLU KIRMIZISI SIĞIR KARKASLARININ DERECELENDİRİLMESi VE KABA KİMYASAL BİLEŞİMLERiNİN SAPTANMASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 30, sy. 04, 1983, doi:10.1501/Vetfak_0000000195.
Vancouver Yücel A. KASTRE EDİLMiŞ YERLİKARA VE DOGU ANADOLU KIRMIZISI SIĞIR KARKASLARININ DERECELENDİRİLMESi VE KABA KİMYASAL BİLEŞİMLERiNİN SAPTANMASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1983;30(04).