Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1983, Cilt: 30 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1983
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000194

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ISPARTA YÖRESİNDE DOGMUŞ BUZAĞILARDA GÖRÜLEN AMOROZİS OLGULARı iLE GEBE İNEKLERDE KARŞıLAŞıLAN KRONİK NİTRAT ZEHİRLENMELERİ ARASINDAKİ ILlŞKİLERİN İNCELENMESİ

Yıl 1983, Cilt: 30 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1983
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000194

Öz

Bu çalıçma, Isparta" ımı Geleudost ve Şarkikaraağaç ilçeleriru
bağlı köylerdeki bu;:a,ğılarda karşılaçılatı toplu amaro;:is olgularının nedenlerini
ve sağıtım seçeneklerini araştırmak amacıyla )'üriitülmüçtıir.
Ön incelemeler sonucunda amamüslerin bü)'ük bir olasılıkla gebe sı<~ırlarda süregelen kronik nitrat~dıir/eımıeleriııe ba,ğlı olarak gelişehilec(~i anlaşılmıçtır. Bu nedenle, öncelikle sığır/ara )'edirileıı arpa, hu/lda...Y,fiğ ve saman örnekleri belirtilen )'ö'Tldenanali;: edilmiş c'e ortalama olarak 120.8 i ppm nitrat
ve nitrit varlığı saptammçtır. Amaro<.İsli danalardan alınan kan örneklerinde
de total hemoglobine göre % 9.264- oranında metlıemoglobin ve 7.354- mg i
100 ml. A vitamini buluımlUştur. Bö)'lece anali;: bulguları ve literatür verilerin
değerlendirilmesi sonucunda, buza,ijılarda görülen amal'OZ:.isleringebe hayvanlarda kronik nitrat ;:elıirlenmelerille ha.ğlı olarak gelişen A auitamino;:is'den kaynaklandığı orta)'a çıkmıştır.
Gebe ineklere intramiisküler )'oldan Avitamini II)'gulanmak suretiyle yapılan kol'1!}'ucuve iyileştirici sağıtım şeklinden % 96; 7 omnında başarı sa,ğlanmıştır. Ko/yenital olarak veya doğumdan sonra görülen amaro;:is olgularımn
sağıtıma cevap vermesi esasına göreyapdaıı bu değerlendirme, hastalık nedeninin
doğru bir şekilde ortaya konduğunu ve sağıtım seçenelinin ı{ygımluğunu kanıtlar
ijlciide buluıımuştur.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yusuf Şanlı

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1983
Yayımlandığı Sayı Yıl 1983Cilt: 30 Sayı: 04

Kaynak Göster

APA Şanlı, Y. (1983). ISPARTA YÖRESİNDE DOGMUŞ BUZAĞILARDA GÖRÜLEN AMOROZİS OLGULARı iLE GEBE İNEKLERDE KARŞıLAŞıLAN KRONİK NİTRAT ZEHİRLENMELERİ ARASINDAKİ ILlŞKİLERİN İNCELENMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 30(04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000194
AMA Şanlı Y. ISPARTA YÖRESİNDE DOGMUŞ BUZAĞILARDA GÖRÜLEN AMOROZİS OLGULARı iLE GEBE İNEKLERDE KARŞıLAŞıLAN KRONİK NİTRAT ZEHİRLENMELERİ ARASINDAKİ ILlŞKİLERİN İNCELENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1983;30(04). doi:10.1501/Vetfak_0000000194
Chicago Şanlı, Yusuf. “ISPARTA YÖRESİNDE DOGMUŞ BUZAĞILARDA GÖRÜLEN AMOROZİS OLGULARı ILE GEBE İNEKLERDE KARŞıLAŞıLAN KRONİK NİTRAT ZEHİRLENMELERİ ARASINDAKİ ILlŞKİLERİN İNCELENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30, sy. 04 (Ocak 1983). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000194.
EndNote Şanlı Y (01 Ocak 1983) ISPARTA YÖRESİNDE DOGMUŞ BUZAĞILARDA GÖRÜLEN AMOROZİS OLGULARı iLE GEBE İNEKLERDE KARŞıLAŞıLAN KRONİK NİTRAT ZEHİRLENMELERİ ARASINDAKİ ILlŞKİLERİN İNCELENMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30 04
IEEE Y. Şanlı, “ISPARTA YÖRESİNDE DOGMUŞ BUZAĞILARDA GÖRÜLEN AMOROZİS OLGULARı iLE GEBE İNEKLERDE KARŞıLAŞıLAN KRONİK NİTRAT ZEHİRLENMELERİ ARASINDAKİ ILlŞKİLERİN İNCELENMESİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 30, sy. 04, 1983, doi: 10.1501/Vetfak_0000000194.
ISNAD Şanlı, Yusuf. “ISPARTA YÖRESİNDE DOGMUŞ BUZAĞILARDA GÖRÜLEN AMOROZİS OLGULARı ILE GEBE İNEKLERDE KARŞıLAŞıLAN KRONİK NİTRAT ZEHİRLENMELERİ ARASINDAKİ ILlŞKİLERİN İNCELENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30/04 (Ocak 1983). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000194.
JAMA Şanlı Y. ISPARTA YÖRESİNDE DOGMUŞ BUZAĞILARDA GÖRÜLEN AMOROZİS OLGULARı iLE GEBE İNEKLERDE KARŞıLAŞıLAN KRONİK NİTRAT ZEHİRLENMELERİ ARASINDAKİ ILlŞKİLERİN İNCELENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1983;30. doi:10.1501/Vetfak_0000000194.
MLA Şanlı, Yusuf. “ISPARTA YÖRESİNDE DOGMUŞ BUZAĞILARDA GÖRÜLEN AMOROZİS OLGULARı ILE GEBE İNEKLERDE KARŞıLAŞıLAN KRONİK NİTRAT ZEHİRLENMELERİ ARASINDAKİ ILlŞKİLERİN İNCELENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 30, sy. 04, 1983, doi:10.1501/Vetfak_0000000194.
Vancouver Şanlı Y. ISPARTA YÖRESİNDE DOGMUŞ BUZAĞILARDA GÖRÜLEN AMOROZİS OLGULARı iLE GEBE İNEKLERDE KARŞıLAŞıLAN KRONİK NİTRAT ZEHİRLENMELERİ ARASINDAKİ ILlŞKİLERİN İNCELENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1983;30(04).