Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

AYNALI SAZANLARDA (CYPRINUS CARPIO 1.) DENEYSEL AEROMONAS HYDROPHİLA ENFEKSİYONUNDA (BAKTERİYEL HEMEROJİK SEPTİSEMİ) OLUŞAN PATOLOJİK BULGULARIN İNCELENMESİ

Yıl 1983, Cilt: 30 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1983
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000187

Öz

Bu çalışmanın amacı, deneyselolarak aynalı sazanlarda oluşturulan
Jeromonas ~)'drophila enjeks!yo/lunda (Bakteriyel Hemorajik Septisemi) oluşan
patolojik bulguları incelemektir.
Çalışmada, 20 adet 12 aylık aynalı sazan (Cı) Aeromonas h)'drophila
Ba5 suşu ile intraperitoneal (I O adet) ve intramüsküler (lOadet) enjekte edildi.
Enleks~))oııdan 2 gün sonra, balıklarda durgunluk, akvaıyum kenarında
hareketsiz durına, )'eme karşı isteksizlik ve bazen )'an kenarı üzerinde yüzme dikkati çekti.
Enjekte balıklarda makroskobik olarak,. deride kanama ve nekroz, kasta
nekroz, anüste hiperemi ve prolapsus, karac(~er ve barsalarda hiperemi, böbrekte
yumuşak kıvam, mikroskobik olarak ise,. deri ve .l;astahiperemi, iidem, kanama,
nekroz ve mononükleer hücre infiltraS))onu, epidermiste hiperplazi, kamci.~erde.
hiperemi, kanama, nekroz ve leıifosit iıifiltras.yonu, pankrearta nekro<:.,peripankreatik dokuda hiperemi, kaııama ve monoııükleer hücre infiltrasyonu, kalpte kanama, böbrek ve dalakta hiperemi, kaıwma ve nekroz, barsakta hiperemi, kanama,
monoııükleer hücre iıifiltraS)'onu ve villuslarda dökülme, anüste hiperemi, kanama
ve mononiikleer hücre infiltras..yonu oluştuğu gözlendi.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Yıl 1983, Cilt: 30 Sayı: 04, 0 - 0, 01.01.1983
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000187

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hüdaverdi Erar

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1983
Yayımlandığı Sayı Yıl 1983Cilt: 30 Sayı: 04

Kaynak Göster

APA Erar, H. (1983). AYNALI SAZANLARDA (CYPRINUS CARPIO 1.) DENEYSEL AEROMONAS HYDROPHİLA ENFEKSİYONUNDA (BAKTERİYEL HEMEROJİK SEPTİSEMİ) OLUŞAN PATOLOJİK BULGULARIN İNCELENMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 30(04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000187
AMA Erar H. AYNALI SAZANLARDA (CYPRINUS CARPIO 1.) DENEYSEL AEROMONAS HYDROPHİLA ENFEKSİYONUNDA (BAKTERİYEL HEMEROJİK SEPTİSEMİ) OLUŞAN PATOLOJİK BULGULARIN İNCELENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1983;30(04). doi:10.1501/Vetfak_0000000187
Chicago Erar, Hüdaverdi. “AYNALI SAZANLARDA (CYPRINUS CARPIO 1.) DENEYSEL AEROMONAS HYDROPHİLA ENFEKSİYONUNDA (BAKTERİYEL HEMEROJİK SEPTİSEMİ) OLUŞAN PATOLOJİK BULGULARIN İNCELENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30, sy. 04 (Ocak 1983). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000187.
EndNote Erar H (01 Ocak 1983) AYNALI SAZANLARDA (CYPRINUS CARPIO 1.) DENEYSEL AEROMONAS HYDROPHİLA ENFEKSİYONUNDA (BAKTERİYEL HEMEROJİK SEPTİSEMİ) OLUŞAN PATOLOJİK BULGULARIN İNCELENMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30 04
IEEE H. Erar, “AYNALI SAZANLARDA (CYPRINUS CARPIO 1.) DENEYSEL AEROMONAS HYDROPHİLA ENFEKSİYONUNDA (BAKTERİYEL HEMEROJİK SEPTİSEMİ) OLUŞAN PATOLOJİK BULGULARIN İNCELENMESİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 30, sy. 04, 1983, doi: 10.1501/Vetfak_0000000187.
ISNAD Erar, Hüdaverdi. “AYNALI SAZANLARDA (CYPRINUS CARPIO 1.) DENEYSEL AEROMONAS HYDROPHİLA ENFEKSİYONUNDA (BAKTERİYEL HEMEROJİK SEPTİSEMİ) OLUŞAN PATOLOJİK BULGULARIN İNCELENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30/04 (Ocak 1983). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000187.
JAMA Erar H. AYNALI SAZANLARDA (CYPRINUS CARPIO 1.) DENEYSEL AEROMONAS HYDROPHİLA ENFEKSİYONUNDA (BAKTERİYEL HEMEROJİK SEPTİSEMİ) OLUŞAN PATOLOJİK BULGULARIN İNCELENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1983;30. doi:10.1501/Vetfak_0000000187.
MLA Erar, Hüdaverdi. “AYNALI SAZANLARDA (CYPRINUS CARPIO 1.) DENEYSEL AEROMONAS HYDROPHİLA ENFEKSİYONUNDA (BAKTERİYEL HEMEROJİK SEPTİSEMİ) OLUŞAN PATOLOJİK BULGULARIN İNCELENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 30, sy. 04, 1983, doi:10.1501/Vetfak_0000000187.
Vancouver Erar H. AYNALI SAZANLARDA (CYPRINUS CARPIO 1.) DENEYSEL AEROMONAS HYDROPHİLA ENFEKSİYONUNDA (BAKTERİYEL HEMEROJİK SEPTİSEMİ) OLUŞAN PATOLOJİK BULGULARIN İNCELENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1983;30(04).