Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1984, Cilt: 31 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1984
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000934

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

MERİNOS KUZUSU RASYONLARINDA PROTEİN KAYNAĞI OLARAK KULLANILAN PAMUK TOHUMU KÜSPESİ, ÜRE VE AMONYUM SULFATIN YAPAĞI ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Yıl 1984, Cilt: 31 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1984
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000934

Öz

Bu araştırmada i\1erinos kuzusu rasyonlarında, protein kaynağı
olarak, kullanılan pamuk tohumu küspesi, üre ve ammonium sulfatın yapa.~ı
özelliklerine etkisi incelenmiştir. Konsantre yemlere kontrol grubunda % 18
pamuk tohumu küspesi,. 1 inci deneme grubunda % 9 pamuk tohumu küspesi
ile % 1 üre,. 2 nci deneme grubunda % 2 üre,. :i üncü deneme grubunda % 9
pamuk tohumu kiispesi ile % 2.2 amonyum sulfat ve 4 üncü deneme grubunda
ise % 4.4 amonyum sulfat katılmıştır.
Araştırmada 45 baş yaklaşık 3 O:.ylıkkuzular kullanılmışttr. Hayvanlar
herbirinde 9 baş olmak üzere Sgruba ayrılarak 3 ay süreyle denemeye alınmıştır.
Yapağılarda ortalama liile uzunlukları gruplara göre sırasl)'la 3.43;
3.31; 3.35; 2.87 ve 2.74 cm olarak saptanmıştır. Rasyonlarında % 2.2 ve
4.4 düz~yinde amonyum sulfat bulunan gruplara ait liile uzunluğu diğer gruplarınkinden önemli derecede düşük bulunmuştur (P < 0.05).
Kuzularda ortalama yapağı inceli.~i gruplara göre sırasıyla 24.03; 24.96;
24.14; 23.34 ve 23.38 mikrometre olup farklılıklar istatistik bakımdan önemli
değildir.
Deneme gruplarında ortalama elastikiyet ve mukavemet değerleri sırasıyla
% 15.80 ve 7.52 g,. % 16.16 ve 7.48 g,. % 15.08 ve 7.09 g,. % 15.34 ve
7.12 g ile % 14'.24 ve 6.49 g olarak bulunmuştur. Dördüncü deneme grubuna
ait elastikiyet ve mukavemet değerleri kontrol ve 1. deneme gruplarına ait değerlerden önemli derecede düşüktür (P < 0.05).
Sonuç olarak, kuzu rasyonlarında özellikle yüksek düzeydeki (% 4.4)
amonyum sultatın, protein kayna,iIı olarak, tek başına kullanılamaraca.ğı kanısma VGnlmıştır

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şakir Tuncer

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1984
Yayımlandığı Sayı Yıl 1984Cilt: 31 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Tuncer, Ş. (1984). MERİNOS KUZUSU RASYONLARINDA PROTEİN KAYNAĞI OLARAK KULLANILAN PAMUK TOHUMU KÜSPESİ, ÜRE VE AMONYUM SULFATIN YAPAĞI ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 31(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000934
AMA Tuncer Ş. MERİNOS KUZUSU RASYONLARINDA PROTEİN KAYNAĞI OLARAK KULLANILAN PAMUK TOHUMU KÜSPESİ, ÜRE VE AMONYUM SULFATIN YAPAĞI ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1984;31(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000934
Chicago Tuncer, Şakir. “MERİNOS KUZUSU RASYONLARINDA PROTEİN KAYNAĞI OLARAK KULLANILAN PAMUK TOHUMU KÜSPESİ, ÜRE VE AMONYUM SULFATIN YAPAĞI ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31, sy. 01 (Ocak 1984). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000934.
EndNote Tuncer Ş (01 Ocak 1984) MERİNOS KUZUSU RASYONLARINDA PROTEİN KAYNAĞI OLARAK KULLANILAN PAMUK TOHUMU KÜSPESİ, ÜRE VE AMONYUM SULFATIN YAPAĞI ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31 01
IEEE Ş. Tuncer, “MERİNOS KUZUSU RASYONLARINDA PROTEİN KAYNAĞI OLARAK KULLANILAN PAMUK TOHUMU KÜSPESİ, ÜRE VE AMONYUM SULFATIN YAPAĞI ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 31, sy. 01, 1984, doi: 10.1501/Vetfak_0000000934.
ISNAD Tuncer, Şakir. “MERİNOS KUZUSU RASYONLARINDA PROTEİN KAYNAĞI OLARAK KULLANILAN PAMUK TOHUMU KÜSPESİ, ÜRE VE AMONYUM SULFATIN YAPAĞI ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31/01 (Ocak 1984). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000934.
JAMA Tuncer Ş. MERİNOS KUZUSU RASYONLARINDA PROTEİN KAYNAĞI OLARAK KULLANILAN PAMUK TOHUMU KÜSPESİ, ÜRE VE AMONYUM SULFATIN YAPAĞI ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1984;31. doi:10.1501/Vetfak_0000000934.
MLA Tuncer, Şakir. “MERİNOS KUZUSU RASYONLARINDA PROTEİN KAYNAĞI OLARAK KULLANILAN PAMUK TOHUMU KÜSPESİ, ÜRE VE AMONYUM SULFATIN YAPAĞI ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 31, sy. 01, 1984, doi:10.1501/Vetfak_0000000934.
Vancouver Tuncer Ş. MERİNOS KUZUSU RASYONLARINDA PROTEİN KAYNAĞI OLARAK KULLANILAN PAMUK TOHUMU KÜSPESİ, ÜRE VE AMONYUM SULFATIN YAPAĞI ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1984;31(01).