Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1984, Cilt: 31 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1984
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000942

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

YEMLERDE NİTRAT VE NİTRİT DÜZEYLERİYLR İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Yıl 1984, Cilt: 31 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1984
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000942

Öz

Bu çalışmada, Denizli, Elazığ, Balıkesir, lzmir, Di)'arbakır
ve Konya Mlge/erinden temin edilen 49 hayvan yeminde nitrat ve nitrit düzeyleri
araştmldı. Numunelerdeki nitrat ve nitrit düzeyleri, J ppm' den dalzıı düşük
konsantrasyonlarda saptandı. Nitri!, sülfanilik asidin diazolandmlması ve
x-nqftil aminin bağlanması ile kolorimetrik olarak ta)'in edildi. Nitrat, nitrite
bir kadmi)'um kolonu )'aıdımıyla indirgendikten sonra, numunedeki total nitrit
(numunede bulunan nitrit, nitratm ızitrite indirgenmesi.J:le elde edilen nitril)
miktarı saptandı. Nitrat miktarı iki değerin çıkarılmasıyla tayin edildi. Absorbans 550 mn' de ölçüldü. Yemlerdeki nitrat ve nitrit dÜZf!)'lerisırasıyle 185-
1195 ppm ve 10-66.6 ppm arasmda bulundu.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İbrahim Pirinççi

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1984
Yayımlandığı Sayı Yıl 1984Cilt: 31 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Pirinççi, İ. (1984). YEMLERDE NİTRAT VE NİTRİT DÜZEYLERİYLR İLGİLİ ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 31(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000942
AMA Pirinççi İ. YEMLERDE NİTRAT VE NİTRİT DÜZEYLERİYLR İLGİLİ ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1984;31(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000942
Chicago Pirinççi, İbrahim. “YEMLERDE NİTRAT VE NİTRİT DÜZEYLERİYLR İLGİLİ ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31, sy. 01 (Ocak 1984). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000942.
EndNote Pirinççi İ (01 Ocak 1984) YEMLERDE NİTRAT VE NİTRİT DÜZEYLERİYLR İLGİLİ ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31 01
IEEE İ. Pirinççi, “YEMLERDE NİTRAT VE NİTRİT DÜZEYLERİYLR İLGİLİ ÇALIŞMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 31, sy. 01, 1984, doi: 10.1501/Vetfak_0000000942.
ISNAD Pirinççi, İbrahim. “YEMLERDE NİTRAT VE NİTRİT DÜZEYLERİYLR İLGİLİ ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31/01 (Ocak 1984). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000942.
JAMA Pirinççi İ. YEMLERDE NİTRAT VE NİTRİT DÜZEYLERİYLR İLGİLİ ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1984;31. doi:10.1501/Vetfak_0000000942.
MLA Pirinççi, İbrahim. “YEMLERDE NİTRAT VE NİTRİT DÜZEYLERİYLR İLGİLİ ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 31, sy. 01, 1984, doi:10.1501/Vetfak_0000000942.
Vancouver Pirinççi İ. YEMLERDE NİTRAT VE NİTRİT DÜZEYLERİYLR İLGİLİ ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1984;31(01).