Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1984, Cilt: 31 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1984
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000943

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ANKARA PIYASASıNDA SATILAN BAZI iŞLENMIş ET ÜRÜNLERINDE SEKİLLENEBILEN NiTROZAMİN TÜREVLERİ ÜZERİNDE BiR ARAŞTIRMA

Yıl 1984, Cilt: 31 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1984
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000943

Öz

Bu çalışma kapsamında salam, sosis, sucuk, pastırma ve jöle
işkembe örneklerinden oluşan 90 adet işlenmiş et ürünü örneğinde şekillenebilen nitrozamin türevIerinin varlığı ve yoğunluk düzeyleri araştırıldı. Elektron-tutucu gaz-s/Vl kromatografi esasına dayanan bir yöntemle gerçekleştirilen analizler sonucunda bütün örneklerin ~Ia96.6'smda nitrozodietilamin (NDEA), % 63.3'ünde nitrozopirrolidin (NPyr), %
55.5'inde nitrozopiperidin (N Pip), % 43.3 'ünde nitrozodietilamin
(NDEA) ve % 30'unda da nitrozodipropilamin (NPrp) varlığı saptanmıştır. Analiz örneklerinden 72 (% 79.4)'sinin 2 veya daha fazla çeşit nitrozamin türevi içerdiği anlaşılmıştır.
Bireysel analiz sonuçları ve bileşik çeşidine göre hesaplanan ortalama yoğunluk değerleri bakımmdan bütün örneklerde NDMA türevinin
en yüksek yoğunluklarda (0.05-117.07 ppb) bulunduğu, bunu azalan
sırayla NPip (0.02-73.17 ppb), NPyr(0.02-9.65ppb), NDEA (0.02-8.16
ppb) ve NPrp (0.01-4.86 ppb) çeşitlerinin izlediği belirlenmiştir.
Literatür verilerin ışığmda analiz bulgularmlJ1 çeşitli yönlerden
değerlendirilmesi sonucunda, Ankara piyasasında satdaıı işlenmiş et ürünlerinin sakıncalı sayılabilecek düzeylerde nitrozamiJı tiirevlerini içerdiği
anlaşl!mıştır. Kanserojen etki riski yaratabilecek boyutlarda görülen
bu durumun büyük bir olasılıkla söz konusu ürünlere aşırı ölçüde nitritli
bileşikler ve baharat çeşitlerinin katılmasından kaynaklandığı sam/-
maktadır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yusuf Şanlı

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1984
Yayımlandığı Sayı Yıl 1984Cilt: 31 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Şanlı, Y. (1984). ANKARA PIYASASıNDA SATILAN BAZI iŞLENMIş ET ÜRÜNLERINDE SEKİLLENEBILEN NiTROZAMİN TÜREVLERİ ÜZERİNDE BiR ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 31(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000943
AMA Şanlı Y. ANKARA PIYASASıNDA SATILAN BAZI iŞLENMIş ET ÜRÜNLERINDE SEKİLLENEBILEN NiTROZAMİN TÜREVLERİ ÜZERİNDE BiR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1984;31(02). doi:10.1501/Vetfak_0000000943
Chicago Şanlı, Yusuf. “ANKARA PIYASASıNDA SATILAN BAZI iŞLENMIş ET ÜRÜNLERINDE SEKİLLENEBILEN NiTROZAMİN TÜREVLERİ ÜZERİNDE BiR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31, sy. 02 (Ocak 1984). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000943.
EndNote Şanlı Y (01 Ocak 1984) ANKARA PIYASASıNDA SATILAN BAZI iŞLENMIş ET ÜRÜNLERINDE SEKİLLENEBILEN NiTROZAMİN TÜREVLERİ ÜZERİNDE BiR ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31 02
IEEE Y. Şanlı, “ANKARA PIYASASıNDA SATILAN BAZI iŞLENMIş ET ÜRÜNLERINDE SEKİLLENEBILEN NiTROZAMİN TÜREVLERİ ÜZERİNDE BiR ARAŞTIRMA”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 31, sy. 02, 1984, doi: 10.1501/Vetfak_0000000943.
ISNAD Şanlı, Yusuf. “ANKARA PIYASASıNDA SATILAN BAZI iŞLENMIş ET ÜRÜNLERINDE SEKİLLENEBILEN NiTROZAMİN TÜREVLERİ ÜZERİNDE BiR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31/02 (Ocak 1984). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000943.
JAMA Şanlı Y. ANKARA PIYASASıNDA SATILAN BAZI iŞLENMIş ET ÜRÜNLERINDE SEKİLLENEBILEN NiTROZAMİN TÜREVLERİ ÜZERİNDE BiR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1984;31. doi:10.1501/Vetfak_0000000943.
MLA Şanlı, Yusuf. “ANKARA PIYASASıNDA SATILAN BAZI iŞLENMIş ET ÜRÜNLERINDE SEKİLLENEBILEN NiTROZAMİN TÜREVLERİ ÜZERİNDE BiR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 31, sy. 02, 1984, doi:10.1501/Vetfak_0000000943.
Vancouver Şanlı Y. ANKARA PIYASASıNDA SATILAN BAZI iŞLENMIş ET ÜRÜNLERINDE SEKİLLENEBILEN NiTROZAMİN TÜREVLERİ ÜZERİNDE BiR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1984;31(02).