Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

KARACABEY HARASı SAFKAN ARAP VE HAFLİNGER AYGIRLARINDAN ALINAN SPERMALARIN DONDURULMASı VE HAFLİNGER KISRAKLARlNDAN ELDE EDİLEN DÖLVERİMİ

Yıl 1984, Cilt: 31 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1984
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000951

Öz

Bu araştlrmada, Karacabey Harası Yetiştirmesi 2 safkan
Arap ve 3 Safkan Haflinger aygırlarının herbirininden gün aşırı alınan
3'er ejekülat, M erck-Laktoz- Yumurta Sarısı-O EP-Cliserin sulandırıclSl
ile sulandırılm"ak makrotübde donduruldu.
Safkan Arap Aygırlarmda, toplam ortalama sperma miktarı 38.33
cm3
, spermatozoa yoğunluğu cm3 te 202.666 milyon, pH 6.9, motilite
% 73.33, anormal spermatozoa oranı % 28.83 ve donmuş sperman1l1
çözüm motilitesi % 47.58 olarak saptandı.
Safkan Haflinger aygırlarınm ise toplam ortalama sperma miktarı
30 cm3
, spermatozoa yoğunluğu cm3 te 214.277 milyon, pH 6.9, motifite
% 78.94, anormal spermatozoa oranı % 23.33 ve donmuş sperman1l1
çö.züm motilitesi de % 49.99 olarak bulundu.
Haflinger aygırlaml111 donmuş spermalariyle tohumlanan 14 Ha/-
linger kısrağ1l1da % 50 oranında gebelik elde edildi.
Bu ön çalışmada elde edilen sonuçlar, aygır spermasınl11 boğa sperması gibi dondurulup saklanabileceğini gösterdiği gibi, donmuş aygır
spermasının istenildiğinde Türkiye halk at yetiştiriciliğinde muhtemelen
normal bir dölverimiyle kullanılabilmesi olanağım da verebilecek bir
nitelik taşımaktadır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Yıl 1984, Cilt: 31 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1984
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000951

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Arif Sevinç

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1984
Yayımlandığı Sayı Yıl 1984Cilt: 31 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Sevinç, A. (1984). KARACABEY HARASı SAFKAN ARAP VE HAFLİNGER AYGIRLARINDAN ALINAN SPERMALARIN DONDURULMASı VE HAFLİNGER KISRAKLARlNDAN ELDE EDİLEN DÖLVERİMİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 31(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000951
AMA Sevinç A. KARACABEY HARASı SAFKAN ARAP VE HAFLİNGER AYGIRLARINDAN ALINAN SPERMALARIN DONDURULMASı VE HAFLİNGER KISRAKLARlNDAN ELDE EDİLEN DÖLVERİMİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1984;31(02). doi:10.1501/Vetfak_0000000951
Chicago Sevinç, Arif. “KARACABEY HARASı SAFKAN ARAP VE HAFLİNGER AYGIRLARINDAN ALINAN SPERMALARIN DONDURULMASı VE HAFLİNGER KISRAKLARlNDAN ELDE EDİLEN DÖLVERİMİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31, sy. 02 (Ocak 1984). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000951.
EndNote Sevinç A (01 Ocak 1984) KARACABEY HARASı SAFKAN ARAP VE HAFLİNGER AYGIRLARINDAN ALINAN SPERMALARIN DONDURULMASı VE HAFLİNGER KISRAKLARlNDAN ELDE EDİLEN DÖLVERİMİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31 02
IEEE A. Sevinç, “KARACABEY HARASı SAFKAN ARAP VE HAFLİNGER AYGIRLARINDAN ALINAN SPERMALARIN DONDURULMASı VE HAFLİNGER KISRAKLARlNDAN ELDE EDİLEN DÖLVERİMİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 31, sy. 02, 1984, doi: 10.1501/Vetfak_0000000951.
ISNAD Sevinç, Arif. “KARACABEY HARASı SAFKAN ARAP VE HAFLİNGER AYGIRLARINDAN ALINAN SPERMALARIN DONDURULMASı VE HAFLİNGER KISRAKLARlNDAN ELDE EDİLEN DÖLVERİMİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31/02 (Ocak 1984). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000951.
JAMA Sevinç A. KARACABEY HARASı SAFKAN ARAP VE HAFLİNGER AYGIRLARINDAN ALINAN SPERMALARIN DONDURULMASı VE HAFLİNGER KISRAKLARlNDAN ELDE EDİLEN DÖLVERİMİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1984;31. doi:10.1501/Vetfak_0000000951.
MLA Sevinç, Arif. “KARACABEY HARASı SAFKAN ARAP VE HAFLİNGER AYGIRLARINDAN ALINAN SPERMALARIN DONDURULMASı VE HAFLİNGER KISRAKLARlNDAN ELDE EDİLEN DÖLVERİMİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 31, sy. 02, 1984, doi:10.1501/Vetfak_0000000951.
Vancouver Sevinç A. KARACABEY HARASı SAFKAN ARAP VE HAFLİNGER AYGIRLARINDAN ALINAN SPERMALARIN DONDURULMASı VE HAFLİNGER KISRAKLARlNDAN ELDE EDİLEN DÖLVERİMİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1984;31(02).