Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

EĞİRDİR GÖLÜ SUDAK (STIZOSTEDION LUCIOl'ERCA L. 1758) BALlKLARIN DA YÜKSEK MORTALİTEYE NEDEN OLAN BAKTERiYEL HEMORAJiK SEPTİSEMi HASTALIĞI ÜZERiNDE BIR ARAŞTIRMA

Yıl 1985, Cilt: 32 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1985

Öz

Eğridir gölünde bulunan sudak (Stizostedion lucioperca) balık- larında mayıs, 1984 ayında çıkan hastalık yüksek mortaliteye neden olmuştur.
Hasta balıkların iç organlarından Gram negatif bir bakteri izole edil- miştir. hole edilen organizmanın EM B agar besi;'erinde 3rc de iyi üredi<~i ve diffuz şeklinde yayılan )'eşilimsi san renkte flourescent bir pigment üret- tiği görüldü. Besiyerindeki koloniler )'uvarlak ve parlaktı. İzole edilen organiz- malar hareketli olup, gerek kültürlerden ve gerekse enfekte karaciğer ve kalp kasından yapılan preparatlarda tek veya çift çomak şeklinde gö'rülmüştür. Ya- pılan fi:çyolojik ve biyokimyasal testlere göre izole edilen organizma Pseudo- monas cinsi bir bakteri olarak teşhis edilmiştir.
Histopatolojik mua)'ene için deri, karaciğer, kalp kası, dalak, gonad, barsak ve solungaçlardan alınan ö'rnekler % 10'luk formalinde tesbit edilmiş- tir. Dokular çeşitli işlemlerden sonra 5 mikron kalınlığında kesilerek rutin his- tolojik muayene için haemotoxylin ve eosin ile boyama yöntemiyle boyanmıştır.
Başlıca histopatolojik de<~işikliklerderi ve iç organlarda gö'rülmüştür. Ka- raciğer ve kalp kasındaki tipik görüntü fokal nekrosis ve hemoraji olarak tes- bit edildi. Bu bulgulara ek olarak dalağın haemopoietik dokusunda azalma ve barsak mukozasında nekrozyanısıra barsak lumenine dö'külmeler tesbit edilmiştir.
E.:~ridirgö'lündeki sudak balıklarında gö'rülen bu hastalık, yüksek morta- lite ile seyreden pseudomonad septisemi olarak teşhis edilmiştir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Gülşen TİMUR
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1985
Yayınlandığı Sayı Yıl 1985Cilt: 32 Sayı: 01

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd841622, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {1985}, volume = {32}, number = {01}, pages = {0 - 0}, title = {EĞİRDİR GÖLÜ SUDAK (STIZOSTEDION LUCIOl'ERCA L. 1758) BALlKLARIN DA YÜKSEK MORTALİTEYE NEDEN OLAN BAKTERiYEL HEMORAJiK SEPTİSEMi HASTALIĞI ÜZERiNDE BIR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Timur, Gülşen} }
APA Timur, G. (1985). EĞİRDİR GÖLÜ SUDAK (STIZOSTEDION LUCIOl'ERCA L. 1758) BALlKLARIN DA YÜKSEK MORTALİTEYE NEDEN OLAN BAKTERiYEL HEMORAJiK SEPTİSEMi HASTALIĞI ÜZERiNDE BIR ARAŞTIRMA . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 32 (01) , 0-0 . Retrieved from http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59930/841622
MLA Timur, G. "EĞİRDİR GÖLÜ SUDAK (STIZOSTEDION LUCIOl'ERCA L. 1758) BALlKLARIN DA YÜKSEK MORTALİTEYE NEDEN OLAN BAKTERiYEL HEMORAJiK SEPTİSEMi HASTALIĞI ÜZERiNDE BIR ARAŞTIRMA" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32 (1985 ): 0-0 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59930/841622>
Chicago Timur, G. "EĞİRDİR GÖLÜ SUDAK (STIZOSTEDION LUCIOl'ERCA L. 1758) BALlKLARIN DA YÜKSEK MORTALİTEYE NEDEN OLAN BAKTERiYEL HEMORAJiK SEPTİSEMi HASTALIĞI ÜZERiNDE BIR ARAŞTIRMA". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32 (1985 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - EĞİRDİR GÖLÜ SUDAK (STIZOSTEDION LUCIOl'ERCA L. 1758) BALlKLARIN DA YÜKSEK MORTALİTEYE NEDEN OLAN BAKTERiYEL HEMORAJiK SEPTİSEMi HASTALIĞI ÜZERiNDE BIR ARAŞTIRMA AU - GülşenTimur Y1 - 1985 PY - 1985 N1 - DO - T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 32 IS - 01 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi EĞİRDİR GÖLÜ SUDAK (STIZOSTEDION LUCIOl'ERCA L. 1758) BALlKLARIN DA YÜKSEK MORTALİTEYE NEDEN OLAN BAKTERiYEL HEMORAJiK SEPTİSEMi HASTALIĞI ÜZERiNDE BIR ARAŞTIRMA %A Gülşen Timur %T EĞİRDİR GÖLÜ SUDAK (STIZOSTEDION LUCIOl'ERCA L. 1758) BALlKLARIN DA YÜKSEK MORTALİTEYE NEDEN OLAN BAKTERiYEL HEMORAJiK SEPTİSEMi HASTALIĞI ÜZERiNDE BIR ARAŞTIRMA %D 1985 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 32 %N 01 %R %U
ISNAD Timur, Gülşen . "EĞİRDİR GÖLÜ SUDAK (STIZOSTEDION LUCIOl'ERCA L. 1758) BALlKLARIN DA YÜKSEK MORTALİTEYE NEDEN OLAN BAKTERiYEL HEMORAJiK SEPTİSEMi HASTALIĞI ÜZERiNDE BIR ARAŞTIRMA". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32 / 01 (Ocak 1985): 0-0 .
AMA Timur G. EĞİRDİR GÖLÜ SUDAK (STIZOSTEDION LUCIOl'ERCA L. 1758) BALlKLARIN DA YÜKSEK MORTALİTEYE NEDEN OLAN BAKTERiYEL HEMORAJiK SEPTİSEMi HASTALIĞI ÜZERiNDE BIR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985; 32(01): 0-0.
Vancouver Timur G. EĞİRDİR GÖLÜ SUDAK (STIZOSTEDION LUCIOl'ERCA L. 1758) BALlKLARIN DA YÜKSEK MORTALİTEYE NEDEN OLAN BAKTERiYEL HEMORAJiK SEPTİSEMi HASTALIĞI ÜZERiNDE BIR ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 1985; 32(01): 0-0.
IEEE G. Timur , "EĞİRDİR GÖLÜ SUDAK (STIZOSTEDION LUCIOl'ERCA L. 1758) BALlKLARIN DA YÜKSEK MORTALİTEYE NEDEN OLAN BAKTERiYEL HEMORAJiK SEPTİSEMi HASTALIĞI ÜZERiNDE BIR ARAŞTIRMA", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 32, sayı. 01, ss. 0-0, Oca. 1985