Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

EĞİRDİR GÖLÜ SUDAK (STIZOSTEDION LUCIOl'ERCA L. 1758) BALlKLARIN DA YÜKSEK MORTALİTEYE NEDEN OLAN BAKTERiYEL HEMORAJiK SEPTİSEMi HASTALIĞI ÜZERiNDE BIR ARAŞTIRMA

Yıl 1985, Cilt: 32 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1985

Öz

Eğridir gölünde bulunan sudak (Stizostedion lucioperca) balık- larında mayıs, 1984 ayında çıkan hastalık yüksek mortaliteye neden olmuştur.
Hasta balıkların iç organlarından Gram negatif bir bakteri izole edil- miştir. hole edilen organizmanın EM B agar besi;'erinde 3rc de iyi üredi<~i ve diffuz şeklinde yayılan )'eşilimsi san renkte flourescent bir pigment üret- tiği görüldü. Besiyerindeki koloniler )'uvarlak ve parlaktı. İzole edilen organiz- malar hareketli olup, gerek kültürlerden ve gerekse enfekte karaciğer ve kalp kasından yapılan preparatlarda tek veya çift çomak şeklinde gö'rülmüştür. Ya- pılan fi:çyolojik ve biyokimyasal testlere göre izole edilen organizma Pseudo- monas cinsi bir bakteri olarak teşhis edilmiştir.
Histopatolojik mua)'ene için deri, karaciğer, kalp kası, dalak, gonad, barsak ve solungaçlardan alınan ö'rnekler % 10'luk formalinde tesbit edilmiş- tir. Dokular çeşitli işlemlerden sonra 5 mikron kalınlığında kesilerek rutin his- tolojik muayene için haemotoxylin ve eosin ile boyama yöntemiyle boyanmıştır.
Başlıca histopatolojik de<~işikliklerderi ve iç organlarda gö'rülmüştür. Ka- raciğer ve kalp kasındaki tipik görüntü fokal nekrosis ve hemoraji olarak tes- bit edildi. Bu bulgulara ek olarak dalağın haemopoietik dokusunda azalma ve barsak mukozasında nekrozyanısıra barsak lumenine dö'külmeler tesbit edilmiştir.
E.:~ridirgö'lündeki sudak balıklarında gö'rülen bu hastalık, yüksek morta- lite ile seyreden pseudomonad septisemi olarak teşhis edilmiştir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Gülşen TİMUR
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1985
Yayınlandığı Sayı Yıl 1985Cilt: 32 Sayı: 01

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd841622, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {1985}, volume = {32}, number = {01}, pages = {0 - 0}, title = {EĞİRDİR GÖLÜ SUDAK (STIZOSTEDION LUCIOl'ERCA L. 1758) BALlKLARIN DA YÜKSEK MORTALİTEYE NEDEN OLAN BAKTERiYEL HEMORAJiK SEPTİSEMi HASTALIĞI ÜZERiNDE BIR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Timur, Gülşen} }
APA Timur, G. (1985). EĞİRDİR GÖLÜ SUDAK (STIZOSTEDION LUCIOl'ERCA L. 1758) BALlKLARIN DA YÜKSEK MORTALİTEYE NEDEN OLAN BAKTERiYEL HEMORAJiK SEPTİSEMi HASTALIĞI ÜZERiNDE BIR ARAŞTIRMA . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 32 (01) , 0-0 . Retrieved from http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59930/841622
MLA Timur, G. "EĞİRDİR GÖLÜ SUDAK (STIZOSTEDION LUCIOl'ERCA L. 1758) BALlKLARIN DA YÜKSEK MORTALİTEYE NEDEN OLAN BAKTERiYEL HEMORAJiK SEPTİSEMi HASTALIĞI ÜZERiNDE BIR ARAŞTIRMA" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32 (1985 ): 0-0 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59930/841622>
Chicago Timur, G. "EĞİRDİR GÖLÜ SUDAK (STIZOSTEDION LUCIOl'ERCA L. 1758) BALlKLARIN DA YÜKSEK MORTALİTEYE NEDEN OLAN BAKTERiYEL HEMORAJiK SEPTİSEMi HASTALIĞI ÜZERiNDE BIR ARAŞTIRMA". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32 (1985 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - EĞİRDİR GÖLÜ SUDAK (STIZOSTEDION LUCIOl'ERCA L. 1758) BALlKLARIN DA YÜKSEK MORTALİTEYE NEDEN OLAN BAKTERiYEL HEMORAJiK SEPTİSEMi HASTALIĞI ÜZERiNDE BIR ARAŞTIRMA AU - GülşenTimur Y1 - 1985 PY - 1985 N1 - DO - T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 32 IS - 01 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi EĞİRDİR GÖLÜ SUDAK (STIZOSTEDION LUCIOl'ERCA L. 1758) BALlKLARIN DA YÜKSEK MORTALİTEYE NEDEN OLAN BAKTERiYEL HEMORAJiK SEPTİSEMi HASTALIĞI ÜZERiNDE BIR ARAŞTIRMA %A Gülşen Timur %T EĞİRDİR GÖLÜ SUDAK (STIZOSTEDION LUCIOl'ERCA L. 1758) BALlKLARIN DA YÜKSEK MORTALİTEYE NEDEN OLAN BAKTERiYEL HEMORAJiK SEPTİSEMi HASTALIĞI ÜZERiNDE BIR ARAŞTIRMA %D 1985 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 32 %N 01 %R %U
ISNAD Timur, Gülşen . "EĞİRDİR GÖLÜ SUDAK (STIZOSTEDION LUCIOl'ERCA L. 1758) BALlKLARIN DA YÜKSEK MORTALİTEYE NEDEN OLAN BAKTERiYEL HEMORAJiK SEPTİSEMi HASTALIĞI ÜZERiNDE BIR ARAŞTIRMA". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32 / 01 (Ocak 1985): 0-0 .
AMA Timur G. EĞİRDİR GÖLÜ SUDAK (STIZOSTEDION LUCIOl'ERCA L. 1758) BALlKLARIN DA YÜKSEK MORTALİTEYE NEDEN OLAN BAKTERiYEL HEMORAJiK SEPTİSEMi HASTALIĞI ÜZERiNDE BIR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985; 32(01): 0-0.
Vancouver Timur G. EĞİRDİR GÖLÜ SUDAK (STIZOSTEDION LUCIOl'ERCA L. 1758) BALlKLARIN DA YÜKSEK MORTALİTEYE NEDEN OLAN BAKTERiYEL HEMORAJiK SEPTİSEMi HASTALIĞI ÜZERiNDE BIR ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 1985; 32(01): 0-0.
IEEE G. Timur , "EĞİRDİR GÖLÜ SUDAK (STIZOSTEDION LUCIOl'ERCA L. 1758) BALlKLARIN DA YÜKSEK MORTALİTEYE NEDEN OLAN BAKTERiYEL HEMORAJiK SEPTİSEMi HASTALIĞI ÜZERiNDE BIR ARAŞTIRMA", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 32, sayı. 01, ss. 0-0, Oca. 1985