Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

SULTANSUYU HARASINDA YETİŞTIRILEN SAFKAN ARAP KISRAKLARINDA KIZGINLlK VE KIZGINLIK SİKLUSU SÜRELERİ

Yıl 1985, Cilt: 32 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1985

Öz

Bu çalışma, SultansllYu Veteriner Zootekni Araştırma Enstitüsünde yetiştirilen 4 yaşındaki 15 ve 5-20 yaş arasında değişen 59, toplam 74 Safkan Arap kısrağın kızgınlık ve kızgınlık siklusll sürelerini araştırmak amac~)Jla )'apıldı .Kısrakların kızgınlıktarını belidemek maksadı ile 1984 )'IJı şubat lv/arı,
Ai"san ve 1\<1ayısaylarında, tlim kısraklar iki aygır ile her gün muayene edildi.
Aygıra )'akınlık göstereren, sık sık işeme vaziJeti alarak klitorisi giislnerek
şekilde 1Julm dudaklarını açıp kapayan, ı'aginasındmı müko:;: akıntı gelen,
vajen mukozası hiperemik ve kaygan, nfıva dudaklan gevşemiş, seniks ııterisi
açık, gevşek, ödematö'z, 'yumuşak kıvamıı, sarkık ve kl/mmları azalmış olaıı
kısraklar kızgın olarak kabili edildi.
Bir kızgınlı/jın başlangıcından, 01111 takı!) eden kızgınlı<~ın başimıgıcma
kadar geçen süre kızgınlık siklusu olarak ka)'dedifdi.
5 ve daha )'aş/ı Safkaıı Arap kısraklarında kızgınlık süresi, en kısa 4
gün, en uzım 22 güu ve ortaiama 5.54 gün, '/' )'aşıııda oimılarda en kıJa 4
giin, eLiuzun 9 gün ve ortalama 6.22 güıı bulunmuştur.
5 ve daha )'aşlı kısrakiarda kızgınlık siklıısll süresi, en kısa i2 gün, en
u<.l11l40 gün ve ortalama 2 i.64 gün oiarak tesbit edilmiştir. '1 yaşı.ıdaki
kısrakların, hemen türümınün ilk tohumlamada gebe kalmaları nedeniyle,
)'alnız üçün de ..aptal/aıı kızgınlık sikluJII süreleri i i, 3 i ı'e 54 gün olmuştur

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Eşref Demirci

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1985
Yayımlandığı Sayı Yıl 1985Cilt: 32 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Demirci, E. (1985). SULTANSUYU HARASINDA YETİŞTIRILEN SAFKAN ARAP KISRAKLARINDA KIZGINLlK VE KIZGINLIK SİKLUSU SÜRELERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 32(01).
AMA Demirci E. SULTANSUYU HARASINDA YETİŞTIRILEN SAFKAN ARAP KISRAKLARINDA KIZGINLlK VE KIZGINLIK SİKLUSU SÜRELERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1985;32(01).
Chicago Demirci, Eşref. “SULTANSUYU HARASINDA YETİŞTIRILEN SAFKAN ARAP KISRAKLARINDA KIZGINLlK VE KIZGINLIK SİKLUSU SÜRELERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32, sy. 01 (Ocak 1985).
EndNote Demirci E (01 Ocak 1985) SULTANSUYU HARASINDA YETİŞTIRILEN SAFKAN ARAP KISRAKLARINDA KIZGINLlK VE KIZGINLIK SİKLUSU SÜRELERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32 01
IEEE E. Demirci, “SULTANSUYU HARASINDA YETİŞTIRILEN SAFKAN ARAP KISRAKLARINDA KIZGINLlK VE KIZGINLIK SİKLUSU SÜRELERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 32, sy. 01, 1985.
ISNAD Demirci, Eşref. “SULTANSUYU HARASINDA YETİŞTIRILEN SAFKAN ARAP KISRAKLARINDA KIZGINLlK VE KIZGINLIK SİKLUSU SÜRELERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32/01 (Ocak 1985).
JAMA Demirci E. SULTANSUYU HARASINDA YETİŞTIRILEN SAFKAN ARAP KISRAKLARINDA KIZGINLlK VE KIZGINLIK SİKLUSU SÜRELERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985;32.
MLA Demirci, Eşref. “SULTANSUYU HARASINDA YETİŞTIRILEN SAFKAN ARAP KISRAKLARINDA KIZGINLlK VE KIZGINLIK SİKLUSU SÜRELERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 32, sy. 01, 1985.
Vancouver Demirci E. SULTANSUYU HARASINDA YETİŞTIRILEN SAFKAN ARAP KISRAKLARINDA KIZGINLlK VE KIZGINLIK SİKLUSU SÜRELERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985;32(01).