Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

MORKARAMAN, AKKARAMAN VE IVESİ KOYUNLARINIIN SÜT VERIM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yıl 1985, Cilt: 32 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1985

Öz

Alorkararnan, Akkaraman ve hesi ırklanı/da 60, .90, ı20 günlük ve toplam süt verim öl:.ellikleri ile mellZe ö'<.ellikleri arasındaki fenotipik
korrelasyonlar hesaplallllZış, Alorkaramanlarda meme yüksekli,~i ve meme
genişlıii ile 60, 90 ve 120 güıılük süt verimi arasındaki fenotipik ilişkiler,
geııellikle )'üüek ve iin?:r.li olurkm, r.ıen'e d~riııliği ile toplam süt verimi arasU/-
da laksa.~yııun 75. güııünde 1~.6'i8 dÜl:.eyi(ldekorre/asyon değeri hesaplanmıştır.
Afeme çevresi ve meme hacmi ile 90 günlük, sağ ve sol meme başları ul:.unlıı,ğu
ile 90 güıılük ve toplam süt verimin arasındaki ilişki önemli bulıınmuştur.
Akkaramanlarda, meme J'iiksekliği ve meme geniş!ı:~i ile siit urimi araSlı/daki fen oti/ıik ilişkiler ö'nemsi.:, meme derinlili ile toplam süt verim; arasında, lakta.l)'onun 60. ve 90. günlerinde, sırası)'la, 0,569 ve 0.592 dÜl:.C)'iııde
korrela,~yondeğeri hesaplaıımış, meme çevresi, sa/i ve sol meme başları ul:.uııluğıı
ve meme hacmi ile 60, 90, J 20 günlılk ve toplam süt verimi arasındaki ilişkiler
bııluıımuştıır.
İvesilerde, meme )'ükJekli,ği ve genişliği ile 60 giinlük süt verimi arasındaki ilişkiler )'iiksek ve önemli olmuştur. ıdeme derinliği ile toplam süt verimi
amsında lakta,l)'onun 180. güııünde 0.876 dÜl:.eyindekorrela,ryon değeri hesaplanmıştır. !Iiemeçevresi, sa,~ ve sol meme başları ul:.unlukları ile 60, 90,
J 20 günlük ve toplam süt verimi {;rasındaki ilişkiler ö'nemsi<.,meme hacmi ile
60 günlük süt verimi arasındaki ilişki önemli bulıınmuştıır.
Bu çalışmada, "1orkaraman; Akkaraman ue İvesilerde meme başları arası ul:.aklık ile 60, 90, i20 günlük ve toplam süt verimleri arasında hesapianan fenotipik ilişkilerin, geııelde ö'nemsil:.oldıı,ijıı bıılunmuştur.
Her üç gm/ıta da GO, 90, i20 günlük ce toplam süt verim özellikleri arasındaki ilişkilerin )'üksek dÜl:.eylerdeö'ııemli oldıığıı gijdeııleıımiştir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Fuat ODABAŞIOĞLU
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1985
Yayınlandığı Sayı Yıl 1985Cilt: 32 Sayı: 01

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd841724, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {1985}, volume = {32}, number = {01}, pages = {0 - 0}, title = {MORKARAMAN, AKKARAMAN VE IVESİ KOYUNLARINIIN SÜT VERIM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Odabaşıoğlu, Fuat} }
APA Odabaşıoğlu, F. (1985). MORKARAMAN, AKKARAMAN VE IVESİ KOYUNLARINIIN SÜT VERIM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 32 (01) , 0-0 . Retrieved from http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59930/841724
MLA Odabaşıoğlu, F. "MORKARAMAN, AKKARAMAN VE IVESİ KOYUNLARINIIN SÜT VERIM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32 (1985 ): 0-0 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59930/841724>
Chicago Odabaşıoğlu, F. "MORKARAMAN, AKKARAMAN VE IVESİ KOYUNLARINIIN SÜT VERIM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32 (1985 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - MORKARAMAN, AKKARAMAN VE IVESİ KOYUNLARINIIN SÜT VERIM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI AU - FuatOdabaşıoğlu Y1 - 1985 PY - 1985 N1 - DO - T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 32 IS - 01 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi MORKARAMAN, AKKARAMAN VE IVESİ KOYUNLARINIIN SÜT VERIM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI %A Fuat Odabaşıoğlu %T MORKARAMAN, AKKARAMAN VE IVESİ KOYUNLARINIIN SÜT VERIM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI %D 1985 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 32 %N 01 %R %U
ISNAD Odabaşıoğlu, Fuat . "MORKARAMAN, AKKARAMAN VE IVESİ KOYUNLARINIIN SÜT VERIM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32 / 01 (Ocak 1985): 0-0 .
AMA Odabaşıoğlu F. MORKARAMAN, AKKARAMAN VE IVESİ KOYUNLARINIIN SÜT VERIM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985; 32(01): 0-0.
Vancouver Odabaşıoğlu F. MORKARAMAN, AKKARAMAN VE IVESİ KOYUNLARINIIN SÜT VERIM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 1985; 32(01): 0-0.
IEEE F. Odabaşıoğlu , "MORKARAMAN, AKKARAMAN VE IVESİ KOYUNLARINIIN SÜT VERIM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 32, sayı. 01, ss. 0-0, Oca. 1985