Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

BEZELYE SİLAJININ BESİ SIĞIRLARI RASYONUNDA KULLANMA OLANAKLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 1985, Cilt: 32 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1985
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000977

Öz

Bıı araştır:na konsen'e fabrikası arlıiı be;:,e/;-e silajımn, besi
sığır/arında sa,~Iı.~a ,.:ararlz bir etkisiniıı olup, olmadı,~lIiı ince/:,mek amacı iLe
yapıLmıştu. Araştırma Ilwter)'aLz oLarak, eşit iki gmp halinde 16 beş I-1olştayn
ırkı erkek dmw l;ullamlmışllJ', J-ja)'i;mllar)'Cm açık, serbest doleşım sistemi
olan ahırdı! tutulmuşlardır, Biriııci ı;ruba (/:ontrol gmbu) besi pelet )'emi
(% 15.88 ham protthı) -, sıııı,mı, ikinci gruba (deneme ,~i'lIbu) da besi
)'emi\ be':.e~resiL(/j! verilmiş/ir, Araştmna 153 giiıı sürdürüb??iişliir.
Be::.eI)'e otıı arLıUan, kOrlSITi'e Iabri/;asmdan ({Iwı/), .iilaj çııkurlarıııa
dolduntlmııştur. Silaj olgıınlaştıktııil sonTa IW)'i:aıılara 'yedirilme)c haşlmımıştır. Ha)'ı'anlam l'l'TiLw Iie::.eö'e si/ojı miktarı a,,-daıı /Ja,)'la)'ıp giderek artmlmıştır. Giiııliik tiiketim 1.'>-17 kg'ın iistüne (ıktığıııda, h{l)'c'anlrmn caıılı aj!,ırlık artışLarında, bi,. a,,-almanın oLduj!,ıı giı'riilmüştiir, (anlı a,~ırlık artışındaki
azalmanın sebeplerini araştırmak üzere )'enı ö'l'IIeklerinde nit,.it diizeyleri saptanmıştır. Besi )'Cmi, sama/l ,'e be.c:.elyesilr{jında sıra ile o ~ 0.0048, 0.0055
ve 0.026.'> ııilrit blıLuıımuştıır. He::.elj'e si/{(jırıda ııitrit miktarının )'iiksek 01-
tlu,~lI tesbit {{MdiktCll soııra Iza)'vanlardan kan iJ'meUeri alınarak metlzemoglobin (.Hel IIb), Vitamin A ı'e Karotin )'ö'niiııdeıı aııali<.e tabi tııtlılmuştlıl'.
Kontrol grubundaki lza)T(wlarlıı kanında methemoglobin diizeyi % 0.77 iken
diğer araştırma gmbunda % 4,67 olarak Imlıııınıııştıır ( P < 0.05). Di.~er
taraftan metlıemoglobiıı değerleri i00 ml kanda mg cinshıden hesaplalldığıııda, iki grup araSlTldaki farkııı P < 0.0 i düzeyinde ö'nemli olduğu görülmüştür. A)'rıca, kontrol grubunun kan plazmasmdaki vitamin A değerleri
35.93 mcg;' i00 mL olduğu halde deneme grubunda 24.97 meg / i00 ml bulunmuştur. Öte .yandan karatin düzeyleri kontrol grubunda ortalama 95.93
meg / 100 ml iken dmeme gmbunda 148.14 meg;' 100 ml olarak saptaıımıştır (P < 0.01).

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Yıl 1985, Cilt: 32 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1985
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000977

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hüseyin ERDİNÇ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1985
Yayınlandığı Sayı Yıl 1985Cilt: 32 Sayı: 03

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd842263, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {1985}, volume = {32}, number = {03}, pages = {0 - 0}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000000977}, title = {BEZELYE SİLAJININ BESİ SIĞIRLARI RASYONUNDA KULLANMA OLANAKLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Erdinç, Hüseyin} }
APA Erdinç, H. (1985). BEZELYE SİLAJININ BESİ SIĞIRLARI RASYONUNDA KULLANMA OLANAKLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 32 (03) , 0-0 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000000977
MLA Erdinç, H. "BEZELYE SİLAJININ BESİ SIĞIRLARI RASYONUNDA KULLANMA OLANAKLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32 (1985 ): 0-0 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59932/842263>
Chicago Erdinç, H. "BEZELYE SİLAJININ BESİ SIĞIRLARI RASYONUNDA KULLANMA OLANAKLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32 (1985 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - BEZELYE SİLAJININ BESİ SIĞIRLARI RASYONUNDA KULLANMA OLANAKLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA AU - HüseyinErdinç Y1 - 1985 PY - 1985 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000000977 DO - 10.1501/Vetfak_0000000977 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 32 IS - 03 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000000977 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000977 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi BEZELYE SİLAJININ BESİ SIĞIRLARI RASYONUNDA KULLANMA OLANAKLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA %A Hüseyin Erdinç %T BEZELYE SİLAJININ BESİ SIĞIRLARI RASYONUNDA KULLANMA OLANAKLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA %D 1985 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 32 %N 03 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000000977 %U 10.1501/Vetfak_0000000977
ISNAD Erdinç, Hüseyin . "BEZELYE SİLAJININ BESİ SIĞIRLARI RASYONUNDA KULLANMA OLANAKLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32 / 03 (Ocak 1985): 0-0 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000977
AMA Erdinç H. BEZELYE SİLAJININ BESİ SIĞIRLARI RASYONUNDA KULLANMA OLANAKLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985; 32(03): 0-0.
Vancouver Erdinç H. BEZELYE SİLAJININ BESİ SIĞIRLARI RASYONUNDA KULLANMA OLANAKLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 1985; 32(03): 0-0.
IEEE H. Erdinç , "BEZELYE SİLAJININ BESİ SIĞIRLARI RASYONUNDA KULLANMA OLANAKLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 32, sayı. 03, ss. 0-0, Oca. 1985, doi:10.1501/Vetfak_0000000977