Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1985, Cilt: 32 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1985
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000987

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

SIĞIR VE KOYUNLARDA BİR KARBAMAT PESTİSİD OLAN ALDİKARB'IN SEBEP OLDUGU BİR TOPLU ZEHİRLENME OLAYI

Yıl 1985, Cilt: 32 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1985
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000987

Öz

Bu çalışma Adana'nın Kazan ilçesinde sığır ve kOJ!unlarda gö'-
rülen bir tol)lu zehirlenme olajimın sebebini ortaJ!a koymak amac1:Jlayapılmıştır.
Numiinelerden pestisid ekstraksiyon u asetonitrille gerçekleştirildi. Asetonitril ekstrakt tuzlu su ile karıştırılarak ortamdan pestisidler sıvı-sm partiti,~yonla klor~j()rma alındı. Belli bir hacme kadar a<.altılan kloroform ekstrakttaki pestisid kalıntıları ince tabaka kromatagrali plakalarında referens
standardlarla karşılaştırılarak değerlendirildi.
Ölen hayı'anlardan elde edilen mide barsak içerikleri ile karaciğer numiinelerinde yapılan analiderde karbmnat insektisidlerden Aldikarb bulundu.
Yedi hayvandan alınan 13 karaciğer ve mide-barsak içeriği numünesinin 12'-
sinin 10-200 ppm arasında Aldikarb ihtiva ettiği hesaplandı. En yüksek
Aldikarb dü:::eyine3 No' lu, en düşük Aldikarb dü<.eyineise 4 No' lu ineklerden alınan mide içeriklerinde rastlandı. İneklerden alınan mide içeriği ve karac(~er numüneleriııdeki ortalama Aldikarb düzeylerinin, sırasıyla, 51 ve 36
ppm, koyun mide içeriği ve karaciğer numünelerindeki ortalama düzeylerin,
sırasıyla, 67,25 ve 70 ppm olduğu hesaplandı.
Karaciğer ve mide içeriği numünelerinde belirlenen Aldikarb dÜZe.Ylerinin çok )'üksek ve ola)'l1l si!':::konusu madde ile ;:.ehirlenmedenileri gelmiş olduğu sonucuna varıldı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sezai Kaya

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1985
Yayımlandığı Sayı Yıl 1985Cilt: 32 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Kaya, S. (1985). SIĞIR VE KOYUNLARDA BİR KARBAMAT PESTİSİD OLAN ALDİKARB’IN SEBEP OLDUGU BİR TOPLU ZEHİRLENME OLAYI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 32(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000987
AMA Kaya S. SIĞIR VE KOYUNLARDA BİR KARBAMAT PESTİSİD OLAN ALDİKARB’IN SEBEP OLDUGU BİR TOPLU ZEHİRLENME OLAYI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1985;32(03). doi:10.1501/Vetfak_0000000987
Chicago Kaya, Sezai. “SIĞIR VE KOYUNLARDA BİR KARBAMAT PESTİSİD OLAN ALDİKARB’IN SEBEP OLDUGU BİR TOPLU ZEHİRLENME OLAYI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32, sy. 03 (Ocak 1985). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000987.
EndNote Kaya S (01 Ocak 1985) SIĞIR VE KOYUNLARDA BİR KARBAMAT PESTİSİD OLAN ALDİKARB’IN SEBEP OLDUGU BİR TOPLU ZEHİRLENME OLAYI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32 03
IEEE S. Kaya, “SIĞIR VE KOYUNLARDA BİR KARBAMAT PESTİSİD OLAN ALDİKARB’IN SEBEP OLDUGU BİR TOPLU ZEHİRLENME OLAYI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 32, sy. 03, 1985, doi: 10.1501/Vetfak_0000000987.
ISNAD Kaya, Sezai. “SIĞIR VE KOYUNLARDA BİR KARBAMAT PESTİSİD OLAN ALDİKARB’IN SEBEP OLDUGU BİR TOPLU ZEHİRLENME OLAYI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32/03 (Ocak 1985). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000987.
JAMA Kaya S. SIĞIR VE KOYUNLARDA BİR KARBAMAT PESTİSİD OLAN ALDİKARB’IN SEBEP OLDUGU BİR TOPLU ZEHİRLENME OLAYI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985;32. doi:10.1501/Vetfak_0000000987.
MLA Kaya, Sezai. “SIĞIR VE KOYUNLARDA BİR KARBAMAT PESTİSİD OLAN ALDİKARB’IN SEBEP OLDUGU BİR TOPLU ZEHİRLENME OLAYI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 32, sy. 03, 1985, doi:10.1501/Vetfak_0000000987.
Vancouver Kaya S. SIĞIR VE KOYUNLARDA BİR KARBAMAT PESTİSİD OLAN ALDİKARB’IN SEBEP OLDUGU BİR TOPLU ZEHİRLENME OLAYI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985;32(03).