Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1986, Cilt: 33 Sayı: 01, - , 01.01.1986
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001002

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

MASTİTİS'Lİ İNEK SÜTLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DUYARLıLıKLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 1986, Cilt: 33 Sayı: 01, - , 01.01.1986
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001002

Öz

Bu çalışmada, mastitis' li inek sütlerinden izole edilen StaphyloCOCCllS aureus suşlarının çeşitli antibiyotiklere karşı du)'arlılıkları incelenmiştir.
Suşların morfol~jik ve kültürel karakterleri, DNase, katalaz, koagulaz,
tlumping faetor ve O iF testi (glukoz ve mannitol) ile iizellikıeri yeniden incelenmiş, Gram pozit?f, r;,lukoz ve mannitol'ü anaerobik fermente eden, katalaz,
koagulaz, clumping faetor, DNase pozitif suşlar Staph. aureus olarak iden-
#fiye edilmiştir

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ömer Akay

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1986
Yayımlandığı Sayı Yıl 1986Cilt: 33 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Akay, Ö. (1986). MASTİTİS’Lİ İNEK SÜTLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DUYARLıLıKLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 33(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001002
AMA Akay Ö. MASTİTİS’Lİ İNEK SÜTLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DUYARLıLıKLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1986;33(01). doi:10.1501/Vetfak_0000001002
Chicago Akay, Ömer. “MASTİTİS’Lİ İNEK SÜTLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DUYARLıLıKLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33, sy. 01 (Ocak 1986). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001002.
EndNote Akay Ö (01 Ocak 1986) MASTİTİS’Lİ İNEK SÜTLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DUYARLıLıKLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33 01
IEEE Ö. Akay, “MASTİTİS’Lİ İNEK SÜTLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DUYARLıLıKLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 33, sy. 01, 1986, doi: 10.1501/Vetfak_0000001002.
ISNAD Akay, Ömer. “MASTİTİS’Lİ İNEK SÜTLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DUYARLıLıKLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33/01 (Ocak 1986). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001002.
JAMA Akay Ö. MASTİTİS’Lİ İNEK SÜTLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DUYARLıLıKLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1986;33. doi:10.1501/Vetfak_0000001002.
MLA Akay, Ömer. “MASTİTİS’Lİ İNEK SÜTLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DUYARLıLıKLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 33, sy. 01, 1986, doi:10.1501/Vetfak_0000001002.
Vancouver Akay Ö. MASTİTİS’Lİ İNEK SÜTLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DUYARLıLıKLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1986;33(01).