Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 1986, Cilt: 33 Sayı: 03, 363 - 372, 01.01.1986
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001042

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

EFFECT OF PARAMPHlSTOMUM CERCARIAE ON THE HEART RATE OF GYRAULUS LAEVIS (ALDER)

Yıl 1986, Cilt: 33 Sayı: 03, 363 - 372, 01.01.1986
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001042

Öz

Mayıs 1986'da Eskişehir Ç(lieler Harasmdan toplanan tatItsu sümüklüsü Gyraul us laevİs' lerin hinoküler disseksiyon mikroskobunda Paramphistomum gelişme dönemleri yönünden kontrolü yapılmıştır.
Parazifli bulunanlar deklorinize çeşme suyu içeren petri kutularında,
kuvvetli ışık altmda 2 saat tutularak serker çıkar111alarısağlanmıştır.
Bu çalışmada 51 parazitli (Para111phistonıum serkeri çıkaran), 76
parazilsiz sünlllklii kullamb11lş olup, ayn petrilere (25 oC de ve dek lorinize suda) yerleştirilen her sümüklünün en az 60 dakika kalp atışlan sayılnllştır. Parazitsiz olan sümükliilerin kalp atışlan toplanmalarından 3
hafta sonra sayTlI111ş,aynca içlerinde sporokist, redi gibi gelişme dönemleri bulwıup bulunmadııtı daha sonra disseke edilerek araştmlmıştır.
Parazilli ve parazitsiz sÜ111üklülerkabuk çaplarına göre A,B,C olarak (0.3-0.39, 0.4-0.49, 0.5-0.6 mm) üç farkb gruba aynlnllştır.
Parazilli sümüklü gruplarlılda ortalama kalp atışı sırasıyla 84.22::1:5.68,
76.16::1:14.53 ve 69.40::1:10.27 atış sayısı/dakika iken, parazilsiz
gruplarda 62. ı9~ 9.62, 47.46 ~ 7.79 ve 42.08::1: 5.41 atış sayısı / dakika bulunmuştur. Enfekte sümükliilerin kalp atışlarının belirgin şekilde
artmış olduğu gözlenmiş ve artış yüzdeleri sırasıyla 35.42, 60.47 ve
64.92 olarak saptannuştır.
Paramphistomum serkerleri ile enfekte Gyraulus laevis'in kalp
atışlarındaki bu artışm nedeni tam olarak açıkbk kazanmamıştır. Digenetik trematod larvalan ile enfekte sümükliilerde kesin olarak belirlenen
bu durumun aÇlkbğa kavuşturulması için biyokimyasal çabşmalara gerek
vardır

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ayşe BURGU
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1986
Yayınlandığı Sayı Yıl 1986Cilt: 33 Sayı: 03

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd842810, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {1986}, volume = {33}, number = {03}, pages = {363 - 372}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000001042}, title = {EFFECT OF PARAMPHlSTOMUM CERCARIAE ON THE HEART RATE OF GYRAULUS LAEVIS (ALDER)}, key = {cite}, author = {Burgu, Ayşe} }
APA Burgu, A. (1986). EFFECT OF PARAMPHlSTOMUM CERCARIAE ON THE HEART RATE OF GYRAULUS LAEVIS (ALDER) . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 33 (03) , 363-372 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000001042
MLA Burgu, A. "EFFECT OF PARAMPHlSTOMUM CERCARIAE ON THE HEART RATE OF GYRAULUS LAEVIS (ALDER)" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33 (1986 ): 363-372 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59935/842810>
Chicago Burgu, A. "EFFECT OF PARAMPHlSTOMUM CERCARIAE ON THE HEART RATE OF GYRAULUS LAEVIS (ALDER)". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33 (1986 ): 363-372
RIS TY - JOUR T1 - EFFECT OF PARAMPHlSTOMUM CERCARIAE ON THE HEART RATE OF GYRAULUS LAEVIS (ALDER) AU - AyşeBurgu Y1 - 1986 PY - 1986 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001042 DO - 10.1501/Vetfak_0000001042 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 363 EP - 372 VL - 33 IS - 03 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001042 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001042 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi EFFECT OF PARAMPHlSTOMUM CERCARIAE ON THE HEART RATE OF GYRAULUS LAEVIS (ALDER) %A Ayşe Burgu %T EFFECT OF PARAMPHlSTOMUM CERCARIAE ON THE HEART RATE OF GYRAULUS LAEVIS (ALDER) %D 1986 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 33 %N 03 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000001042 %U 10.1501/Vetfak_0000001042
ISNAD Burgu, Ayşe . "EFFECT OF PARAMPHlSTOMUM CERCARIAE ON THE HEART RATE OF GYRAULUS LAEVIS (ALDER)". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33 / 03 (Ocak 1986): 363-372 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001042
AMA Burgu A. EFFECT OF PARAMPHlSTOMUM CERCARIAE ON THE HEART RATE OF GYRAULUS LAEVIS (ALDER). Ankara Univ Vet Fak Derg. 1986; 33(03): 363-372.
Vancouver Burgu A. EFFECT OF PARAMPHlSTOMUM CERCARIAE ON THE HEART RATE OF GYRAULUS LAEVIS (ALDER). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 1986; 33(03): 363-372.
IEEE A. Burgu , "EFFECT OF PARAMPHlSTOMUM CERCARIAE ON THE HEART RATE OF GYRAULUS LAEVIS (ALDER)", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 33, sayı. 03, ss. 363-372, Oca. 1986, doi:10.1501/Vetfak_0000001042