Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

SIĞIRLARDA GENERALİZE ANAFLAKTİK REAKSİYONLAR

Yıl 1986, Cilt: 33 Sayı: 03, 336 - 351, 01.01.1986

Öz

Uyandan kısa bir süre sonra oluşan anafilaktik reaksiyonlar
sığır/arda oldukça yaygındır ve l. tip dııyarlılığm tüm özelliklerine sahiptirler.
Hayvanlar, 20 dakika içinde başlayan ve genellikle birkaç saat
içinde biten, ağızda köpürme, timpani, solummı güçlüğü, siyanoz, göz
yaşarması, defekasyon, urinasyon, ürtiker ve şiddetli kaşmtı semptomlarıyla karekterizedirler.
Anafilaktik reaksiyonlarda aracılik yapan maddeler.. histamin,
serotonin (5 HT), bradikinin, anafilaksinin yavaş etkiyen maddesi
(SRS-A), anafilaksinin eozinofil çeken faktörü (ECF-A), dopamin,
prostaglandinler ve tromboksanlar, anafilaksinin trombosit çeken faktörü ve heparindir.
Reaksiyonlar, çevresel ajanlar, enfeksiyon etkenleri, parazitik etkenler, ilaçlarla oluşturulup olıışturulmadıklarına göre sıniflandlr/labilirler.
Allerji hem sütçü hemde etçi sığır/arda oluşur ve dünyada yaygm
ırkıarın çoğunda bildirilmiştir.
Ölüm.oram genellikle j:, 2-5 tir.
Belirli maddelere karşı duyarlı oldu/tu bilinen hayvanlan hipersensitiviteden korumak için en iyi yol kontak ihtimali olduğunda kontamiIlasyonu önlemektir.
Sığırlarda alleıjik reaksiyonlarda aracılık yapan farmakolojik aktif
maddeler hakkmda hala tartışma vardır. Sonuç olarak sığırlarda allerji
tedavisinde kulla/lllacak spesifik ilaç hakkmda kesin bir fikir yoktur.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hüseyin Yılmaz İmren

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1986
Yayımlandığı Sayı Yıl 1986Cilt: 33 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA İmren, H. Y. (1986). SIĞIRLARDA GENERALİZE ANAFLAKTİK REAKSİYONLAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 33(03), 336-351.
AMA İmren HY. SIĞIRLARDA GENERALİZE ANAFLAKTİK REAKSİYONLAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1986;33(03):336-351.
Chicago İmren, Hüseyin Yılmaz. “SIĞIRLARDA GENERALİZE ANAFLAKTİK REAKSİYONLAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33, sy. 03 (Ocak 1986): 336-51.
EndNote İmren HY (01 Ocak 1986) SIĞIRLARDA GENERALİZE ANAFLAKTİK REAKSİYONLAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33 03 336–351.
IEEE H. Y. İmren, “SIĞIRLARDA GENERALİZE ANAFLAKTİK REAKSİYONLAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 33, sy. 03, ss. 336–351, 1986.
ISNAD İmren, Hüseyin Yılmaz. “SIĞIRLARDA GENERALİZE ANAFLAKTİK REAKSİYONLAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33/03 (Ocak 1986), 336-351.
JAMA İmren HY. SIĞIRLARDA GENERALİZE ANAFLAKTİK REAKSİYONLAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1986;33:336–351.
MLA İmren, Hüseyin Yılmaz. “SIĞIRLARDA GENERALİZE ANAFLAKTİK REAKSİYONLAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 33, sy. 03, 1986, ss. 336-51.
Vancouver İmren HY. SIĞIRLARDA GENERALİZE ANAFLAKTİK REAKSİYONLAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1986;33(03):336-51.