Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 1986, Cilt: 33 Sayı: 03, 434 - 451, 01.01.1986
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001049

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

LABORATUVAR BEYAZ FARE VE RATLARINDA SYPHACİA OBVELATA VE S. MURİS ENFEKSİYONLARI

Yıl 1986, Cilt: 33 Sayı: 03, 434 - 451, 01.01.1986
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001049

Öz

Syphacia cinsine bağlt oksüyür tipi nemarodIal' albino rat
ve fare/erin sekul17lannda yaygm olarak bulunur, Son ytllarda bazı Izelmint hastaltklanmn şemorerapisinde test materyali olarak kııllamlmalarmdan ötürü bu parazitlere ilgi artııııştır.
Bu çaltşmanm amacı albino rat ve farelerde Syplzacia türlerinden
ileri gelen enfeksiyonlarm yayi/ışını ve bunlardaki genel Izelmint enfeksiyonlannm durumunu saptamakflr. Bunun için Ankara'daki değişik
kurumlardan albino rat ve fare kafeslerinden dışki toplanmış ve bu dışki/ar Fülleborn'unflotasyon yöntemi ile kontrol edilmiştir. Ayrıca Lo rat
ve iO fare otopsi yapılarak olgun erkek ve dişi parazitler toplanmıştır.
Parazitlerin identij'ikasyonlan için gerekli ölçüm ve incelemeler yapi/mış,
önemli olan kısımlannm fotoğraflan çekilerek metin sanılıla eklenmiştir.
Ratlarda yalııızca Syphacia muris, farelerde ise S. obvelata'ya
rastlanl1llş, bazı kurumlarda rat ve fareler ayl1l binada hatta ayl1l odada
tutulmalarıııa karşl11bu türlerden ileri gelen kanşık enfeksiyonlar gô'zlenmemiştir.
DIŞkl örneği alman sekiz kurumda da farelerde S. obvelata yumurtalanna rastlanmış ve enfeksiyon oram % 21- ı00 arasmda değişmiştir.
Aynca fare dışkılarmda Aspieularis tetreptcra, Hymenolepis nana
yumurtalarz da bulunmuş, bunlann yam sıra bir kuruma ait fare dışki/annda Strongylata tipi yumurtalar da gözlenmiştir.
Syphacia muris enfeksiyonu da dlŞkl örneği alman dört kuruma ait
ratlarda saptanmış, enfeksiyon oram % 44.9-100 bulunmuştur. Aspieularis tetreptcra, Hymenolepis nana, Hymenolepis diminuta ve Triehosamoides crassicauda ratlarda bululUl11diğer parazitler olmuştur.
Sonuç olarak; Ankara' da bazı laboratuvar rat ve fare kolonilerinde
hem Syphacia hem de diğer helmint enfeksiyonlann1l1 yaydışmin küçümsenl11iyecek düzeyde olduğu saptanl11ıştır. Bu nedenle de deneyler öncesi laboratuvar hayval1l seçimi konusunda titizlik gösterilmesi ve enjekte
olanlarm antelmentiklerle sağaltul1T gerekmektedir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ayşe BURGU
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1986
Yayınlandığı Sayı Yıl 1986Cilt: 33 Sayı: 03

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd842957, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {1986}, volume = {33}, number = {03}, pages = {434 - 451}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000001049}, title = {LABORATUVAR BEYAZ FARE VE RATLARINDA SYPHACİA OBVELATA VE S. MURİS ENFEKSİYONLARI}, key = {cite}, author = {Burgu, Ayşe} }
APA Burgu, A. (1986). LABORATUVAR BEYAZ FARE VE RATLARINDA SYPHACİA OBVELATA VE S. MURİS ENFEKSİYONLARI . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 33 (03) , 434-451 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000001049
MLA Burgu, A. "LABORATUVAR BEYAZ FARE VE RATLARINDA SYPHACİA OBVELATA VE S. MURİS ENFEKSİYONLARI" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33 (1986 ): 434-451 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59935/842957>
Chicago Burgu, A. "LABORATUVAR BEYAZ FARE VE RATLARINDA SYPHACİA OBVELATA VE S. MURİS ENFEKSİYONLARI". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33 (1986 ): 434-451
RIS TY - JOUR T1 - LABORATUVAR BEYAZ FARE VE RATLARINDA SYPHACİA OBVELATA VE S. MURİS ENFEKSİYONLARI AU - AyşeBurgu Y1 - 1986 PY - 1986 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001049 DO - 10.1501/Vetfak_0000001049 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 434 EP - 451 VL - 33 IS - 03 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001049 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001049 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi LABORATUVAR BEYAZ FARE VE RATLARINDA SYPHACİA OBVELATA VE S. MURİS ENFEKSİYONLARI %A Ayşe Burgu %T LABORATUVAR BEYAZ FARE VE RATLARINDA SYPHACİA OBVELATA VE S. MURİS ENFEKSİYONLARI %D 1986 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 33 %N 03 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000001049 %U 10.1501/Vetfak_0000001049
ISNAD Burgu, Ayşe . "LABORATUVAR BEYAZ FARE VE RATLARINDA SYPHACİA OBVELATA VE S. MURİS ENFEKSİYONLARI". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33 / 03 (Ocak 1986): 434-451 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001049
AMA Burgu A. LABORATUVAR BEYAZ FARE VE RATLARINDA SYPHACİA OBVELATA VE S. MURİS ENFEKSİYONLARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1986; 33(03): 434-451.
Vancouver Burgu A. LABORATUVAR BEYAZ FARE VE RATLARINDA SYPHACİA OBVELATA VE S. MURİS ENFEKSİYONLARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 1986; 33(03): 434-451.
IEEE A. Burgu , "LABORATUVAR BEYAZ FARE VE RATLARINDA SYPHACİA OBVELATA VE S. MURİS ENFEKSİYONLARI", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 33, sayı. 03, ss. 434-451, Oca. 1986, doi:10.1501/Vetfak_0000001049