Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1987, Cilt: 34 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001070

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

TAVUKÇULUKTA KULLANILAN BAZI SÜLFONAMİD TÜREVLERİNİN YUMURTAYA GEÇME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Yıl 1987, Cilt: 34 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001070

Öz

Bu çalışmada, tavuk yetiştiriciliğinde yaygın bir biçimde
kullanılan sü/fakinoksalin ve sü/fadimetoksinin prospektuslerinde önerilen sağıtıCl dozlarda içme sularına katılarak verilmek suretiyle yumurtaya geçme düzeyleri ve süreleri araştırıldı. Deneme hayvanı olarak
9 aylık Golden-Comet yumurta tavukları üzerinde gerçekleştirilen denemelerde sü/fakinoksalin ile sağıtım seçeneği 3 gün ilaçlı, 3 gün ilaçsız
ve 3 gün ilaçlı su verilmesi şeklinde düzenlenirken, sü/fadimetoksin
kesintisiz 6 gün süreyle su içerisinde verilmek suretiyle gerçekleştirildi.
Sü/fonamid kalıntılarının yumurtaya geçen yoğunluklarını ve geçiş
süresini saptamak amacıyla ilaçlama süresince ve bunu izleyen iki hafta
boyunca deneme tavuklarmdan elde edilen yumurtalar günlük olarak
sü/fonamid kalmtısı yönünden analiz edildi. Bireysel analiz sonuçlanna
göre iki ayrı sü/fonamid bileşiğinin de ayrı ayrı yumurta akı ve sarısma
geçiş kinetiği ile birikim özelliği bakTmından birbirlerine benzemesine
karşm, fizyolojik klerensleri arasmda önemli ayrım olduğu anlaşıldT.
İlaç artlklannııı etkili yoğunluklarda yumurtaya geçmesi yô'nünden
yapTlan değerlendirmelerde ilaçlamanm durdurulmasını izleyen 5 gün
içerisinde yumurta akına geçen sü/fakinoksalin yoğunluğunun 0.1
ppm'in altına düştüğü belirlendi. Buna karşın yumurta sarısll1da buluan
kalmtl yoğunluğunun 6 gün süreyle O. r ppm'in üstünde kalırken, 12.
güne kadar TIl/nh bir şekilde azalarak O. 1 ppm'in altına indiği anlaşrldı.
Benzeri şekilde sağıtınun durdurulmasından sonra yumurta akına geçen
sü/fadimetoksin yoğunluğu 8. günün sonunda O. 1 ppm'in altma inerken,
yumurta sansında bu süre 12 gün olarak ölçüldü.
İlaçlama döneminde alınan ve 13 gün süreyle oda ısısında tutulan
yumurta örneklerindeki sü/fonamid kalmtrlarının % 53-80 oranları
arasında parçalanmaksızm kaldığı saptandT.
Çalışmayla sağlanan bulgular göz önünde tutularak, bu gruptan
ilaçlarla sağıtllan tavuklardan ilaçlama süresince ve ilaç kesilmesini
izleyen 14 gün boyunca elde edilen yumurtaların insan besini olarak kullanılamayacağı sonucuna vanldı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yusuf Şanlı

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1987
Yayımlandığı Sayı Yıl 1987Cilt: 34 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Şanlı, Y. (1987). TAVUKÇULUKTA KULLANILAN BAZI SÜLFONAMİD TÜREVLERİNİN YUMURTAYA GEÇME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 34(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001070
AMA Şanlı Y. TAVUKÇULUKTA KULLANILAN BAZI SÜLFONAMİD TÜREVLERİNİN YUMURTAYA GEÇME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1987;34(01). doi:10.1501/Vetfak_0000001070
Chicago Şanlı, Yusuf. “TAVUKÇULUKTA KULLANILAN BAZI SÜLFONAMİD TÜREVLERİNİN YUMURTAYA GEÇME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34, sy. 01 (Ocak 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001070.
EndNote Şanlı Y (01 Ocak 1987) TAVUKÇULUKTA KULLANILAN BAZI SÜLFONAMİD TÜREVLERİNİN YUMURTAYA GEÇME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34 01
IEEE Y. Şanlı, “TAVUKÇULUKTA KULLANILAN BAZI SÜLFONAMİD TÜREVLERİNİN YUMURTAYA GEÇME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 34, sy. 01, 1987, doi: 10.1501/Vetfak_0000001070.
ISNAD Şanlı, Yusuf. “TAVUKÇULUKTA KULLANILAN BAZI SÜLFONAMİD TÜREVLERİNİN YUMURTAYA GEÇME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34/01 (Ocak 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001070.
JAMA Şanlı Y. TAVUKÇULUKTA KULLANILAN BAZI SÜLFONAMİD TÜREVLERİNİN YUMURTAYA GEÇME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;34. doi:10.1501/Vetfak_0000001070.
MLA Şanlı, Yusuf. “TAVUKÇULUKTA KULLANILAN BAZI SÜLFONAMİD TÜREVLERİNİN YUMURTAYA GEÇME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 34, sy. 01, 1987, doi:10.1501/Vetfak_0000001070.
Vancouver Şanlı Y. TAVUKÇULUKTA KULLANILAN BAZI SÜLFONAMİD TÜREVLERİNİN YUMURTAYA GEÇME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;34(01).