Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İNSAN VE SIGIR ORİJİNLİ STAFİLOKOK SUŞLARININ LATEX AGLUTİNASYON TESTİ İLE ÇABUK İDENTİFİKASYONLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 1987, Cilt: 34 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001080

Öz

Staph)'lococcus aureus suşlarının dUIllIJing factor re protein A'-
larının ortak tanımlanması için son )'ıllarda Iate;.; aglutina.l)'on testi kullanılmaktadır. Bu (alışmada, latex aglııtinasyon ile Sla/JIz. alMIIS SlIşiarının identi[ikas-
.Jonunda kullanılan tüp-lam koagııla.~, D.Nase, TNase i'e protein A test sonuçlan k'arşı!aştııılmzştır. insan orijinli i00 Staph. aureus sıışundan iOO'ii (%
100), inek sütlerinden izole edilen 100 Staph. aureus'taıı 97'si (% 97) latex
pozit?/, buna karşl1l 25 insan ka)'nak/ı koagula<. negatif sııştan 22'si (O~ 88)
ıe sığır orijinli 25 koagula;: negatıf sııştan ise 24'ii (% 96) negatif bulunmuştur.
Alınan bu sonıı(lara gıire latex aglııtinasym testinin Sta/Jh. aureıı.\ sUŞlarınııı dumpiııi!, laetor ,;e protein Il' lanIIIII tanımlanması için u):£;ıın bir test
ve ~ynı suşları ız kesin identıfikas.J0I11I için la!Joratuvar/arda kııllamlabileeek
çabuk bir ]iintem oldıı,~u orta)'a komılmuşlur.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Yıl 1987, Cilt: 34 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001080

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ömer Akay

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1987
Yayımlandığı Sayı Yıl 1987Cilt: 34 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Akay, Ö. (1987). İNSAN VE SIGIR ORİJİNLİ STAFİLOKOK SUŞLARININ LATEX AGLUTİNASYON TESTİ İLE ÇABUK İDENTİFİKASYONLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 34(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001080
AMA Akay Ö. İNSAN VE SIGIR ORİJİNLİ STAFİLOKOK SUŞLARININ LATEX AGLUTİNASYON TESTİ İLE ÇABUK İDENTİFİKASYONLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1987;34(02). doi:10.1501/Vetfak_0000001080
Chicago Akay, Ömer. “İNSAN VE SIGIR ORİJİNLİ STAFİLOKOK SUŞLARININ LATEX AGLUTİNASYON TESTİ İLE ÇABUK İDENTİFİKASYONLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34, sy. 02 (Ocak 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001080.
EndNote Akay Ö (01 Ocak 1987) İNSAN VE SIGIR ORİJİNLİ STAFİLOKOK SUŞLARININ LATEX AGLUTİNASYON TESTİ İLE ÇABUK İDENTİFİKASYONLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34 02
IEEE Ö. Akay, “İNSAN VE SIGIR ORİJİNLİ STAFİLOKOK SUŞLARININ LATEX AGLUTİNASYON TESTİ İLE ÇABUK İDENTİFİKASYONLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 34, sy. 02, 1987, doi: 10.1501/Vetfak_0000001080.
ISNAD Akay, Ömer. “İNSAN VE SIGIR ORİJİNLİ STAFİLOKOK SUŞLARININ LATEX AGLUTİNASYON TESTİ İLE ÇABUK İDENTİFİKASYONLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34/02 (Ocak 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001080.
JAMA Akay Ö. İNSAN VE SIGIR ORİJİNLİ STAFİLOKOK SUŞLARININ LATEX AGLUTİNASYON TESTİ İLE ÇABUK İDENTİFİKASYONLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;34. doi:10.1501/Vetfak_0000001080.
MLA Akay, Ömer. “İNSAN VE SIGIR ORİJİNLİ STAFİLOKOK SUŞLARININ LATEX AGLUTİNASYON TESTİ İLE ÇABUK İDENTİFİKASYONLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 34, sy. 02, 1987, doi:10.1501/Vetfak_0000001080.
Vancouver Akay Ö. İNSAN VE SIGIR ORİJİNLİ STAFİLOKOK SUŞLARININ LATEX AGLUTİNASYON TESTİ İLE ÇABUK İDENTİFİKASYONLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;34(02).