Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ROMPUN iXYLAZİNE HYDROCHLORİDE) ENJEKSİYONUNUN KOYUNLARDA MEYDANA GETİRDİGİ KLİNİK VE HEM:<:.TOLOJİKDEGİşİKLİKLER

Yıl 1987, Cilt: 34 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1987

Öz

Bu çalışmada bir yaşlı on erkek toklu kul/amldı. Rompun 0.44
mg! kg dozda kas içi u)'gıılandı. Klinik bulgular ı:e hematoloJik değişiklikler
gözlendi. Rompun uygulaması, enjeks~yondan <).4 dakika sonra başlayan ve )'aklaşık 55 dakika süren £ı'i bir sedasyon oluşturdu. Klinik olarak sal;'a akışı,
timpani, pupilla refleksinin kayholması ı,epenisin relakzasyonu gözlendi. Beden
ısısı, nabız ve solunum sayısında geçici düşüş meydana geldi. Değerler 24 saat
sonra normal düzeye ulaştı. Total erirosit ve /iikosit sayısı, !ıemoglohin içeriği
ve hematokl'it değer sedasyon süresince düşüş gösterdi ve 24. saatte belirlenen değerler enjeksiyon öncesi dÜ,çC)'e)'akındı. Başlangıçta lenfosit oranı .yükselerken,
nötrofil ve edıııfil oranları azaldı. Enjeksi.J'011dansonraki 24. saatte bu delerler .J'aklaşık olarak enjeksi.J'on ö'ncesi d(~erler kadardı. Kan üre deleri rompun
enJeksiyonıından sonra .J'ükseldi ve daha sonra azaldı.
Sonuç olarak, rompım erkek toklularda bir saatlik sedas)'on, anajezi, kas
relakzasyonu ve ba:o !ıematolojik de,ğişiIJiklere neden olmakta ı'e bu de,i!,işiklikler 24 saat sürmektedir

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Arif Kurtdede

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1987
Yayımlandığı Sayı Yıl 1987Cilt: 34 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Kurtdede, A. (1987). ROMPUN iXYLAZİNE HYDROCHLORİDE) ENJEKSİYONUNUN KOYUNLARDA MEYDANA GETİRDİGİ KLİNİK VE HEM:<:.TOLOJİKDEGİşİKLİKLER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 34(02).
AMA Kurtdede A. ROMPUN iXYLAZİNE HYDROCHLORİDE) ENJEKSİYONUNUN KOYUNLARDA MEYDANA GETİRDİGİ KLİNİK VE HEM:<:.TOLOJİKDEGİşİKLİKLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1987;34(02).
Chicago Kurtdede, Arif. “ROMPUN iXYLAZİNE HYDROCHLORİDE) ENJEKSİYONUNUN KOYUNLARDA MEYDANA GETİRDİGİ KLİNİK VE HEM:<:.TOLOJİKDEGİşİKLİKLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34, sy. 02 (Ocak 1987).
EndNote Kurtdede A (01 Ocak 1987) ROMPUN iXYLAZİNE HYDROCHLORİDE) ENJEKSİYONUNUN KOYUNLARDA MEYDANA GETİRDİGİ KLİNİK VE HEM:<:.TOLOJİKDEGİşİKLİKLER. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34 02
IEEE A. Kurtdede, “ROMPUN iXYLAZİNE HYDROCHLORİDE) ENJEKSİYONUNUN KOYUNLARDA MEYDANA GETİRDİGİ KLİNİK VE HEM:<:.TOLOJİKDEGİşİKLİKLER”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 34, sy. 02, 1987.
ISNAD Kurtdede, Arif. “ROMPUN iXYLAZİNE HYDROCHLORİDE) ENJEKSİYONUNUN KOYUNLARDA MEYDANA GETİRDİGİ KLİNİK VE HEM:<:.TOLOJİKDEGİşİKLİKLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34/02 (Ocak 1987).
JAMA Kurtdede A. ROMPUN iXYLAZİNE HYDROCHLORİDE) ENJEKSİYONUNUN KOYUNLARDA MEYDANA GETİRDİGİ KLİNİK VE HEM:<:.TOLOJİKDEGİşİKLİKLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;34..
MLA Kurtdede, Arif. “ROMPUN iXYLAZİNE HYDROCHLORİDE) ENJEKSİYONUNUN KOYUNLARDA MEYDANA GETİRDİGİ KLİNİK VE HEM:<:.TOLOJİKDEGİşİKLİKLER”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 34, sy. 02, 1987.
Vancouver Kurtdede A. ROMPUN iXYLAZİNE HYDROCHLORİDE) ENJEKSİYONUNUN KOYUNLARDA MEYDANA GETİRDİGİ KLİNİK VE HEM:<:.TOLOJİKDEGİşİKLİKLER. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;34(02).