Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1987, Cilt: 34 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001074

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

AÇLIK KETOZISIİ VE KARBONTETRAKLORÜR TOKSİKASYONUNUN KOYUNLARDA BROMSULFALEİN (BSP) KLİRENSİ ÜZERİNE ETKİsİ

Yıl 1987, Cilt: 34 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001074

Öz

Bromsulfalein ktirmsi koyunlarda kantitatif bir karaciğer fonksryon testi olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada, BSP retellsryonu normal,
açlık keto<.isi ve karbontetraklorür toksikasyonlu 3 grup koy'unda saptandı.
Optimum doz sfviyelerini tesf!it ifin BSP, 5 ve 15 mg Ikg i'UClltağırlığına herbiri 6 koyundan oluşan iki gruba V. Jııgularisten elıJekte edildi. Kan drnekleri
BSP'nin S ve IS mg Ikg do_-:.larındasol V. jugıılari.rtcıı enjeksi)"onunu takiben
sağ V. jııgularisten alındı. BSP retensiyon yüzdesi iO. dakikada ölçüldü. 10 gün aç bırakılaıı ko.yıııılarda Idirens açlık öncesi Idireıısten önemli derecede r1üşüktü. Karbontetraklorür )'ağ içinde O. S mllkg dozda a/iı;:,]olu}1a rerildi.
Karbontetraklorür ile direk karaciğer harabi)'Cti oluşturulan ko)'lllılarda karaciğerin BSP atma )'Cteneği oldukça a;:.aldı. Bu bulgular, do::.hı;,:lı Idirens oranını karşıla)'acak şekilde artmlma ko)'ımlarda BSP karaciğer Jonks~yon testinin
faydalı olduifunu glistadi.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet Özlem

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1987
Yayımlandığı Sayı Yıl 1987Cilt: 34 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Özlem, M. (1987). AÇLIK KETOZISIİ VE KARBONTETRAKLORÜR TOKSİKASYONUNUN KOYUNLARDA BROMSULFALEİN (BSP) KLİRENSİ ÜZERİNE ETKİsİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 34(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001074
AMA Özlem M. AÇLIK KETOZISIİ VE KARBONTETRAKLORÜR TOKSİKASYONUNUN KOYUNLARDA BROMSULFALEİN (BSP) KLİRENSİ ÜZERİNE ETKİsİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1987;34(02). doi:10.1501/Vetfak_0000001074
Chicago Özlem, Mehmet. “AÇLIK KETOZISIİ VE KARBONTETRAKLORÜR TOKSİKASYONUNUN KOYUNLARDA BROMSULFALEİN (BSP) KLİRENSİ ÜZERİNE ETKİsİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34, sy. 02 (Ocak 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001074.
EndNote Özlem M (01 Ocak 1987) AÇLIK KETOZISIİ VE KARBONTETRAKLORÜR TOKSİKASYONUNUN KOYUNLARDA BROMSULFALEİN (BSP) KLİRENSİ ÜZERİNE ETKİsİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34 02
IEEE M. Özlem, “AÇLIK KETOZISIİ VE KARBONTETRAKLORÜR TOKSİKASYONUNUN KOYUNLARDA BROMSULFALEİN (BSP) KLİRENSİ ÜZERİNE ETKİsİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 34, sy. 02, 1987, doi: 10.1501/Vetfak_0000001074.
ISNAD Özlem, Mehmet. “AÇLIK KETOZISIİ VE KARBONTETRAKLORÜR TOKSİKASYONUNUN KOYUNLARDA BROMSULFALEİN (BSP) KLİRENSİ ÜZERİNE ETKİsİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34/02 (Ocak 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001074.
JAMA Özlem M. AÇLIK KETOZISIİ VE KARBONTETRAKLORÜR TOKSİKASYONUNUN KOYUNLARDA BROMSULFALEİN (BSP) KLİRENSİ ÜZERİNE ETKİsİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;34. doi:10.1501/Vetfak_0000001074.
MLA Özlem, Mehmet. “AÇLIK KETOZISIİ VE KARBONTETRAKLORÜR TOKSİKASYONUNUN KOYUNLARDA BROMSULFALEİN (BSP) KLİRENSİ ÜZERİNE ETKİsİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 34, sy. 02, 1987, doi:10.1501/Vetfak_0000001074.
Vancouver Özlem M. AÇLIK KETOZISIİ VE KARBONTETRAKLORÜR TOKSİKASYONUNUN KOYUNLARDA BROMSULFALEİN (BSP) KLİRENSİ ÜZERİNE ETKİsİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;34(02).