Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1987, Cilt: 34 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001089

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ŞAP VİRÜSÜ İLE ENFEKTE EDİLMİŞ KOBAY VE DANALARDA FiZYOLOJİK ÇALIŞMALAR II. ELEKTROKARDİYOGRAFİ'

Yıl 1987, Cilt: 34 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001089

Öz

Oi AIanisa suşu şap virusu ile enfekte edilmiş 12koba] ve 12dananın elektrokardryogramları incelendi. İıwkülasyonlar koba]ların arka ayaklarının taban yastığına (intradermal) ve danaların dil epiteline uygulandı.
Elektrokardi.J1ogramlar fap virüsü verilmeden ô'nceve kobaylarda verildikten sonra
1-4 ve 9 gün, danalarda ise 9 gün sonra yazdırıldı. lektrokardiyografik bulgular inalendiğinde hem kobaylar hem de danaların bazı elektrokardiyogram örneklerinde genellikle aşağıdaki sonuçlar saptandı: Ikinci derece atrio-ı'entriküler blok, sino-atrial blıık, ventriküler ekstrasistol, P-Q ve Q- T aralıklarının uzaması, S- T segmenti yükselmesi,. QRS
kompleksinin şekil değiştirmesi, amplitüd ve (1'0'a süresinde kısalma,. ba::.ı
şekil de/f,işimleriyle birlikte T dalgasının tersine dlinmesi )'a da yükselmesi;
sinüs duraklaması, sinüs taşikardisi ve bradikardi. Bu bulgular, şap hastalılı
virüsü verilmesine bağlı olarak, koba)) ı'e danaların kalp aksb'on akımlarında
bazı değişmelerin şekillend(~ini göstermektedir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Fahri Bölükbaşı

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1987
Yayımlandığı Sayı Yıl 1987Cilt: 34 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Bölükbaşı, F. (1987). ŞAP VİRÜSÜ İLE ENFEKTE EDİLMİŞ KOBAY VE DANALARDA FiZYOLOJİK ÇALIŞMALAR II. ELEKTROKARDİYOGRAFİ’. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 34(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001089
AMA Bölükbaşı F. ŞAP VİRÜSÜ İLE ENFEKTE EDİLMİŞ KOBAY VE DANALARDA FiZYOLOJİK ÇALIŞMALAR II. ELEKTROKARDİYOGRAFİ’. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1987;34(02). doi:10.1501/Vetfak_0000001089
Chicago Bölükbaşı, Fahri. “ŞAP VİRÜSÜ İLE ENFEKTE EDİLMİŞ KOBAY VE DANALARDA FiZYOLOJİK ÇALIŞMALAR II. ELEKTROKARDİYOGRAFİ’”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34, sy. 02 (Ocak 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001089.
EndNote Bölükbaşı F (01 Ocak 1987) ŞAP VİRÜSÜ İLE ENFEKTE EDİLMİŞ KOBAY VE DANALARDA FiZYOLOJİK ÇALIŞMALAR II. ELEKTROKARDİYOGRAFİ’. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34 02
IEEE F. Bölükbaşı, “ŞAP VİRÜSÜ İLE ENFEKTE EDİLMİŞ KOBAY VE DANALARDA FiZYOLOJİK ÇALIŞMALAR II. ELEKTROKARDİYOGRAFİ’”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 34, sy. 02, 1987, doi: 10.1501/Vetfak_0000001089.
ISNAD Bölükbaşı, Fahri. “ŞAP VİRÜSÜ İLE ENFEKTE EDİLMİŞ KOBAY VE DANALARDA FiZYOLOJİK ÇALIŞMALAR II. ELEKTROKARDİYOGRAFİ’”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34/02 (Ocak 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001089.
JAMA Bölükbaşı F. ŞAP VİRÜSÜ İLE ENFEKTE EDİLMİŞ KOBAY VE DANALARDA FiZYOLOJİK ÇALIŞMALAR II. ELEKTROKARDİYOGRAFİ’. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;34. doi:10.1501/Vetfak_0000001089.
MLA Bölükbaşı, Fahri. “ŞAP VİRÜSÜ İLE ENFEKTE EDİLMİŞ KOBAY VE DANALARDA FiZYOLOJİK ÇALIŞMALAR II. ELEKTROKARDİYOGRAFİ’”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 34, sy. 02, 1987, doi:10.1501/Vetfak_0000001089.
Vancouver Bölükbaşı F. ŞAP VİRÜSÜ İLE ENFEKTE EDİLMİŞ KOBAY VE DANALARDA FiZYOLOJİK ÇALIŞMALAR II. ELEKTROKARDİYOGRAFİ’. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;34(02).