Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

EVCİL KARNİVORLARDA NEOPLASTİK (TÜMÖRAL) OLUŞUMLARıN KRİOŞİRURJİ YÖNTEMİ İLE SAGALTIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALARI

Yıl 1987, Cilt: 34 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001075

Öz

: Evcil kamivorlarda tümöral oluşumların krioşirıııji )'ö'nten:.i)'le
sağaltım olanaklarını araştırmak ve krioşirurji',yi ülkemide ilk kez. pratik
u)'gulama)'a ko)'mak amacl)'la )'apılan bu çalışmada, ı,ı.ı985 --ı.7 . ı986
tarihleri arasında A. O. Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Kliniği'ne
getirilen, VÜCl/tüzerindc çeşitli organ vc bölgelere lokaliz.c olan tümöral oluşumları bulunan değişik ırk, )'aş lit cinsiYetteki 2 ı köpek ı'e 2 kedi çalışma
materyalini oluşturdu.
SedaS)'on ile gerekli görülen lokal vrya genel anestezisi sağlanan olgularda,
uygulama öncesi tümörün histopatolojik tanı'sı amacl)'la biyopsi alındı. Tümörlerin şekil ve lokalizaS)'onuna göre krioprob ile dondurma )'öntemi, olgu'-
nun durumuna göre prob'un tümör yüzC)'inc teması vrya tümör içine ,yerleştirilmesi şeklinde lI)'gulandı.
ideal bir krionekroz sağlamak amacl)'la, donma-çözülıne işlemi prob'uıı
her uygıılandı,~ıyerde 2 ke::.tekrarlanarak, tümörler tiimiijle donduruldu. Prob' un
uygulandığı yerdeki donma ısısı, önerimiz üzerine ünitC)'e monte edilen dijital
termometreden izlendi. (J)'gulama )'erindeki buz. topu oluşumunun palpas,.voııuyla
birlikte üzerindeki kırağılı görünümün gödenmesiyle donma'nın kontrolü gerçekleştirildi. Çalışmalarımızdaki domna ısısı, tümörün şekil ,'c biiyüklii,~üne
göre -60 oCila -90 oCarasında bir değişim gösterdi.
Uygulama sonrası, olguların 7-ı4- gün aralarla periYodik olarak kontrolleri yapıldı. Nekrotik dokunun atılarak yerini çevredeki sağlam dokulardan
gelişen granülas)'on dokusuna bırakmasl)'la sonuçlanan yara iYileşmesi 2-8
hafta gibi değişik sürelerde tamamlandı. Hiçbir olgumuzda enfeksiyon görülmedi. Çalışmalarımız süresince lokal vrya parenteral antibb'otik ırygulamaya
gerek dıryulmadı.
Tümöral oluşumların sağaitımında, diğer sağaltım ırygulamalarına ııöre
oldukça avantajlara sahip olan krioşirurji yönteminin, her geçen gün artan endikaS)'onlarl)'la veteriner klinik pratikte yeni çalışmalarla )!eni uygulamalar
getireceği kanısında)'ız

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Yıl 1987, Cilt: 34 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001075

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet Sağlam

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1987
Yayımlandığı Sayı Yıl 1987Cilt: 34 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Sağlam, M. (1987). EVCİL KARNİVORLARDA NEOPLASTİK (TÜMÖRAL) OLUŞUMLARıN KRİOŞİRURJİ YÖNTEMİ İLE SAGALTIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 34(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001075
AMA Sağlam M. EVCİL KARNİVORLARDA NEOPLASTİK (TÜMÖRAL) OLUŞUMLARıN KRİOŞİRURJİ YÖNTEMİ İLE SAGALTIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1987;34(02). doi:10.1501/Vetfak_0000001075
Chicago Sağlam, Mehmet. “EVCİL KARNİVORLARDA NEOPLASTİK (TÜMÖRAL) OLUŞUMLARıN KRİOŞİRURJİ YÖNTEMİ İLE SAGALTIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34, sy. 02 (Ocak 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001075.
EndNote Sağlam M (01 Ocak 1987) EVCİL KARNİVORLARDA NEOPLASTİK (TÜMÖRAL) OLUŞUMLARıN KRİOŞİRURJİ YÖNTEMİ İLE SAGALTIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34 02
IEEE M. Sağlam, “EVCİL KARNİVORLARDA NEOPLASTİK (TÜMÖRAL) OLUŞUMLARıN KRİOŞİRURJİ YÖNTEMİ İLE SAGALTIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALARI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 34, sy. 02, 1987, doi: 10.1501/Vetfak_0000001075.
ISNAD Sağlam, Mehmet. “EVCİL KARNİVORLARDA NEOPLASTİK (TÜMÖRAL) OLUŞUMLARıN KRİOŞİRURJİ YÖNTEMİ İLE SAGALTIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34/02 (Ocak 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001075.
JAMA Sağlam M. EVCİL KARNİVORLARDA NEOPLASTİK (TÜMÖRAL) OLUŞUMLARıN KRİOŞİRURJİ YÖNTEMİ İLE SAGALTIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;34. doi:10.1501/Vetfak_0000001075.
MLA Sağlam, Mehmet. “EVCİL KARNİVORLARDA NEOPLASTİK (TÜMÖRAL) OLUŞUMLARıN KRİOŞİRURJİ YÖNTEMİ İLE SAGALTIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 34, sy. 02, 1987, doi:10.1501/Vetfak_0000001075.
Vancouver Sağlam M. EVCİL KARNİVORLARDA NEOPLASTİK (TÜMÖRAL) OLUŞUMLARıN KRİOŞİRURJİ YÖNTEMİ İLE SAGALTIMI ÜZERİNDE ÇALIŞMALARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;34(02).