Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

ANKARA'DA TÜKETİME SUNULAN HAMBURGERLERDE HALK SAGLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMLİ BAZI BAKTERİLERİN SAPTANMASI

Yıl 1987, Cilt: 34 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001093

Öz

Bu araştımza Ankara' da tüketime sı/nu/an 'hamburgerferde (çiğ
ve pişmiş) halk sağlığı )'Iiniinden önemli olan hakterilerin varlığını saptamak
amael)'la yapıfmıştır. Bu nedenle toplam 44 hamImrger numunesi (22 adet
çiğ, 22 adet pişirilmiş) Ankara' daki hamburgercilerden temin edildi. Hamburger numımeleri total aerobik bakteriler, psihofilik bakteriler,. total 'koliform
bakterileri ve Eseheriehia eoli, fekal streptokoktar, total siilfit iudirgeyen anaerob/ar ve Clostridium jJC1jringens, total stafilokoklar ve koagulaz.-pozitij stafilokoldar ve Bacillus cereus sG),ı!an )'önünden aııaliz edildi, .
Ç'i.~numunelerde ortalama olarak total aerobik bakteri sa)'ısı ı.3 x 1010/
gr." psikrofilik bakteri sayısı 1.4 X I07! gr." total koliform bakteri sayısı
2.3 X 106/ gr." E'seherichia eoli sayısı 8.5 X 105/ gr.,. fekal streptokok
sayısı 3.5 X 105/ gr.,. (;fostridilim peifringeııs sa)'ısı ı.i X 104/ gr. ve
koagulaz-poz.itif-stafilokok sa)'ısı 2.3 X 104/ gr. olarak saptanmıştır. Ç'iğnumunelerden sadece birisinde Baeillus eereus, 6 X 105! gr. oranında saptandı.
Pişmiş numuııelerin ortalama ınikrobi;yolojik sa)'ımlan aşağıdaki şekilde
saptanmıştır,. total aerobik bakteri sa)'ısı 4.9 X I07! gr.,. psikrofilik bakteri
sll)!ısı 5.9 X 103/ gr.,. lolal koliform bakteri sa)'ısı 4.5 X iO/ gr.,. E. coli
3. i X ıo! gr.,. fekal streptokoklar 2.4 X 102/ gr." C. peıjringens 1.2 X
iO / gr.,. koagula::.-po::.ilif stafilokoklar I. i X 103/ gr.
Çi,ğ nuımmelerin 0;) 77 .2' sinde total aerobik bakteri sqyısı ıo7/ gr.' den;
% IOO'ünde total koliform bakteri sa)'ısı 103/ gr.'den,. % 86'sında E coli
sa)'ısı 102/ gr. den,. % 95.54'ünde fekal strejJtokoklann sa)'ısı 5 X 102/ gr.'
den ve % 27.3'iinde koagulaz-p0zitif stafilokok sa)'ısı i X I02! gr.'denfada
saptandı.
Pişmiş numunelerden % 27.'3'ünde total aerobik ba/;teri sayısı ıo7/ gr.'
den, % 4.54'ünde totla koli/orm bakteri sa)'ısı I03/gr.'den, % 4.54'ünde
E. coli sa)'ısı ıo2/gr.'den, % 9'lmdafekal streptokok 2 X 102/gr.'den ve
% 27.3'iinde koagııla::;-poziıif stafilokok i X 102/ gr.'den fazla saptanmış~
tır. Numımelerin hiçbirinde Salmonella bulunmamıştır.
Bu araştırmada elde edilen sonuçlar çiğ hamburgedel'in hij)'enik kalitesinin çok diişük olduğunu ve pişirme işleminin )'eterli l/)/!,ulanmadığını göstermektedir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Yıl 1987, Cilt: 34 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001093

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şerif KAYMAZ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1987
Yayınlandığı Sayı Yıl 1987Cilt: 34 Sayı: 03

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd844326, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {1987}, volume = {34}, number = {03}, pages = {0 - 0}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000001093}, title = {ANKARA'DA TÜKETİME SUNULAN HAMBURGERLERDE HALK SAGLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMLİ BAZI BAKTERİLERİN SAPTANMASI}, key = {cite}, author = {Kaymaz, Şerif} }
APA Kaymaz, Ş. (1987). ANKARA'DA TÜKETİME SUNULAN HAMBURGERLERDE HALK SAGLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMLİ BAZI BAKTERİLERİN SAPTANMASI . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 34 (03) , 0-0 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000001093
MLA Kaymaz, Ş. "ANKARA'DA TÜKETİME SUNULAN HAMBURGERLERDE HALK SAGLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMLİ BAZI BAKTERİLERİN SAPTANMASI" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34 (1987 ): 0-0 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59938/844326>
Chicago Kaymaz, Ş. "ANKARA'DA TÜKETİME SUNULAN HAMBURGERLERDE HALK SAGLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMLİ BAZI BAKTERİLERİN SAPTANMASI". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34 (1987 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - ANKARA'DA TÜKETİME SUNULAN HAMBURGERLERDE HALK SAGLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMLİ BAZI BAKTERİLERİN SAPTANMASI AU - ŞerifKaymaz Y1 - 1987 PY - 1987 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001093 DO - 10.1501/Vetfak_0000001093 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 34 IS - 03 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001093 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001093 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi ANKARA'DA TÜKETİME SUNULAN HAMBURGERLERDE HALK SAGLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMLİ BAZI BAKTERİLERİN SAPTANMASI %A Şerif Kaymaz %T ANKARA'DA TÜKETİME SUNULAN HAMBURGERLERDE HALK SAGLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMLİ BAZI BAKTERİLERİN SAPTANMASI %D 1987 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 34 %N 03 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000001093 %U 10.1501/Vetfak_0000001093
ISNAD Kaymaz, Şerif . "ANKARA'DA TÜKETİME SUNULAN HAMBURGERLERDE HALK SAGLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMLİ BAZI BAKTERİLERİN SAPTANMASI". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34 / 03 (Ocak 1987): 0-0 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001093
AMA Kaymaz Ş. ANKARA'DA TÜKETİME SUNULAN HAMBURGERLERDE HALK SAGLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMLİ BAZI BAKTERİLERİN SAPTANMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987; 34(03): 0-0.
Vancouver Kaymaz Ş. ANKARA'DA TÜKETİME SUNULAN HAMBURGERLERDE HALK SAGLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMLİ BAZI BAKTERİLERİN SAPTANMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 1987; 34(03): 0-0.
IEEE Ş. Kaymaz , "ANKARA'DA TÜKETİME SUNULAN HAMBURGERLERDE HALK SAGLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMLİ BAZI BAKTERİLERİN SAPTANMASI", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 34, sayı. 03, ss. 0-0, Oca. 1987, doi:10.1501/Vetfak_0000001093