Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ESMER SIĞIRLARDA SÜT VERİMİ, LAKTASYON SÜRESİ VE KURUDA KALMA SÜRESİNİN TEKRARLAMA DERECELERİ

Yıl 1988, Cilt: 35 Sayı: 02.03, 253 - 259, 01.01.1988

Öz

Bu çalışmailm amacı, Eskişehir Şeker Fabrikası süt sığm
sürüsünde gerçek verim yeteneği ve seleksiyon proğramlarıııda yararlanmak için süt verimi, laktasyon süresi ve kuruda kalma süresinin tekrarlama derecesini hesaplamaktır. Araştuma materyalini 1972-1 982 dönemindck i 233 A I'l/Slurya, 92
E~kişehir E.mıerine aiı toplam ı445 laktasyon kaydı oluşturmuştur.
Söz konusu ineklerin herbirinin eıı az ik i lak ta:ıyoııu bu!unmaktadır.
Süt verimi orlalanlası Avusturya E.mıerlerde 3680 ::ı:: 20 kg (ı 100-
682 i kg); Eskişehir Esmerlerde 3930 :::!:: 50 kg (1255-6555 kg) olarak
elde edilmiştir. Yaptıal! varyaııs aııalizinde gruplar arası fark. P <.: 0.0 i
düzeyinde önemli bulunmuştur. Ortalama lakıasyon süresi söz konusu
gruplarda sırasıyla 3 iO ol 2 gün (200-565 g/in) ve 3 ıO ~L:4 gün (200-643
gün) olmuştur. Kuruda kalma süresi orlalama.l! ise yiııe ayl1l sıı'ayla,
79 :::!:: 2 gün (15-238 güıı) ve 77 ~..:3 gÜl!olarak (5-265 giin) saptanmış"r.
Gruplar arası farklar önemli bulunmmmşıır.
Süt verimi, laktasyon süresi ve kuruda kalma süresiilin ıekrar/ama
dereceleri sırasıyla: A vuslurya ümerlerde 0.29 :::!:: 0.02, O.i3 -1 0.03
(P < 0.00 i düzeyinde önemli) ve 0.004 i- 0.03; Esk işehir Esmerlerde
0.30 ::~ 0.05, 0.27 i: 0.06 l'e O.i9 :i~0.03 (P < 0.00 i de ô'ncmli) olarak
elde edilmişIir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Osman Ulusan

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1988
Yayımlandığı Sayı Yıl 1988Cilt: 35 Sayı: 02.03

Kaynak Göster

APA Ulusan, O. (1988). ESMER SIĞIRLARDA SÜT VERİMİ, LAKTASYON SÜRESİ VE KURUDA KALMA SÜRESİNİN TEKRARLAMA DERECELERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 35(02.03), 253-259.
AMA Ulusan O. ESMER SIĞIRLARDA SÜT VERİMİ, LAKTASYON SÜRESİ VE KURUDA KALMA SÜRESİNİN TEKRARLAMA DERECELERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1988;35(02.03):253-259.
Chicago Ulusan, Osman. “ESMER SIĞIRLARDA SÜT VERİMİ, LAKTASYON SÜRESİ VE KURUDA KALMA SÜRESİNİN TEKRARLAMA DERECELERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 35, sy. 02.03 (Ocak 1988): 253-59.
EndNote Ulusan O (01 Ocak 1988) ESMER SIĞIRLARDA SÜT VERİMİ, LAKTASYON SÜRESİ VE KURUDA KALMA SÜRESİNİN TEKRARLAMA DERECELERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 35 02.03 253–259.
IEEE O. Ulusan, “ESMER SIĞIRLARDA SÜT VERİMİ, LAKTASYON SÜRESİ VE KURUDA KALMA SÜRESİNİN TEKRARLAMA DERECELERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 35, sy. 02.03, ss. 253–259, 1988.
ISNAD Ulusan, Osman. “ESMER SIĞIRLARDA SÜT VERİMİ, LAKTASYON SÜRESİ VE KURUDA KALMA SÜRESİNİN TEKRARLAMA DERECELERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 35/02.03 (Ocak 1988), 253-259.
JAMA Ulusan O. ESMER SIĞIRLARDA SÜT VERİMİ, LAKTASYON SÜRESİ VE KURUDA KALMA SÜRESİNİN TEKRARLAMA DERECELERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1988;35:253–259.
MLA Ulusan, Osman. “ESMER SIĞIRLARDA SÜT VERİMİ, LAKTASYON SÜRESİ VE KURUDA KALMA SÜRESİNİN TEKRARLAMA DERECELERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 35, sy. 02.03, 1988, ss. 253-9.
Vancouver Ulusan O. ESMER SIĞIRLARDA SÜT VERİMİ, LAKTASYON SÜRESİ VE KURUDA KALMA SÜRESİNİN TEKRARLAMA DERECELERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1988;35(02.03):253-9.