Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

ESMER SIĞIRLARDA SÜT VERİMİ, LAKTASYON SÜRESİ VE KURUDA KALMA SÜRESİNİN TEKRARLAMA DERECELERİ

Yıl 1988, Cilt: 35 Sayı: 02.03, 253 - 259, 01.01.1988

Öz

Bu çalışmailm amacı, Eskişehir Şeker Fabrikası süt sığm
sürüsünde gerçek verim yeteneği ve seleksiyon proğramlarıııda yararlanmak için süt verimi, laktasyon süresi ve kuruda kalma süresinin tekrarlama derecesini hesaplamaktır. Araştuma materyalini 1972-1 982 dönemindck i 233 A I'l/Slurya, 92
E~kişehir E.mıerine aiı toplam ı445 laktasyon kaydı oluşturmuştur.
Söz konusu ineklerin herbirinin eıı az ik i lak ta:ıyoııu bu!unmaktadır.
Süt verimi orlalanlası Avusturya E.mıerlerde 3680 ::ı:: 20 kg (ı 100-
682 i kg); Eskişehir Esmerlerde 3930 :::!:: 50 kg (1255-6555 kg) olarak
elde edilmiştir. Yaptıal! varyaııs aııalizinde gruplar arası fark. P <.: 0.0 i
düzeyinde önemli bulunmuştur. Ortalama lakıasyon süresi söz konusu
gruplarda sırasıyla 3 iO ol 2 gün (200-565 g/in) ve 3 ıO ~L:4 gün (200-643
gün) olmuştur. Kuruda kalma süresi orlalama.l! ise yiııe ayl1l sıı'ayla,
79 :::!:: 2 gün (15-238 güıı) ve 77 ~..:3 gÜl!olarak (5-265 giin) saptanmış"r.
Gruplar arası farklar önemli bulunmmmşıır.
Süt verimi, laktasyon süresi ve kuruda kalma süresiilin ıekrar/ama
dereceleri sırasıyla: A vuslurya ümerlerde 0.29 :::!:: 0.02, O.i3 -1 0.03
(P < 0.00 i düzeyinde önemli) ve 0.004 i- 0.03; Esk işehir Esmerlerde
0.30 ::~ 0.05, 0.27 i: 0.06 l'e O.i9 :i~0.03 (P < 0.00 i de ô'ncmli) olarak
elde edilmişIir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Osman ULUSAN
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1988
Yayınlandığı Sayı Yıl 1988Cilt: 35 Sayı: 02.03

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auvfd845026, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {1988}, volume = {35}, number = {02.03}, pages = {253 - 259}, title = {ESMER SIĞIRLARDA SÜT VERİMİ, LAKTASYON SÜRESİ VE KURUDA KALMA SÜRESİNİN TEKRARLAMA DERECELERİ}, key = {cite}, author = {Ulusan, Osman} }
APA Ulusan, O. (1988). ESMER SIĞIRLARDA SÜT VERİMİ, LAKTASYON SÜRESİ VE KURUDA KALMA SÜRESİNİN TEKRARLAMA DERECELERİ . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 35 (02.03) , 253-259 . Retrieved from http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59940/845026
MLA Ulusan, O. "ESMER SIĞIRLARDA SÜT VERİMİ, LAKTASYON SÜRESİ VE KURUDA KALMA SÜRESİNİN TEKRARLAMA DERECELERİ" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 35 (1988 ): 253-259 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/59940/845026>
Chicago Ulusan, O. "ESMER SIĞIRLARDA SÜT VERİMİ, LAKTASYON SÜRESİ VE KURUDA KALMA SÜRESİNİN TEKRARLAMA DERECELERİ". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 35 (1988 ): 253-259
RIS TY - JOUR T1 - ESMER SIĞIRLARDA SÜT VERİMİ, LAKTASYON SÜRESİ VE KURUDA KALMA SÜRESİNİN TEKRARLAMA DERECELERİ AU - OsmanUlusan Y1 - 1988 PY - 1988 N1 - DO - T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 253 EP - 259 VL - 35 IS - 02.03 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi ESMER SIĞIRLARDA SÜT VERİMİ, LAKTASYON SÜRESİ VE KURUDA KALMA SÜRESİNİN TEKRARLAMA DERECELERİ %A Osman Ulusan %T ESMER SIĞIRLARDA SÜT VERİMİ, LAKTASYON SÜRESİ VE KURUDA KALMA SÜRESİNİN TEKRARLAMA DERECELERİ %D 1988 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 35 %N 02.03 %R %U
ISNAD Ulusan, Osman . "ESMER SIĞIRLARDA SÜT VERİMİ, LAKTASYON SÜRESİ VE KURUDA KALMA SÜRESİNİN TEKRARLAMA DERECELERİ". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 35 / 02.03 (Ocak 1988): 253-259 .
AMA Ulusan O. ESMER SIĞIRLARDA SÜT VERİMİ, LAKTASYON SÜRESİ VE KURUDA KALMA SÜRESİNİN TEKRARLAMA DERECELERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1988; 35(02.03): 253-259.
Vancouver Ulusan O. ESMER SIĞIRLARDA SÜT VERİMİ, LAKTASYON SÜRESİ VE KURUDA KALMA SÜRESİNİN TEKRARLAMA DERECELERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 1988; 35(02.03): 253-259.
IEEE O. Ulusan , "ESMER SIĞIRLARDA SÜT VERİMİ, LAKTASYON SÜRESİ VE KURUDA KALMA SÜRESİNİN TEKRARLAMA DERECELERİ", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 35, sayı. 02.03, ss. 253-259, Oca. 1988